Международната финансова криза оказа своето влияние върху реалната икономика на глобално ниво като не подмина и Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В последните месеци на миналата година се наблюдаваха сигнали за забавяне ръста на икономиките в страните от региона, а мнението на всички експерти е, че цялата 2009 ще е година на предизвикателства и влошаване на перспективите както пред домакинствата, така и пред корпоративния сектор, се казва в анализ на УниКредит Груп.

„В изминалите няколко години банковият сектор беше двигател на икономическия ръст и развитие в ЦИЕ”, коментира Ерих Хампел, председател на УниКредит Груп за ЦИЕ. „Ръстът в кредитирането, който беше в основата на икономическия растеж, беше финансиран отвън. Освен това, потреблението и инвестициите в голяма степен бяха зависими от чужди капитали.”

Глобалната криза в голяма степен ограничи възможностите за външно финанисиране в региона и по този начин се създадоха предпоставки за намаляване на ръста на кредитирането. Банковите заеми си остават една от малкото възможности за финансиране на потреблението на домакинствата и инвестиционните намерения на фирмите, но към момента възможностите на банките да кредитират са тясно обвързани с възможностите им да привлекат депозити.

„Определено е в интерес на международните играчи да се придържат към отговорното си поведение към пазарите на ЦИЕ и да минимизират доколкото е възможно влиянието на глобалната криза върху региона. Знаем рисковете и постоянно ги наблюдаваме, но ние ще продължим да финансираме активно и домакинствата, и корпоративния сектор”, добавя Хампел.

Отчитайки ролята си на отговорен играч на местния пазар, УниКредит ще запази ангажираността си към развитието на региона. Въпреки затягането на критериите, банките от групата на УниКредит ще продължат да финансират своите добри клиенти.