Банковите системи в Централна и Източна Европа са показали стабилност при проведените през годината стрес тестове. Това се казва в последния доклад на Еворпейската централна банка за финансовата стабилност в еврозоната и останалите страни в Европейския съюз.

"Като цяло резултатите от проведените стрес тестове показват стабилност на банковите системи в Централна и Източна Европа, ако минат през тежките, но реалистични сценарии за макроикономическата ситуация", се казва в доклада на ЕЦБ. От банката посочват, че данните за различните икономики варират и затова трябва да се избягва директно сравнение между банковите системи на две или повече страни.

В доклада се обобщава още, че проблем за региона ще останат необслужените кредити, чието равнище ще продължи да расте.

"Проведените в България стрес тестове показват високо равнище на  стабилността в банковата система, а нивото на капиталовата адекватност е много над допустимия регулаторен минимум от 12%", се казва в доклада на ЕЦБ. Според данните на банката равнището на кредитите в чужда валута в България се движи между 50% и 60% от всички заеми през последните 2 години, като това е едно от най-ниските равнища за целия регион.

За някои страни от Централна и Източна Европа кредитирането в чужда валута се превърна в проблем заради поевтиняването на местните валути, което затруднява изплащането на заеми и води до покачване нивото на лошите кредити. Този проблем е по-слабо изразен в страни като България или балтийските страни, където местните валути са с фиксиран курс (или много тесен допустим коридор на движение). За сметка на това страни като Унгария усетиха временно негативните ефекти.

"От средата на годината нестабилността на икономиките в Централна и Източна Европа утихна, но въпреки това икономическата и финансовата ситуация в региона остават податливи на удари. Намаляването на рисковете в региона беше отразено от спада на рисковите премии върху застраховките срещу фалит(CDS); въпреки това за повечето страни в Централна и Източна Европа и сега те остават на  по-високи равнища, отколкото преди фалита на "Леман брадърс", казват още от ЕЦБ

CDS са застраховки, които облигационерите купуват, за да се предпазят от неплатежоспособност на компания или държава. Рисковите премии по тези инструменти за страните от региона скочи рязко в началото на годината, но след това опасенията за Централна и Източна Европа постепенно намаляха, а рисковите премии спаднаха