Бавно, но все пак възстановяване, се наблюдава в еврозоната, а в големите развити икономики – политическа и финансова стабилност.

Световната икономика навлиза в ясно очертана, но все пак още бавна, фаза на възстановяване. Според специалистите от Кофас, няколко са факторите, които обясняват спецификата на този пост-кризисен възход. Това са високите равнища на публичен и частен дълг, динамика на кредитирането от преди кризисните равнища, нови рискове от дефлация в еврозоната и отслабена дългосрочна увереност сред играчите на пазарите.

Кофас предвижда глобален ръст от 2.8% за 2014 г., което е повече с 0.1 пункта в сравнение с миналата година. Това е ще е най-бързият растеж от 2010 г. насам, въпреки че темпът остава но-нисък от предкризисния /между 4% и 4.5% през 2006 г. и 2007 г./. Развитите икономики са основен двигател за икономическия растеж. Очаква се през 2015 г. да наблюдаваме ускорение, с глобален ръст от 3.2%.

Въпреки разочарованията, в еврозоната рисковете намаляват. След вътрешния шок през първото тримесечие, САЩ имат възможността да постигнат солиден растеж /прогнозата е за 2% през 2014 г./. От своя страна по отношение на възстановяването европейските страни показват различия. Влошават се перспективите пред Германия, Франция и Италия. Доверието сред бизнеса спада, заради увеличените рискове от дефлация и геополитическото напрежение в Украйна.

Изправени пред предизвикателствата на финансови и политически сътресения, Русия и Турция също регистрират влошаване на икономическата конюнктура.

Оценката на Кофас за Русия е понижена на С. Украинската криза определено има негативно влияние върху растежа /прогноза за 0% през 2014 г./, главно поради спада в инвестициите и забавянето на потреблението. Инвестиционните затруднения на руския пазар станаха осезаеми още през 2013 г. и показват липса на доверие от страна на местните предприемачи.

Взет е под внимание и фактът, че руските компании са силно задлъжнели. Те ще бъдат изправени пред сериозни срокове по отношение на погашенията предстоящи през 2015 г., поради ограничения достъп до финансиране, санкциите и поевтинявнаето на рублата.

Оценката на Турция е понижена до B. Въпреки че икономическата активност в страната показва известна устойчивост /прогноза за ръст на БВП с 3.3% през 2014 г.), външния дълг остава висок, което увеличава излагането на валутен риск. Лирата се оказа много нестабилна и чувствителна към промени в паричната политика на Фед. Всъщност, опитът на Кофас показва, че плащането при турските компании се влошава. На политическо ниво е възможно нарастващото напрежение по границите на страната да се отрази на вътрешната стабилност.