36.3 млн. лева печалба преди облагане с данъци са формирали през месец октомври дружествата, които влизат в състава на Българския енергиен холдинг, информират от холдинга.

Общата печалба на групата за първите десет месеца на годината достигна 367.3 млн. лева. Увеличаването на печалбата с 11 на сто през октомври се дължи на изпреварващият ръст на приходите спрямо този на разходите. Този резултат е следствие от оптимизацията на разходите на дружествата, наложена от БЕХ.

Най-добър резултат в групата на БЕХ и през октомври продължава да отчита ТЕЦ Марица Изток 2. Печалбата на компанията е в размер на 6.5 млн. лева или 94.3 млн. лева за периода. Булгартрансгаз и Булгаргаз също отчитат традиционно добри резултати. През октомври газопреносното дружество е формирало печалба от 5.9 млн. лева. Булгаргаз пък е реализирал 3.2 млн. лева печалба от дейността си.

Огромно намаление на загубите си отчитат Мини Марица Изток. Компанията, при която се наблюдава трайна тенденция към намаляване на загубите, е успяла да ги снижи до 1.9 млн. лева в края на октомври. Това е с 16.6 млн. лева по-малко спрямо септември.

Националната електрическа компания също за пореден месец отчита намаление на загубата си, като през октомври тя е на ниво от 14 млн. лева или с 3.4 млн. лева по-малко спрямо предходния месец.

През октомври намалява печалбата на АЕЦ Козлодуй. Основна причина за този резултат е проведения планов ремонт на мощности през периода.