Не се очаква откриването на нови търговски центрове в следващите поне три години.

За тази година пък се предвижда да бъдат финализирани три проекта, коментира Росен Генев, мениджър „Търговски площи” във Forton International.

По думите му през 2012 г. площта на действащите молове се е повишила с 13% до 632 800 кв.м. Търговската площ на 1000 жители е стигнала средно 86.4 кв.м при 250 кв.м. на 1000 души средно за Европа.

За миналата година наемните нива в търговските центрове не са се променили съществено, като за магазини от около 100 кв. м се е плащало средно по 27 евро на кв.м. за София и по 18-20 евро на квадрат за останалите големи градове.

Отчитаме една добра година и за пазара на офис площи, като за нас 2012 г. беше преход от оптимизация към растеж. Обемът усвоени площи нарасна за четвърта поредна година, като на годишна база ръстът е с 10% до 96 900 кв.м, обясни Владислав Кайзеров, мениджър „Офис площи”.

Над 50% от отдадените през последното тримесечие на 2012 г. офис площи са наети от нови или разширяващи дейността си компании. Останалите малко под 12 хил. кв. м са преместване или предоговаряне.

„Последните три месеца на 2012 г. пречупиха тенденцията релокацията да е основна движеща сила за пазара. Площите, заети заради откриване на нови работни места, бяха повече от преместванията”, допълни Кайзеров.

Според него през тази година не се очакват нови съществени проекти при офис площите, а изборът на наемателите ще е върху това, което е налично. Тенденцията от миналата година банките да са активен играч при офис площите ще продължи и през 2013 г.

По отношение на индустриалните площи също се наблюдаваше добра година. България се върна на картата на Европа като дестинация за разширяване или аутсорсване на дейностите в леката индустрия, каза Владимир Гюрджиев, мениджър „Логистични площи”.

Компаниите разглеждат България наравно със страни като Румъния и Унгария, а ситуацията в Гърция накара и местните компании да погледнат към България, каза още Гюрджиев. Той добави, че  инвеститори от Западна Европа търсят оптимизация на бизнеса си у нас. Най-активни са автомобилната индустрия, компаниите, произвеждащи електроника, и фармацевтичните фирми.