Никакви санкции няма да бъдат налагани на потребителите, които се отказват от ползването на мобилна услуга или от договор с доставчик на кабелни услуги като интернет и телевизия, след като договорът им е преминал в безсрочен.

Това стана възможно с промените в Закона за електронните съобщения. За първи път този закон работи изцяло в интерес на крайните потребители и ги спасява от досегашните капани, залагани дори в начина на предлагане на промоционални продукти и услуги, каза за „Монитор” председателят на комисията по транспорт в парламента Иван Вълков. За да са спокойни хората оттук насетне, те получават правото

да се откажат в едноседмичен срок

от предложения им договор и дори когато става дума за възрастни клиенти, които не се ориентират бързо в направените им предложения, някой друг може да ги посъветва за изгодата от офертата, която им е направена, обясни Вълков.

Той поясни, че хората трябва да продължат да бъдат активната страна, като следят интересите си и по отношение на най-изгодните предлагани пакети. Именно активността на потребителите доведе до тези промени в законодателството и сега всеки оператор, който се опитва да препятства клиентите си, ще понесе сериозна финансова санкция, която достига до 60 хил. лв.

Отказването от договор ще става с едномесечно предизвестие след като е изтекъл срокът на подписания договор. Тоест ако той е двугодишен, колкото е вече максималната му продължителност, клиентът може да заяви разтрогването му на същия ден когато той изтича и месец по-късно да се раздели с оператора.

Представители на мобилните оператори подчертаха, че тази възможност е в сила и за договорите за телевизия и всякакъв друг вид пренос на данни.

Добрата новина за потребителите е, че те ще могат с искане до оператора си да се отърват от досадните покани за участие в SMS игри и заливането с непоискани съобщения, които третират всеки абонат като реален участник в тези хазартни по същността си игри.

Представителите на трите мобилни оператора обясниха, че падането на цените на едро за терминиране на разговор за телекоми няма да се отрази на крайните цени за клиентите като спад с една или две стотинки, но лютата конкуренция между тях постоянно ще увеличава обема на включените услуги в един пакет. Бъдещето е предлагането на максимално количество достъп до данни – телефония, пренос на данни по интернет, стационарни телефони, телевизия. В рамките на тези пакети ще се увеличават включени минути, роуминг, брой канали за гледане и т.н. и конкуренцията ще се случва на тази база.