Временно спиране на търговията с книжа на Унипак АД-Павликени влиза в сила от днес.

Прекратяването е във връзка с решение от извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21 декември, 2007 година. Тогава бе гласувано намаляване на номиналната стойност на акция, като капиталът в размер на 1.136 млн. лв. бе запазен, но разпределен от 113 599 акции с номинална стойност 10 лева, в 1 135 990 акции с номинална стойност един лев всяка.

Търговията с книжата на Унипак АД ще бъде възобновена на 7 януари, съобщават от БФБ. За последно сделки с акции на компанията бяха извършвани на 20 декември, като по позицията бе отбелязан ръст от 5.26% до 200 лева за ценна книга.