Без промяна остава равнището на безработица в 16-те страни от еврозоната. Това показват данните на Евростат за месец октомври. Припомням, през септември безработицата в зоната бе 9.8%, година по-рано към същия период на годината нивото бе 7.3%.

Според статистическата служба новите безработни са 134 хил. души в еврозоната, а общо за 27-те страни в ЕС новите безработни са 258 000 души. Така броят на хората без работа нараства до 22.510 млн. души /за 27-те страни/ и 15.567 млн. души / за ЕС-16/.

Сред страните с най-ниска безработица са Холандия /3.7%/ и Австрия /4.7%/, а най-висок е процентът в Латвия /20.9%/ и Испания /19.3%/.