8.66% е нивото на безработицата през ноември показват данните на Агенцията по заетостта. Спрямо предходния месец безработните са с 0.43% повече, а спрямо същия месец на миналата година ръстът е с 2.81 на сто.

Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в 7 области: София-град – 2.7%; Бургас - 5.97 на сто; Габрово – 6.42%; Варна – 6.87 на сто; Стара Загора – 7.10%; Пловдив – 7.91 на сто; Перник – 8.23%. В област Русе равнището на безработица е изравнена със средната за страната стойност – 8.66%. Най-високо е нивото в Смолян – 15.69 на сто; Търговище – 14.19%; Монтана – 14.05 на сто; Шумен – 13.35%; Видин – 13.20 на сто.

През ноември 2009 г. в бюрата по труда са регистрирани 320 758 безработни, с 15 843 безработни повече спрямо предходния месец.

Заявените работни места през месеца са 10 743, от тях 9292 са в реалната икономика. Към 30 ноември неусвоени в бюрата по труда са останали общо 4842 работни места, като броят им намалява с 1049 спрямо октомври. На първичния пазар остават неусвоени 4375 места.