Безработицата в еврозоната е скочила до 9.5% през юли, сравнено с 9.4% през юни, съобщава Евростат, официалната статистическа служба на Европейския съюз. През същия период на миналата година хората без работа в зоната бяха 7.5%. В целия ЕС цифрата е достигнала 9%, сравнено с 8.9% месец по-рано. За еврозоната тази стойност е най-висока от май 1999 година, а за съюза - от май 2005 година.

Общо 21.794 млн. мъже и жени в 27-те страни членки на ЕС, от които 15.090 млн. са от еврозоната, за били без работа през юли 2009 година. На месечна база ръстът е 225 000 души в ЕС, от които 167 000 са от зоната. На годишна база скокът съответно 5.111 млн. и 3.264 млн.

Най-ниска е безработицата в Холандия /3.4%/, Австрия /4.4%/ и Кипър /5.5%/, а най-високи стойности са достигнати в Испания /18.5%/, Латвия /17.4%/ и Литва /16.7%/.

Сред населението до 25-годишна възраст безработицата има приблизително същите нива - 19.7% за еврозоната и 19.8% за Европейския съюз.

За сравнение от Евростат са посочили, че хората без работа в Съединените щати и Япония са съответно 9.4% и 5.7%.