Безработицата в еврозоната през май скочи до 9.5% съобщи Евростат, а в целия Европейски съюз до 8.9 на сто.

През април в зоната безработицата бе 9.3%, а година по-рано през май 2008 само 7.4%. Данните на статистическата служба сочат, че през април безработицата в ЕС27 е била 8.7%, а през април 2008 г. едва 6.8%.

За еврозоната стойността през май е най-висока от май 1999 г., а за Европейския съюз от юни 2005 г.

Сред страните от Съюза с най-ниска безработица през май са били Холандия и Австрия, а най-висока е била безработицата в Испания, Латвия и Естония.

На годишна база всички страни-членки отчитат повишение на показателя, уточняват от Евростат.

За периода безработицата при мъжете в еврозоната се е увеличила от 6.7% на 9.3%, а в ЕС27 повишението е от 6.4% на 8.9%. При жените в еврозоната безработицата за една година се е повишила от 8.2% на 9.7%, а в целия Европейски съюз от 7.4% на 8.9%.