Безработицата в Еврозоната през октомври е била на равнище 7.2% или спад с 0.1% спрямо септември, сочат данните на Евростат.

Общо за Европейския съюз равнището на безработицата през октомври, с отчитане на сезонните фактори, продължава да бъде на септемврийското нито от 7%.

Дания и Холандия показват най-ниско равнище за безработицата съответно 2.9% и 3.1%, докато Германия, Франция и Испания отчитат безработица от 8.1%, а Португалия – 8.5%.