Безработицата в Германия през май е отчела рязък спад, сочат предварителните данни на Федералната статистическа служба в страната.

В процентно изражение безработицата се е смъкнала до 7.7% - само с 0.1% на месечна база.

Трайно безработните германци, обаче, са намалели с 45 000 души през май до 3.25 милиона души, докато анализаторите очакваха спад със 17 000 души.

Икономисти обясняват спада на безработицата в първата европейска икономика със съживяването на износа. Компаниите, ориентирани към експорт, са започнали да наемат нови работници и служители, още повече, че в момента са облагодетелствани и от слабото евро на валутните пазари.

Засилено търсене на германски стоки се отчита на развиващите се пазари, като например – Китай, допълват от германската статитсика. Данните а износа службата оповести още на 10 май, като новите данни се очакват в началото на юни. Bloomberg