Нивото на безработицата в Гърция се е покачило до 12.1% през месец фавруари спрямо 9.1% през февруари 2009 година и спрямо 11.3% през януари 2010 година.

Това показват данните на националната статистическа служба в Гърция. Достигнатото равнище е най-високото за последните 5 години. Според прогноза на Международния валутен фонд то може да достигне и до 15% през следващите 2 години.

Очакването на финансовата институция се основава на правителствените мерки по балансиране на икономическата ситуация в страната.

Въпреки ръста на безработицата в Гърция, нивото й все пак остава по-ниско от това в Испания. Там без работа са 20% от трудоспособното население, като равнището е най-високото в еврозоната. MarketWatch