След орязването на още 240,000 работни места, безработицата в САЩ през октомври се е качила до 6.5%. Това е много над очакваното от икономистите и е сигурно доказателство за това, че най-голямата икономика в света е в рецесия.

През септември безработицата е била 6.1%. По време не предишната рецесия от 2003-та година без работа е било 6.3% от населението на САЩ.

Последният път безработица от 6.5% е измерена през месец март 1994г.

От началото на годината 1,200,000 човека са си загубили работата.

Повече от половината от този милион и двеста хиляди са загубили работата си през последните три месеца.