Безработицата през юли е намаляла за пети пореден месец, показват данните на Агенцията по заетостта. През седмия месец на годината тя се е стопила с 0.03 на сто спрямо юни до 9.23 процента.

Регистрираните в бюрата по труда през месеца са 341 999 безработни. Те намаляват с 1 010 души спрямо юни.

През последните пет месеца броят на областите с равнище на безработица, по-ниско от средното за страната, се увеличи от седем на единадесет. През юли те са: София-град – 3.53 процента; Бургас - 5.38 на сто, Габрово – 6.39 процента, Варна – 6.53 на сто, Стара Загора – 7.33 процента, Пловдив – 8.11 на сто, Добрич – 8.71 процента, Перник – 8.77 на сто, Велико Търново – 8.92 процента, Хасково – 9 процента, Русе – 9.07 на сто.

В 17 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян – 16.46 на сто, Търговище – 15.83 процента, и Монтана – 15.47 на сто.

Новорегистрираните в бюрата по труда безработни са 39 626 души. Те продължават да са предимно от секторите „Услуги” (55.4 процента) и „Индустрия” (19 на сто).

През месеца бюрата по труда са напуснали 42 793 безработни.