Седмицата на Българската фондова борса приключи със спад за индексите. Най-силно се понижават широкият измерител и индексът на дружествата със специална инвестиционна цел.

През изминалата седмица беше избрано ново ръководство на борсата. Това не съживи активността на биковете и повечето ликвидни позиции приключиха седмицата с понижения.

SOFIX -0.66%

BG40 -1.19%

BGREIT -1.16%

BGTR30 -0.50%

Силен спад в цената на акциите отчете Евро инс. Застрахователят понижи пазарната си оценка с 8.23% спрямо миналата седмица.

С над 4% поевтиняха книжата на Индустриален холдинг България, Еврохолд, ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя и Фазерлес. Търговията по позицията на Оргахим пък приключи със спад в цената на лотовете на дружеството от 5.81%.

Дяловете на финансовите институции също приключиха седмицата на отрицателна територия. Централна кооперативна банка изтри 2.98% от пазарната си капитализация. Акциите на Първа инвестиционна банка поевтиняха с 1.59% до средните 2.48 лева за брой. Книжата на Българо-Американска кредитна банка и Корпоративна търговска банка изтриха под процент от пазарните си оценки.

По позициите на инфраструктурните компании търговията приключи без ясна посока. Акциите на Трейс груп холд поевтиняха с по-малко от 1%, докато Мостстрой добави 0.61% до средните 3.32 лева за акция. Холдинг пътища пък приключи седмицата с понижение в котировките от 2.44%.

Акциите на Монбат и Зърнени храни България отписаха повече от 1%, а тези на Каолин, Енемона и Оловно-цинков комплекс – повече от 2 на сто. С минимални загуби под 1% приключи седмицата за лотовете на Химимпорт и Стара планина холд.

Сред печелившите попаднаха дяловете на Химко. Химическият завод добави 22.22% към пазарната си оценка, като акциите на компанията поскъпнаха до средните 0.11 лева за лот.

Търговията по позицията на Спарки Елтос приключи с повишение в цената на акциите от 3.18%. Повече от 2% добавиха книжата на Фонд за недвижими имоти България, а дяловете на Синергон холдинг поскъпнаха с 1.48%.

С минимално повишение под един процент приключи седмичната търговия по позициите на Албена инвест холдинг, Софарма, Билборд и други. Акциите на Българска роза Севтополис не отчетоха промяна в цената на седмична база.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!