09:44 часа

За втори пореден ден сесията на Българската фондова борса започва с ръст на индексите. SOFIX се покачва с 0.61% до 1 158.92 пункта, а BG-40 е нагоре с 1.33% до 310.97 пункта.

BGTR30 прибавя 0.43%, а АДСИЦ индексът BGREIT засега е без промяна.

Оборотът до момента е малко над 63 хил. лв.

Силно покачване има по позициите на Кораборемонтен завод Одесос, чийто акции са нагоре с 4.69% до средните 256.50 лв.

С ръст започна сесията и за инфраструктурните компании. Цената на книжата на Холдинг Пътища се покачва с 3.45%, а на Трейс груп холд – с 1.61%.

Пазарната си оценка увеличава и Кремиковци. Акциите се търгуват за 2.90 лв., което е повишение с 7.41% спрямо вчера.

Понижение има при Арома, Албена, Корпорация Унимаш и Химко.

10:00 часа

Значително повишение има по позициите на тютюневите дружества. Акциите на Слънце Стара Загора - Табак поскъпват с 25.67% до средна цена от 14 лв. Тази на Цигарена фабрика Пловдив са нагоре с 81.01% до 18.10 лв.

С над 2% се покачват книжата на Топливо и Оргахим.

При прехвърлени 10 986 лота на Синергон холдинг средната цена на акциите пада с 0.13% до 7.90 лв.

10:32 часа

Цената на акциите на Централна кооперативна банка днес се понижават с 0.81% до 4.91 лв. По позицията се изтъргуваха 170 242 лота.

Спад има и при Първа инвестиционна банка. Книжата на финансовата институция губят 0.89% от стойността си до 7.01 лв. при прехвърлени 100 лота.

Индексите продължават с възходящия си тренд, а оборотът е 2.711 млн. лв.

10:54 часа

SOFIX е нагоре с 0.86%1 161.75 пункта.

BG-40 се покачва с 1.47% до 311.39 пункта.

BGREIT остава без промяна на ниво от 93.36 пункта.

BGTR30 увеличава стойността си с 1.01% до 780.90 пункта.

Трендът при акциите на Централна кооперативна банла се обърна и към момента повишението е с 3.82% до 5.14 лв.

С над 4% се покачват и книжата на М + С Хидравлик до средните 10 лв. за лот.

Акциите на Оловно цинков комплекс губят 5% от пазарната си оценка, а цената, на която се търгуват книжата, е 33.70 лв.

11:27 часа

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0.11% до 93.26 пункта.

Причината е прехвърляне на 2 млн. акции на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, което доведе до понижение в средната цена от 7.14% до 1.30 лв.

12:01 часа

Оборотът е 5.780 млн. лв.

Общо 6 800 акции на Химимпорт сминиха собственика си до момента. Средната цена, на която се търгуват книжата е 9.25 лв., което е повишение с 1.42% спрямо вчерашната сесия.

С 3.33% пада цената на акциите на Спарки Елтос до средните 11.59 лв.

12:35 часа

Всички индекси са оцветени в зелено. Оборотът е 5.885 млн. лв.

При покупко-продажба на едва 15 акции на Петрол средната цена се понижи с 5.83% до 8.70 лв.

По позицията на Слънчев бряг холдинг се прехвърлиха 29 010 лота, като средната цена се повишава с 30.22% до 5.86 лв.

Най-търувани към момента са книжата на Доверие обединен холдинг. При прехвърелни 727 акции цената губи 1.33% до 7.40 лв.

12:55 часа

Общо 7 416 978 лота се прехвърлиха по позицията на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ. Това доведе до спад в цената от 14.28% до 1.20 лв. Днес дружествата със специална инвестиционна цел направиха оборот от 9.732 млн. лв.

13:30 часа

Оборотът на Българската фондова борса малко преди края на сесията е над 14.5 млн. лв. Над 9.7 млн. лв. от него е от търговия с акциите на дружествата със специална инвестиционна цел.

По позицията на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ се прехвърлиха 7711988 лота, като средната цена се покачи с 3.57% до 1.45 лв. Над 20 хил. акции на Адванс Терафонд АДСИЦ смениха собственика си. Това доведе до спад в цената от 0.52% до 1.90 лв. С 5.45% се покачва цената на книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

13:45 часа

Днешната търговска сесия приключи с ръст и значителен оборот.