09:30 часа

Въведени са 7 910 оферти.

Първата сключена за днес сделка е с книжата на Химимпорт, се вижда от модула В реално време. По позицията са прехвърлени 15 лота на цена от 7.95 лв.

09:32 часа

SOFIX +0.15% до 1 022.57 пункта

BG-40 -0.01% до 261.16 пункта

BGREIT без промяна

BGTR30 +0.04% до 682.01 пункта

 

Оборотът е 2 340 лв.

09:35 часа

  Спад от 7.92% записват книжата на Северкооп Гъмза холдинг.

 

09:44 часа

Към момента значително покачване записват акциите на Оловно цинков комплекс, които са нагоре с 8.69% до средна цена от 30 лв.

С над 5% е повишението при Индустриален Капитал Холдинг и Българо-Американска Кредитна Банка.

На положителна територия се търгуват и книжата на инфраструктурните компании. С близо 4% поскъпват дяловете на Холдинг Пътища, а тези на Трейс груп холд са нагоре с 0.45%.

09:46 часа

Книжата на Петрол се покачват с 9.09% до 9 лв. при прехвърлени 1 102 лота.

 

 Акциите на цигарените фабрики Цигарена фабрика Пловдив и Пловдив-Юрий Гагарин БТ също записват покачване в средните си цени от съответно 0.33% и 4.84%.

09:50 часа

По позицията на Алкомет се прехвърлиха 20 835 лота. Средната цена падна с 6.29% до 5.20 лв.

09:56 часа

Покачването при дистрибутора на горива продължава. Книжата се нагоре с 10.67% до 9.13 лв. Изтъргуваха се 2 022 лота.

09:56 часа

С ръст се търгуват и книжата на финансовите институции.

Акциите на Първа инвестиционна банка са нагоре с 3% до 6.19 лв.

Тези на Българо-Американска Кредитна Банка са нагоре с 5.16% до 62.15 лв.

Пазарната оценка на Централна кооперативна банка се увеличава с 3.23% до 4.15 лв.

10:02 часа

По позицията на Билборд се прехвърлиха 8 400 акции. Цената пада с 1.98% до 4.85 лв.

10:06 часа

Спад записват акциите на Параходство Българско речно плаване и Доверие Обединен Холдинг. Понижението при първото дружество е с 11.81% до 4.10 лв. Холдинговата компания губи 3.57% до 5.40 лв.

10:16 часа

Най-търгувана акция - Синергон холдинг

Топ повишение - Петрол

Топ понижение - Алкомет 

10:16 часа

По позицията на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ се прехвърлиха 53 841 лота. Цената се понижи с 5.29% до 1.70 лв.

 

Със спад се търгуват и акциите на Софарма имоти АДСИЦ.

 

С 1.91% се покачва стойността на дяловете на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ до 2.19 лв.

10:30 часа

Покупко-продажба на 4 255 акции на ПИБ доведе до спад в цената от 0.15% до 6 лв.

С 25% пада цената на книжата на Спарки до средните 15 лв. Прехвърлиха се 1 000 лота.

10:47 часа

Спарки Елтос понижи пазарната си капитализация с 3.02% до 9 лв.

11:08 часа

Общо 3 308 лота на Индустриален холдинг България смениха собственика си на средна цена от 6 лв. или покачване с 0.82% спрямо петък.

11:11 часа

Най-търгувана акция - Корпоративна търговска банка

Топ повишение - Петрол

Топ понижение - Свиневъдство Стамболово

11:27 часа

С 5% се покачва цената на Катекс до средните 7.98 лв.

 

Спад от 2.27% записват акциите на Кораборемонтен завод Одесос до 215 лв.

11:35 часа

Всички индекси са на положителна територия.

SOFIX + 1.38% до 1 035.09 пункта

BG-40 + 0.67% до 262.93 пункта

BGREIT +0.09% до 90.69 пункта

BGTR30 +1.10% до 689.20 пункта

Оборотът е 1.212 млн. лв.

11:40 часа

Акциите на Софарма задълбочиха спада си. Фармафевтичната компания понижава пазарната си оценка с 3.12% до 4.65 лв.

Трендът се обърна и за Централна кооперативна банка, чиито книжа са надолу с 0.45% до 4 лв.

 11:42 часа

Акциите и на трите пътностроителни компании поскъпват.

Мостстрой е нагоре с 3.60% до 23.31 лв.

Холдинг пътища е нагоре с 3.90% до 16 лв.

Трейс груп холд е нагоре с 0.45% до 112 лв.

11:42 часа

Акциите на Слънце Стара Загора-Табак падат с 7.60% до 14.60 лв. Тези на Цигарена фабрика Пловдив са нагоре с 0.33% до 30.10 лв.

Преди малко стана ясно кои са новите собственици на двете фабрики.

12:15 часа

По позицията на Химимпорт се прехвърлиха 8 359 лота. Средната цена се покачи с 0.89% до 7.93 лв.

При покупко-продажба на 4 434 акции на Зърнени храни България средната цена пада с 0.44% до 2.26 лв.

12:25 часа

Акциите на Мостстрой вече се търгуват със спад. Те губят 1.78% до 22.10 лв.

12:41 часа

         Прехвърлянията по позицията на Химимпорт продължават. 17 034 акции смениха собственика си на средна цена от 8 лв. или покачване с 1.77%.

12:50 часа

Акциите на Петрол леко се понижиха, но остават да се търгуват на положителна територия. Покачването е с 9.70% до 9.05 лв. при прехвърлени 2 075 лота.

12:55 часа

С 2.28% се покачва стойността на книжата на Монбат. Средната цена, на която се търгуват акциите на производителя на акумулатори е 11.37 лв.

13:26 часа

Силен спад от 19.93% записват книжата на ЗПАД ДЗИ до средна цена от 122.50 лв.

Със спад се търгуват и акциите на Ломско пиво, Каолин и Девин.

13:41 часа

По позицията на Софарма се прехвърлиха 54 923 лота на средна цена от 4.65 лв. Това е спад с 3.12% спрямо сесията в петък.

Задълбочи се спадът и при М + С Хидравлик. Цената падна с 4.68% до 7.01 лв.

13:45 часа

Край на търговската сесия.

SOFIX +0.25% до 1 023.62 пункта

BG-40 -0.04% до 261.09 пункта

BGREIT -0.01% до 90.60 пункта

BGTR30 +0.50% до 685.10 пункта

Оборотът е 2.364 млн. лв.