09:30 часа

Въведените текущи оферти преди началото на сесията са 8 195.

09:31 часа

В този час камбанката на БФБ удрят представители на Винъс АД и Агро Финанс АД. 

Строителната Винъс АД е най-новата акция, която се търгува на борсата.

09:34 часа

След като Комисията за финансов надзор се зае с проверка на сделката за Цигарена фабрика Пловдив АД, и ДАНС се включи в проверката с разпити на кандидати за купувачи. Това е първата борсова сделка, към която най-новата агенция посяга с разследване.

Във вчерашната търговия книжата на тютюневана фабрика се котираха на средна цена от 30.05 лв. за лот.

09:38 часа

Първи стойности на индексите. Оборотът е едва 6 429.10 лв.

SOFIX -0.20% до 1022.08 пункта.
BG40 -0.03% до 260.95 пункта.
BGREIT - без изменение на ниво 90.60 пункта.
BGTR30 -0.14% до 684.54 пункта.

09:40 часа

Едва 13 са активните позиции на борсата към този час. Търгуват се и компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ.

09:49 часа

Покачването при Индустриален холдинг България АД изтласка SOFIX на положителна територия. Индикаторът е с 0.13% над чертата на ниво 1025.49 пункта.

Холдингът добавя 4.50% към пазарната оценка на книжата си до 6.10 лв. средно за лот, при покупко - продажба на 1 415 лота.

09:50 часа

Не закъсняха в напредъка си и останалите 2 индекса на БФБ.

BG40 обърна резултата и добавя 0.27% до 261.75 пункта.
BGTR30 се покачва с 0.18% до 686.70 пункта.

BGREIT все още е на ниво 90.60 пункта.

09:54 часа

SOFIX вече води по ръст с покачване от 1.50% до 1039.49 пункта!

 

 09:59 часа

СПАРКИ-Елтос АД бута SOFIX нагоре с положителното изменение оп позицията му от 3.88% до 9.10 лв. за акция, при 15 изтъргувани книжа.

Една прехвърлена акция на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД води до ръст по позицията с 4.24% до 61.60 лв.

Само 5 са книжата на ПИБ, пуснати на пазара към момента, но това води до ръст по позицията от 4% до 6.19 лв. за лот.

Софарма АД също дърпа нагоре с покачване от 4.99% до 4.88 лв. за лот, при сделки за 20 акции.

Кои акции подкрепят индекса и кои му натежават, може да видите тук.

10:08 часа

Монбат АД е подало заявление за регистрация на емисията акции от увеличението на капитала, съобщава борсата.

Размерът на новата емисията е 19 500 000 лота, с което акциите на дружеството се увеличават на 39 млн. лота, с номинална стойност на акция 1 лв.

10:13 часа

Борсата публикува неконсолидиран отчет на Прибор АД - Копривщица за шестмесечието на 2008 година.

В него се отчита нетна загуба за периода в размер на 31 хил. лв., при негативен финансов резултат за същия период на миналата година - 46 хил. лв.

Приходите от дейността възлизат на 25 хил. лв., което е двоен ръст по този показател, в сравнение с полугодието на 2007 година.

10:16 часа

Химко АД се представя във вторник с понижение от 6.42% до 0.10 лв. за акция, при разменени 25 хил. лота.

ЕМКА АД също е на загуба с 8.92% до 5 лв. средно за лот, при изтъргувани 400 акции.

Винарска къща Тодоров АД спада с 5.97% до 1.26 лв. за акция, при покупко - продажбата на 400 лота.

10:35 часа

Оборотът на БФБ след повече от 1 час търговия е 193 хил. лв.

Сред акциите, за които се сключват по-обемни сделки са Еврохолд България АД, Индустриален Капитал Холдинг АД, Зърнени Храни България АД.

10:36 часа

«Трябва да дойде време без лоши новини за България. През следващите 2 седмици негативният ефект надолу може и да се усили.

Чуждите инвеститори ще се върнат за покупки у нас най-рано средата на месец септември».

Това каза в интервю за DarikFinance.bg Алекс Бебов от Балканска консултанска компания.

11:18 часа

Пазарът на облигации отново е активен. Оборотът от него е в размер на 4.9 млн. лв.

11:22 часа

Светлина АД-Сливен се покачва с 29.87% до 13 лв. средно за лот. По позицията са прехвърлени 212 акции.

Параходство Българско речно плаване АД и Хидравлични елементи и системи АД са с по над 10% ръст, а Унифарм АД поскъпва с 15.39% до 60 лв. средно за лот, при търговия с 52 ценни книги.

11:34 часа

75.83% покачване при Бианор Холдинг АД! Резултатът е от сделки за 65 книжа, минали на средна стойност 8 лв. за лот.

Резки изменения по позицията на софтуерната компания се наблюдаваха и през миналата седмица.

12:06 часа

Представянето на АДСИЦ-сектора във вторник не е еднозначно.

Индексът BGREIT спада с 0.03% до 90.57 пункта.

Натискат го надолу пониженията при Парк АДСИЦ, Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ, Прайм Пропърти БГ АДСИЦ.

В същото време с покачване от 26.26% до 4.80 лв. средно аз лот се движи И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ, по позицията на който минаха 35 акции.

12:10 часа

Облигациите на Агро Финанс АДСИЦ изпъкват с големия обем прехвърлени лотове - 2 450, при номинална цена от 1 000 евро.

Това се случва в първите часове от въвеждането им в търговията.

12:26 часа

Консолидирана печалба в размер на 108 хил. лв. отчита към 30.06.2008 година Етап Адрес АД, показват публикувания отчет към шестмесечието в БФБ.

Запазва се относително еднакъв размера на приходите от дейността, спрямо същия период на миналата година - 3.6 млн. лв.

 

12:30 часа

Нетна загуба в размер на 117 хил. лв. отчита към шестмесечието Симат АД - Габрово. За същия период на миналата година финансовият резултат също е бил загуба в размер на 10 хил. лв., показва съпоставката в неконсолидирания отчет, предаден в БФБ. 

Почти двойно са намалели приходите от дейността, като от 450 хил. лв. за полугодието на 2007 година, в края на юни 2008 година те възлизат на 299 хил. лв.

12:38 часа

Скок в цената на ОЦК!

Изменението по позицията е с 4.99%, а цената на последната сделка е 32 лв. за лот.

12:59 часа

БФБ уведомява, че  от 13:15 до 13:45 часа ще се проведе аукциона за продажба на правата от увеличението на капитала на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково /6F41/.

Ще бъдат предложени 178 230  права, срещу които не са записани акции.

Съгласно правилника, аукционът ще се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала.

Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион.

13:11 часа

Поради отказ за обявяване от Търговския регистър на покана за извънредно общо събрание на Явор АД - Варна, се променя датата на заседанието - 30.09.2008 година.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, става 12.09.2008 год.

В днешната търговия книжата на дружеството поскъпват с 21.21% до 120 лв. за лот, след прехвърлени 40 акции.

13:20 часа

Ръстът на деня : 600% нагоре!

Акцията е на Винъс АД, дебютант на борсата. По позицията му минаха 10 лота, при средна цена 7 лв.

13:22 часа

735 е броят на сделките минути преди финала на сесията във вторник. Най-търгуваната акция към момента е тази на Еврохолд България АД, показва статистиката в Моят портфейл.

13:24 часа

Натиск по позицията на Елхим Искра АД!

Производителят на акумулатори и конкурент на синият чип Монбат АД, губи 6.98% от стойността на книжата си до 4.13 лв. средно за лот. Последната сделка е изпълнена на 4 лв. за лот.

Прехвърлени са 3 058 ценни книги на дружеството от Пазарджик, а поръчки продължават да се изпълняват, показва модула В реално време.

13:31 часа

В последните минути се засили и трафикът по позицията на Оловно цинков комплекс АД. Ръстът по позицията вече е 8.27%, а последната цена - 33 лв. за акция.

Прехвърлено е количество от 2 247 лота.

13:33 часа

Индексите потънаха!

И четирите са на отрицателна територия. BG40  спада с 0.43% до 259.93 пункта.

13:37 часа

Търговията се обърна след негативни резултати при Софарма АД, ТБ Централна кооперативна банка АД, ЗД Евро инс АД.

Каолин АД също е на отрицателна територия. Загубата при Оргахим АД се задълбочава с 2.38% до 204.05 лв., при прехвърлени 287 акции.

13:39 часа

Количество от 706 818 на Меком АД мина в търговията, като това допринесе за ръст от 3.27% до 2.27 лв. за лот!

13:45 часа

Финал на сесията. Мечките отново взеха жертви.

SOFIX успя да удържи победа с повишение от 0.33% до 1027.50 пункта. 
BG40 напредна с 0.06% до 261.19 пункта.
BGREIT изгуби 0.09% до 90.52 базисни точки.
BGTR30 падна с 0.57 до 681.57 пункта.

Оборотът е 8.2 млн. лв.
От него 4.9 млн лв. е приносът на търговията с облигации.

Утре излиза докладът на Европейската комисия, който се очаква да е силно негативен. Ще се отрази ли на борсовата търговия, проследете с DarikFinance.bg!

 

*Информацията подлежи на непрекъснато обновяване до края на търговската сесия.