09:25 часа

Вчера Българската фондова борса преживя поредния си черен ден. SOFIX дори потъна под 600 пункта. Силни понижения записаха и останалите индекси.

Ще продължи ли сривът на борсата и днес предстои да разберем.

09:30 часа

Първата сключена за днес сделка е с книжата на Фазерлес. Цената се повишава с 7.58% до 67.99 лв.

Със спад започва деня за Енемона.

09:36 часа

Значително повишение има по позицията на Зърнени храни България - с 8.81% до 1.10 лв.

Книжата на Елхим искра са надоре с 5%, а тези на Еврохолд България увеличават стойността си с 4.49%.

Сесията започна с ръст.

SOFIX +1.72% до 616.03 пункта

BG-40 +0.86% до 157.27 пункта

BGTR30 +1.17% до 419.28 пункта

BGREIT без промяна

09:42 часа

С 9.59% се повишава стойността на акциите на Химимпорт до средна цена от 4.15 лв. Повишение от над 4% има и при Монбат.

Има и губещи.

Средната цена на дяловете на Доверие Обединен Холдинг пада с 1.89% до 5.20 лв. На отрицателна територия са още книжата на Синергон Холдинг, Катекс, Каолин и Агрия Груп Холдинг.

10:00 часа

Привлечени от ниските цени на акциите инвеститорите на родната ни борса решиха да купуват.

Над 10 хил. лота на Еврохолд България се прехвърлиха до момента, като цената се покачва с 9.62% до 2.61 лв.

Акциите на Химимпорт са нагоре с 10.97% до 4.20 лв. при покупко-продажба на 5 720 лота.

С над 4% поскъпват и книжата на Софарма, Оловно цинков комплекс, Индустриален Холдинг България и Енемона.

Ръстът при Албена е с 15.39% до 45 лв. Дяловете на Орхагим поскъпват с 11.65% до 116 лв., а на Топливо - с 12.67%.

Финансовите институции, които през последните дни загубиха доста от пазарната си оценка, днес записват значително повишение.

Акциите на Българо-Американска Кредитна Банка са нагоре с 12.73% до 24.80 лв., тези на Корпоративна търговска банка се повишават с 5% до 73.50 лв., на Централна кооперативна банка с 3.48%, а на Първа Инвестиционна Банка - с 0.60%.

Спад в цената на Адванс Терафонд АДСИЦ с 6% доведе до спад на индекса BGREIT от 1.06% до 67.25 пункта.

Другите измерители са на положителна територия.

SOFIX +6.57% до 645.37 пункта

BG-40 +7.64% до 167.85 пункта

BGTR30 +5.97% до 439.21 пинкта

 

10:30 часа

Активно се търгуват книжата на Еврохолд България, Първа инвестиционна банка, Химимпорт и Зърнени храни България.

По позицията на Еврохолд България се изтъргуваха над 30 хил. акции, като средната цена се повишава с 12.10% до 2.67 лв.

Общо 13 236 книжа на ПИБ смениха собственика си на средна цена от 3.60 лв. или покачване със 7.46%.

Ръстът при Химимпорт е с 9.64%. Прехвърлиха се 15 096 дяла на средна цена от 4.15 лв. По позицията на дъщерното му дружество са изтъргуваха 12 802 лота. Повишението е с 8.91% до 1.10 лв.

Книжата на ЗД Евро инс поскъпват с 2.59% до 4 лв.

Дружествата със специална инвестиционна цел също са сред печелившите. Най-много поскъпват книжата на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - с 25.14% до 1.34 лв. Ръст записват още книжата на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ /+2.36%/, Агро Финанс АДСИЦСофарма имоти АДСИЦ /+2.32%/ и /+4.73%/.

На страната на губещите са Параходство Българско речно плаване, като спадът е с 2.28% до 3 лв. В червено са оцветени и книжата на Енергоремонт Холдинг, където спадът е с 12.12% до 29 лв.

11:00 часа

Голяма част от ликвидните позиции на Българската фондова борса възстановиха загубите си, като това се отрази и на четирите индекса. С над 6% се повишава SOFIX и BG-40. BGTR30 е нагоре с над 5%, а бенчмарка на АДСИЦ дружествата е оцветен в червено.

Най-активни са биковете по отношение на Химимпорт и Еврохолд България. Акциите на Химимпорт се покачват с 8.59% до средна цена от 4.11 лв. При прехвърлени над 31 хил. акции на Еврохолд България средната цена се повишава със 7.94% до 2.57 лв.

Засилени покупки има и по позицията на ПИБ, като ръстът е от 8.96% до 3.65 лв.

С ръст от над 10% се търгуват акциите на Оргахим, Полимери, Елхим Искра и Каолин.

Сред малкото поевтиняващи са книжата на Адванс Терафонд, Параходство Българско речно плаване, Катекс и Девин.

11:30 часа

По позицията на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ се прехвърлиха 918 322 лота. Средната цена се понижи с 11.81% до 1.12 лв.

Активно се търгуват и дяловете на Агро Финанс АДСИЦ. Изтъргуваха се 200 810 лота, като повишението е с 2.32% до 1.28 лв.

Разнопосочно се търгуват книжата на пътностроителните дружества. На положителна територия са книжата на Трейс груп холд, които са нагоре с 9.66%, а тези на Мостстрой увеличават стойността си с 3.07%. На червено са книжата на Холдинг Пътища - с 0.08% до 12.99 лв.

От модула В реално време става ясно, че:

Най-търгувана акция - Химимпорт

Топ повишение - Слънчев бряг /+16.67%/

Топ понижение - Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ /-11.81%/

12:00 часа

Оптимизмът продължава да властва на Българската фондова борса.

SOFIX +5.24% до 637.31 пункта

BG-40 +7.04% до 166.90 пункта

BGTR30 +5.17% до 435.87 пункта

BGREIT -2.50% до 66.27 пункта

 

По стълбицата нагоре се изкачват кнжата на Фазерлес, при които ръстът е с 15.51%.

Проучване и добив на нефт и газ увеличава пазарната си оценка с 12.77% до средна цена от 5.30 лв. С над 12% се повишава и цената на акциите на Топливо и Българо-Американска Кредитна Банка.

Рамо на широкия измерител даде и повишение в стойността на книжата на Мостстрой, Албена инвест холдинг, Химимпорт, Оргахим, Полимери и други.

С над 4% поскъпват дяловете на Софарма и Оловно цинков комплекс.

Надолу, с над 7%, се търгуват акциите на Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ, цената на Адванс терафонд АДСИЦ пада със 6%.

На отрицателна територия минаха и книжата на Зърнени Храни България, като загубата е с 0.79% до 1 лв.

12:30 часа

Оборотът от търговия с акции на пода на борсата е над 3.279 млн. лв. Над 1 млн. лв. е формиран на Неофициален пазар, а Пазар на дружества със специална инвестиционна цел формира 1.463 млн. лв.

Химимпорт остава най-търгуваната позиция. Прехвърлиха се 34 104 лота на средна цена от 4.20 лв., което е повишение от 10.97% спрямо вчера.

Поскъпването при Първа Инвестиционна Банка е със 7.46% до 3.60 лв. при изтъргувани 19 618 лота.

Фармацевтичната компания Софарма увеличава пазарната си капитализация с 4.55%. На средна цена от 2.30 лв. се прехвърлиха 22 100 акции.

Повишението при Мостстрой продължава, като акциите на пътностроителното дружество вече се повишават с 11.74% до 10.95 лв. Повишението при Каолин е от 7.13%.

Книжата на Чугунолеене поскъпват с 32.94% до средна цена от 11.91 лв.

13:00 часа

Лидер сред биковете е Слънчев бряг. Книжата на курортното дружество се повишават със 64.83%, а средната цена е 9.89 лв. при прехвърлени 2 968 лота.

Едни от най-повишаващите се книжа днес са тези на Хидравлични елементи и системи, чийто акции са нагоре с 20% до 9 лв.

Задълбочи се спадът при Катекс и Параходство Българско речно плаване, като понижението е респективно с 9.70% и 5.54%.

Сред губещите е и Тодоров, като понижението е с 3.55% до 0.95 лв.

13:30 часа

Прехвърлянията по позицията на Първа инвестиционна банка продължават. Общо до момента са изтъргувани 112 068 лота. Средната цена се повишава с 1.49% до 3.40 лв.

повишението при Еврохолд България е с 10.67% до 2.64 лв. при изтъргувани 45 420 дяла.

Близо 100 хил. акции на Зърнени Храни България смениха собственика си на средна цена от 1.03 лв. или повишение от 2.08% спрямо предходната сесия.

Книжата на Спарки Елтос поскъпнаха със 7.80% до 5.25 лв. Дяловете на дистрибутора на горива Петрол са нагоре с 0.54% до 7.24 лв.

13:45 часа

Край на търговската сесия. Двата основни индекса са на положителна територия. Оборотът е 4.415 млн. лв., а пазарната капитализация на БФБ се повиши до 14.445 млрд. лева.

SOFIX +5.48% до 638.76 пункта

BG-40 +5.36% до 164.29 пункта

BGTR30 +4.54% до 433.28 пункта

BGREIT -2.56% до 66.23 пункта