09:25 часа

Мина една кошмарна седмица за инвеститорите на Българската фондова борса. Всички ликвидни компании записаха спад в цените си, като това се отрази и на индексите. Индексът на сините чипове SOFIX загуби 22.12% от стойността си и в петък затвори на ниво от 585.39 пункта. BG-40 е със загуба от 18.11% до 152.21 пункта. Спадът на седмична база при BGREIT и BGTR30 е респективно със 17.81% до 62.84 пункта и 18.37% до 403.92 пункта.

Как ще започне първата за тази седмица търговска сесия предстои да разберем.

09:30 часа

Първата сключена за днес сделка е с книжата на Химимпорт. Средната цена се повишава със 7.90% до 4.10 лв.

На положителна територия са и книжата на Оргахим /+2%/. Тези на Монбат и Първа Инвестиционна Банка увеличават стойността си с над 4%.

Значителен е ръстът и по позицията на Еврохолд България - с 9% до 2.64 лв. Енемона и Каолин поскъпват с над 3%.

Сесията започна с ръст за индексите.

SOFIX +2.16% до 598.04 пункта

BG-40 +2.92% до 156.65 пункта

BGTR30 +2.75% до 415.04 пункта

BGREIT -0.11% до 62.77 пункта

 

10:00 часа

Ръстът при индексите продължава. SOFIX и BG-40 се повишават с по над 7%, BGTR30 е нагоре с над 6%. На страната на печелившите мина и BGREIT, където повишението е с 1.19% до 63.59 пункта.

Обототът е 156 205 лева.

Най-търгувани са книжата на Първа инвестиционна банка. Прехвърлиха се 7 087 лота на средна цена от 3.30 лв. или повишение с 1.57%.

Активно се търгуват и книжата на Химимпорт. Ръстът е с 11.84% до 4.89 лв. при изтъргувани 6 601 дяла.

Повишението при Индустриален Холдинг България е с 13.06% до 4.94 лв. С ръст се търгуват и книжата на Албена Инвест Холдинг, Стара планина Холд и Синергон Холдинг.

С над 12% се повишава и цената на Кораборемонтен завод Одесос до 190 лв. Повишение има и по позициите на Енемона, Каолин, Девин, Албена, ЗД Евро инс и други.

Има и губещи. Акциите на Проучване и добив на нефт и газ падат със 6.07% до 4.80 лв., а тези на Енергоремонт Холдинг са надолу със 7.04%.

10:30 часа

Общо 10 900 лота на Централна кооперативна банка смениха собственика си на средна цена от 2.32 лв., което е повишение от 2.29% спрямо предходната сесия.

Акциите на Химимпорт загубиха част от спечеленото и към момента повишението е със 7.63% до 4.09 лв. при прехвърлени 11 153 дяла.

Топливо увеличава пазарната си оценка с 15.03% до 11.10 лв.

На положителна територия са и книжата на инфраструктурните компании. Акциите на Трейс груп холд поскъпват със 7.50% до 51.60 лв. тези на Холдинг Пътища са нагоре с 4.17% до 12.50 лв., а на Мостстрой - с 0.58% до 10.50 лв.

Със 6.71% се увеличава и пазарната капитализация на Зърнени Храни България. На средна цена от 1.05 лв. се прехвърлиха 6 373 лота.

От дружествата със специална инвестиционна цел най-голяма е повишението при Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - с 15.51% до 1.26 лв. Дяловете на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ са нагоре с 10% до 1.10 лв.

11:00 часа


SOFIX +6.71% до 624.75 пункта

BG-40 +8.10% до 164.54 пункта

BGREIT +3.12% до 64.80 пункта

BGTR30 +6.79% до 431.36 пункта.

 

За силното повишение на широкия измерител допринася повишение в цената на Българо-Американска Кредитна Банка, чийто книжа са нагоре с 21.95% до 25 лв.

С 20.95% поскъпват акциите на ТК-ХОЛД до 3.81 лв. Тези на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ се повишават с 15.51% до 1.26 лв.

Ръстът при Кораборемонтен завод Одесос и Декотекс е с над 12%.

На отрицателна територия засега са книжата на Проучване и добив на нефт и газ. Те заличиха част от загубите си и понижението е с 1.37% до 5.04 лв.

Книжата на застрахователното дружество Евро инс, които започнаха сесията с ръст също минаха на страната на губещите. Спадът по позицията е с 2.31% до 3.81 лв.

11:30 часа

Книжата на Монбат се повишават с 5.31% до 6.35 лв. при покупко-продажба на 6 467 лота. Акциите на Софарма са нагоре със 7.68%, а средната цена, на която се прехвърлиха 6 361 лота е 2.19 лв.

Активно се търгуват книжата на Зърнени Храни България. При прехвърлени 54 944 дяла средната цена се повишава със 6.61% до 1.05 лв.

С 12% скача пазарната капитализация на Девин. Акциите на производителя на минерална вода се разменят на средна цена от 2.35 лв.

Спадът при Спарки Елтос е с 3.03% до 4.65 лв., а тези на Св. Св. Константин и Елена Холдинг понижават цената си с 10% до 17.81 лв.

На отрицателна територия са и книжата на Тодоров, като спадът е с 20.34% до 0.70 лв.

12:00 часа

Бичите настроения продължават да властват на Българската фондова борса. Голяма част от активно търгуваните позиции отчитат ръст, като това се отразява и на индексите, които сa силно нагоре.

Формираният оборот до момента е 1.039 млн. лв.

От дружествата със спациална инвестиционна цел зле се представя Парк АДСИЦ, като спадът е с 10.33% до 0.83 лв.

Тези на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ губят 9.01% до 1.01 лв., а на Адванс Терафонд АДСИЦ падат със 7.28% до 1.40 лв.

С ръст се търгуват книжата на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ /+12%/, Агро Финанс АДСИЦ /+10.53%/ и Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ /+11.74%/.

При изтъргувани 661 лота на Девин средната цена се повишава с 36.67% до 2.87 лв. Акциите на Билборд са нагоре с 8% до 3.90 лв.

12:30 часа

От модула В реално време става ясно, че най-търгувани са книжата на Химимпорт. Най-повишаващата се позиция е на Енергоремонт Холдинг / +29.26%/, а най-понижаващата се - на Агрия Груп Холдинг /-9.74%/.

Акциите на Петрол поскъпват с 4.78% до 7.23 лв.

При прехвърлени 14 816 книжа на Еврохолд България средната цена се повишава със 6.94% до 2.59 лв.

Към групата на губещите се присъедини и Мостстрой. Цената на акциите се понижава с 4.21% до 10 лв. Цената на дяловете на Параходство Българско речно плаване пада с 4.83% до 2.76 лв. С над 4% пада и стойността на Чугунолеене до средна цена от 11 лв.

13:00 часа

Индексите загубиха малка част от стойностите си, спечелиени в началото на сесията.

SOFIX +5.43% до 617.16 пункта

BG-40 +5.80% до 161.04 пункта

BGTR30 +4.62% до 422.58 пункта

BGREIT -0.13% до 62.76 пункта

 

Активно се търгуват книжата на Първа Инвестиционна Банка. Собственика си смениха 46 870 лота на средна цена от 3.35 лв. или повишение спрямо петъчната сесия от 3.08%.

По позицията на Химимпорт се прехвърлиха 18 556 акции. Цената се покачва с 8.69% до 4.13 лв. Софарма увеличава пазарната си оценка с 5.81% до 2.15 лв.

Дяловете на димитровградския торов завод Неохим също поскъпват - с 2.26% до 68 лв.

Задълбочи се спадът при Спарки Елтос. Акциите на дружеството се понижават с 12.32% до 4.20 лв.

13:30 часа

Спад от 9.03% записват книжата на М+С хидравлик, като се търгуват на средна цена от 5.81 лв.

Акциите на Централна кооперативна банка също заличиха спечеленото и малко преди края на сесията са на отрицателна територия. Понижението е с 0.79% до 2.25 лв.

С 0.92% се понижава стойността на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ до 1.08 лв.

Сред губещите са още Индустриален Холдинг България и Оловно цинков комплекс.

Най-голямо е повишението при Българо-Американска Кредитна Банка и Каолин. Акциите на финансовата институция са нагоре със 17.07% до 24 лв., а на Каолин поскъпват с 15.58% до 4.97 лв.

13:45 часа

Край на сесията.  Двата основни индекса  са на положителна територия. Оборотът е слаб - едва 2.284 млн. лв. Пазарната капитализация на БФБ възлиза на 14.385 млрд. лв.

SOFIX +2.63% до 600.80 пункта

BG-40 +4.19% до 158.58 пункта

BGTR30 +0.37% до 63.07 пункта

BGREIT +2.67% до 414.70 пункта