09:30 часа

Въведените текущи оферти са 9 250.

Индексите отлепят от нива:

SOFIX 641.46 пункта
BG40 168.92 пункта.
BGREIT 64.61 пункта.
BGTR30 437.83 пункта.

09:36 часа

Разпродажби в началото на сесията.

ПИБ пада с 16.43% до 3.29 лв. средно за лот, при изтъргувани 15 568 ценни книги.
Химимпорт АД губи 9.09% до 4.08 лв. средно за лот.

Обект на сделки, водещи до подобни резултати, са още Еврохолд България АД и Зърнени Храни България АД.

09:38 часа

SOFIX пада с 8.51% до 586.89 пункта.
BG40 губи 7.82% до 155.71 пункта.
BGREIT се понижава с 3.48% до 62.36 пункта.
BGTR30 е на ниво 407.76 пункта, след смъкване надолу с 6.87%.

Оборотът от първите сделки е 441 хил. лв.

10:00 часа

След първоначалното пропадане на индексите /за SOFIX с повече от 10%, при това в първите 10 минути и то при оборот от половин милион лв./, борсовите индикатори се върнаха леко нагоре.

Холдинг Пътища АД се понижава с 22.99% до 10.03 лв. средно за лот, при прехвърлени 41 акции.

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД губи 8% от стойността на акциите си до 23.83 лв. средно за лот, като по позицията минаха 344 ценни книги.

Параходство българско речно плаване АД също се търгува под натиск, като изменението надолу е с 24.14% до 2.35 лв. средно за лот, при разменени между играчите 100 акции.

Подвластни на други настроения са търгуващите с Петрол АД и Мел инвест холдинг АД. Дистрибуторът на горива се покачва с 1.28% до 7 лв. средно за лот, при изтъргувани 503 книжа, а холдингът отскача от началната си цена със 75% до 4.84 лв., при прехвърлени 150 акции.

10:30 часа

Оборотът вече е 1.4 млн. лв.

Сключени са 909 сделки, с най-търгувана акция, тази на ТБ Първа инвестиционна банка АД.

Алкомет АД-Шумен пада с 18.85% до 3.21 лв. сердно за лот, при прехвърлени 25 254 ценни книги.

При 12 хил. разменени между играчите акции Петър Караминчев АД поскъпва с 6.67% до 3.20 лв. средно за акция.

Пловдивската Актив Пропъртис АДСИЦ е прехвърляна в най-голям обем до момента - 160 хил. лота. 

11:00 часа

SOFIX се върна над 600 пункта, а BG40 редуцира загубата до 5.45%. Оборотът от търговията е 1.6 млн. лв.

Софарма АД, Доверие Обединен Холдинг АД и Монбат АД са обект на интерес в петък.

Фармацевтичният производител присъства в търговията с прехвърлени 23 970 лота, които минаха на средна цена 2.18% до 0.99%. Холдингът спада с 0.87% до 5.78 лв. средно за лот, при изтъргувани 11 495 лота, а производителят на акумулатори поевтинява с 4.90% до 6.37 лв. средно за лот, при разменени между инвеститорите 18 960 пункта.

Активен е и пазарът на права. Прехвърлени са 200 000 лота на Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ.

11:30 часа

Петрол АД поскъпва вече с 14.39% до 7.23 лв. средно за лот.
На положителна територия се търгува и Агрия груп холдинг АД, която поскъпва с 10% до 5.24 лв. средно за лот, след прехвълянето на количество от 1 549 ценни книги.

Пада цената на Енемона АД, Хидравлични елементи и системи АД, Топливо АД. При сделки за 309 акции Оргахим АД губи 10.53% до 103.50 лв. средно за лот.

12:00 часа

Оборотът е 2.3 млн. лв.

По позицията на ПИБ са прехвърлени 83 771 книжа. Резултатът продължава да е негативен - спад с 12.82% до 3.24 лв. средно за акция. Акцията е най-губещата към момента.

Обем от 48 663 книжа е изтъргуван по позицията на Химимпорт АД. Цената пада с 8.64% до 4.03 лв. средно за лот. Това е и най-ликвидната акция към момента.

Зърнени храни България АД поевтиняват с 4.11% до 1.02 лв. средно за акция, при разменени между играчите 45 668 книжа.

12:30 часа

Финансов отчет за трето тримесечие представи Варна-плод АД. Съгласно данните в него нетната печалба нараства от 999 хил. лв. на 1.1 млн. лв. Ръст отбелязват и приходите от продажба на продукция, които към 30 септември възлизат на 1.7 млн. лв. при 1.5 млн. лв. за същия период на миналата година.

Основната дейност на предприятието е тържищна дейност и отдаване на недвижими имоти за целите на дейността на дружеството.

Аутобохемия АД е увеличила дела си в Котлостроене АД от 4.61% / или 10 960 акции/ на 5.09% / 12 088 акции/.

Индексите редуцираха загубите между 3 и 4%, при оборот 3.1 млн. лв.

13:00 часа

Напредва търговията с акции на Стара планина холд АД. По позицията й до моменат са прехвърлени 91 798 акции при средна цена 2.35 лв. за лот, което е понижение с 6.41%.

Изтъргувани са 72 524 акции на Софарма АД, 25 469 книжа на Еврохолд България АД и 400 000 на Агро Финанс АДСИЦ.

На загуба са акционерите в Хидравлични елементи и системи АД. При количество от 128 изтъргувани акции, спадът в цената е с 13.89% до 7.63 лв. средно за лот.

13:30 часа

Голямо количество акции на Хидравлични елементи и системи АД се изсипаха на пазара. Прехвърлените 3 065 лота преминаха на средна цена 7.03 лв., което е спад с 24.98%.

Интензивно се търгуват към момента акции на Оргахим АД.

На силен натиск са подложени книжата на Параходство Българско речно плаване АД. Спадът е с 25.76% до 2.34 лв. средно за лот.

В същоот време Агро Финанс АДСИЦ поскъпва с 31.58% до 0.92 лв. средно за лот.

13:58 часа

Финал на сесията при следните резултати:

SOFIX се понижи с 5.26% до 607.74 пункта.
BG40 спадна с 4.27% до 161.71 пункта.
BGREIT завърши на 64.60 пункта, което е на 0.02% от изходната позиция.
BGTR30 изгуби 4.24% до 419.26 пункта.

Оборотът от сделките надхвърли 5.2 млн. лв.

* Информацията се обновява непрекъснато до края на търговската сесия.