09:25 часа

От вчера мечите настроения владеят както международните капиталови пазари, така и Българската фондова борса. Как ще премине сесията днес и ще се оцветят ли индексите отново в червено, в синхрон с Азия, Европа и Wall Street, предстои да разберем.

09:30 часа

Днешната търговска сесия започна с разпродажби, а оттам и спад на индексите.

 

 

SOFIX -1.07% до 598.52 пункта

BG-40 -0.89% до 159.85 пункта

BGTR30 -1.03% до 417.08 пункта

BGREIT засега е без промяна

Разпродажби има по позицията на Химимпорт. Прехвърлиха се 8 631 лота, като цената пада с 3.97% до 3.70 лв.

С над 3% се понижава и стойността на Монбат до средна цена от 6.55 лв.

Пазарната оценка на Спарки Елтос пада с 2.32% до 4.20 лв.

На червено са още книжата на Доверие Обединен Холдинг, Централна кооперативна банка, Софарма.

Понижение от над 1% записват ЗАД Булстрад, Еврохолд България, Билборд, ЗД Евро инс, Албена, Каолин и Енемона.

10:00 часа

Спадът се задълбочава.

SOFIX -1.67% до 594.86 пункта

BG-40 -2.85% до 156.69 пункта

BGTR30 -2.48% до 411 пункта

BGREIT -0.31% до 61.23 пункта

 

Акциите на Първа Инвестиционна Банка вече губят 5% до 3.80 лв. С над 5% пада и цената на Кораборемонтен завод Одесос, Оргахим, Спарки Елтос и Българска роза-Севтополис.

Понижение от 6.86% отчитат книжатана Мостстрой, а средната цена, на която се търгуват книжата е 9.50 лв.

На другия полюс са книжата на Трейс груп холд. Те поскъпват с 0.78% до 55 лв. С ръст се търгуват и дяловете на Билборд, като средната цена се повишава с 1.93% до 4.18 лв.

На страната на печелившите мина и Софарма. Книжата на фармацевтичната компания са нагоре с 0.46% до 2.17 лв.

10:30 часа

Оборотът до момента на пода на борсата е 617 698 лева.

Разпродажбите по позициите на Химимпорт и Първа Инвестиционна Банка продължават. Общо 28 896 лота на холдинга, като спадът е с 2.20% до 3.77 лв. От финансовата институция собственика си смениха 25 466 лота на средна цена от 3.80 лв. или понижение с 5%.

Дяловете на холдинговите дружества също се търгуват със спад. Тези на Доверие Обединен Холдинг са надолу с 1.51%, на Индустриален Холдинг България падат с 1.71%, а на Албена Инвест Холдинг губят 6.91%.

На червео са и книжата на дружествата със специална инвестиционна цел. Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ губят 10% от стойността си до 2.25 лв. С 4.50% пада и пазарната капитализация на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ до 1.10 лв.

Засега само книжата на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ са нагоре - с 10% до 1.20 лв.

11:00 часа

Най-голям е спадът при BG-40 - с 3.09% до 156.35 пункта. За спада на широкия измерител допринася понижение в цената на Мостстрой и Полимери. Акциите на пътностроителната компания са надолу с 15.69% до 8.60 лв. Тези на Полимери падат с 14.28% до 2.10 лв.

Задълбочава са понижението при Първа инвестиционна банка. Книжата на трезора вече падат със 6.25% до 3.75 лв. при прехвърлени 47 966 лота.

С над 6% поевтиняват и книжата на Спарки Елтос и Индустриален Капитал Холдинг.

Само две компании от включените в индекса повишават стойността си. Това са Стара планина холд и Софарма.

11:30 часа

Песимистичните настроения продължават да властват на Българската фондова борса. В резултат голяма част от търгуваните позиции се установиха на по-ниски средни нива, а борсовите индекси потеглиха надолу.

Сериозни загуби застигнаха акциите на Свилоза и Хидроизомат, където спадът е респективно с 15.47% и 24.32%.

По позицията на Първа Инвестиционна Банка вече са прехвърлени 81 511 лота. Цената пада със 6.27% до 3.75 лв.

Активно се търгуват и книжата на Монбат. Собственика си смениха 10 022 акции, като понижението е с 2.20% до 6.65 лв.

На негативният тренд не удържаха и дяловете на Трейс груп холд, които поевтиняват с 2.52% до 53.20 лв.

12:00 часа

Банковите книжа продължават да са най-разпродавани, а оттам и най-губещи. Акциите на Първа инвестиционна банка се понижават със 6.75% до 3.37 лв. при прехвърлени 99 144 лота.

Тези на Централна кооперативна банка са надолу с 1.41% до 2.10 лв. при изтъргувани 4 104 дяла.

На по-ниски нива се търгуват и книжата на Оргахим, като поевтиняването е с 4.46% до 105 лв.

Дружествата със специална инвестиционна цел също са обект на разпродажби. При прехвърлени над 48 хил. лота средната цена на книжата на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ е надолу със 7.22% до 0.90 лв. Тези на Адванс Терафонд АДСИЦ падат със 6.97% до 1.38 лв.

12:30 часа

Индексите продължават да са оцветени в червено.

SOFIX -2.02% до 592.76 пунлта

BG-40 -2.10% до 157.89 пункта

BGREIT -2.82% до 59.69 пункта

BGTR30 -2.48% до 410.98 пункта

 

Оборотът е 2.062 млн. лв.

Голяма част от него се дължи на прехвърляне на акции на Първа инвестиционна банка. Изтъргуваха се 100 148 лота. Средната цена е 3.75 лв., което е спад с 6.25%.

По позицията на Химимпорт се изтъргуваха 67 120 дяла, а понижението е с 4.02% до 3.70 лв.

Активно се търгуват и книжата на Софарма и Монбат.

От сините чипове зле се представят книжата на Топливо, Албена, М+С Хидравлик, Каолин, Неохим и други.

Акциите на Мостстрой стопиха част от загубата си и към момента понижението е със 7.25% до 9.46 лв.

13:00 часа

Негативизмът на борсата се запазва.

Голяма част от сините чипове записват спад, изключение прави Софарма.

Книжата на Еврохолд България са надолу с 2.07% до 2.55 лв. при прехвърлени 12 043 лота.

С 18.26% пада цената на Тодоров до 0.80 лв. Мостстрой пак увеличи спада си и към момента понижението е с 11.86% до 8.99 лв.

13:30 часа

Надолу продължават да се движат цените на акциите, а оттам и на индексите на Българската фондова борса. Малко преди края на сесията и четирите бенчмарка са оцветени в червено.

Най-търгувани са книжата на Химимпорт. Прехвърлиха се над 72 хил. лота. Това доведе до понижение от 2.72% до средна цена от 3.75 лв.

Прехвърлянето на книжа на Първа Инвестиционна Банка продължава. Собствеността си смениха над 100 хил. лота. И тук средната цена се понижава с 5.75% до 3.77 лв.  

13:45 часа

Край на търговската сесия. Индексите са на отрицателна територия. Оборотът е 2.723 млн. лв. Пазарната капитализация на БФБ падна до 14.079 млрд. лева.

SOFIX -1.07% до 598.51 пункта

BG-40 -1.33% до 159.13 пункта

BGREIT -6.89% до 57.19 пункта

BGTR30 -2.52% до 410.80 пункта