13:53 часа

Негативен финал за сините чипове и АДСИЦ-ите.

SOFIX спадна с 0.64% до 523.41 пункта.
BG40 добави 3.03% до 147.40 пункта.
BGREIT отстъпи с 2.56% до 53.77 пункта.
BGTR30 се покачи с 2.75% до 374.87 пункта.

Оборотът надхвърли 4 млн. лв.

13:30 часа

BGREIT потъва с повече от 4%. Нито едно дружество от базата му не е на плюс.

Със спада по позицията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ имотният индекс се потопи с 4.46% до 52.72 пункта. Понижения бележат и другите търгувани позиции, като Сити Пропъртис АДСИЦ, Сити Пропъртис АДСИЦ и Агроенерджи АДСИЦ са прехвърляни с нулево изменение от цената на отваряне.

Неохим АД излетя с 18.25% до 73.76 лв. средно за лот. Инвеститорите купиха 17 132 акции на димитровградския комбинат.

13:00 часа

Оборотът надхвърля 2.4 млн. лв. Индексите са разнопосочни.

Каолин АД е сред дружествата, търговията с които е за повече от 100 хил. лв. Оборотът от прехвърлянето на 25 303 лота при средна цена 4.11 лв. за лот е 103 995.33 лв. Крайният резултат от търговията с акции на добивното дружество до момента е покачване с 0.54%.

Индустриален Капитал Холдинг АД регистрира силно покачване с 46.36% до 2.89 лв. средно за лот. По позицията са прехвърлени 535 книжа.

Акцията на Неохим АД продължава да расте, като се повишава и количеството на изтъргувани акции. При обем 1 017 лота, средната цена е 67.65 лв. за лот, което е ръст от 7.13%.

12:30 часа

Софарма Трейдинг АД бележи покачване при висок обем от прехвърлени книжа. Пуснатите на пазара 85 200 акции доведоха до ръст по позицията от 9.68% и средна цена на лот 3.40 лв.

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ пък се търгува със силно понижение. При сделки за 186 910 книжа, цената пада с 14.74% до 0.85 лв. средно за лот. 

В обем 42 878 лота се прехвърлят акции на Ломско пиво АД. Междувременно излязоха отчетите на ФС Холдинг АД-Дупница и Зенит имоти АДСИЦ.

Имотният BGREIT и индексът на сините чипове се огънаха под натиска на продавачите. Двата индикатора са в червеното, като водещият спада с 0.96% до 521.70 пункта, а АДСИЦ- измерителят губи 0.72% до 54.78 пункта.

Оборотът е 1.8 млн.лв.

12:00 часа

Индексът на сините чипове SOFIX остава под натиск. Спадът му е с 0.54% до 523.94 пункта. Останалите 3 индекса се движат с повишения, а оборотът на БФБ до момента възлиза на 1.1 млн. лв.

Сключени са общо 694 сделки, с най-търгувана акция, тази на Химимпорт АД. В най-голям обем /301 561/ акции се търгува Адванс Терафонд АДСИЦ.

Топ понижение регистрира Полимери АД /-13.31%/, а най-голямото покачване при обемна търговия с книжата му се наблядава при Оловно цинков комплекс АД /+7.14%/.

11:30 часа

След като слезе до 522.07 пункта, SOFIX отново се върна над чертата. Индексът на сините чипове се справи с "предателството" на понижаващите се, благодарение на напредъка при М+С Хидравлик АД, Енемона АД и Оловно цинков комплекс АД.

Компанията от Казанлък бележи ръст от 15% до 5.83 лв. средно за лот, при покупко-продажба на 110 акции. Инфраструктурната компания с проекти в енергетиката Енемона АД добавя 8.06% върху стойността на книжата си до 7.58 лв. средно за лот, отново при неголямо количество от изтъргувани книжа - 83. ОЦК пък се покачва със 7.14% до 12.50 лв. средно за лот, при сделки за 705 акции.

С покачването на оборота над 1 млн. лв. SOFIX отново се върна в червеното и се движи с понижение в рамките на 0.89%.

11:00 часа

Спадове при ПИБ, Химимпорт АД и Холдинг Пътища АД потопиха индекса на сините чипове под равнището, на което отвори. Към момента SOFIX е на ниво 525.95 пункта, което е понижение с  0.15%.

Банката губи 2.48% от стойността на книжата си до 3.52 лв. средно аз лот, при реализирани 3 352 книжа.

Химимпорт пада с 2.88% до 3.05 лв. средно за лот, при прехвърлен обем от 50 344 ценни книги. Това е и най-ликвидната акция в търговията към момента.

Акциите на пътностроителната компания се понижават с 10.75% до 11.34 лв. средно за лот. Цената на последната сделка е 10.71 лв. за акция, а общият обем от изтъргувани книжа на холдинга, е 76 лота.
 
Декотекс АД също се нарежда сред губещите при голям обем прехвърлени книжа. Количеството от 20 300 акции мина на средна цена 0.75 лв. за лот, което е понижение с 6.25%.

Загубата при Полимери АД е двуцифрена и се измерва в 13.31% до 2 лв. средно за акция, като изтъргуваният обем е 9 023 ценни книги.

Междувременно излезе финансовият отчет на Момина крепост АД, в който е отразен спад на нетната печалба до 87 хил. лв., при 155 хил. лв. за същия период на миналата година.

10:30 часа

Индексите успяват да запазят преднината си при 434 хил. лв. оборот.

И днес търговията се провежда при увеличение на ценовите диапазони, които президвикват прекъсване поради нестабилност, с 30%.

Междувременно излязоха отчетите на Независимост-40 АД-Габрово, Исперих-БТ АД и Лесопласт АД.

Спад на нетната печалба със 17% до 1.525 млн. лв. отчете Лесопласт АД. Неконсолидираните данни към третото тримесечие показват и намаление с 8 на сто при приходите от дейността на троянското дружество.

10:00 часа

Трейс груп холд АД и ТБ Централна кооперативна банка АД започват деня със значителен напредък.

При разменени между инвеститорите 117 книжа, строителната компания бележи ръст от 9.18% до 52.69 лв. средно за лот. Пазарът погълна вече 4 090 акции на трезора, които минаха на средна цена 1.63 лв. за лот, което е поскъпване с 5.26%.

Изтъргуваните 10 акции на Проучване и добив на нефт и газ АД минаха на 4.34 лв., което е цена, по-ниска от тази на отваряне с 4.93%.

09:38 часа

Купувачите поеха инициативата и в началото на сесията индексите отразяват покачване на цените.

SOFIX добавя 2.51% до 539.97 пункта.
BG40 расте с 3.04% до 147.41 пункта.
BGREIT е на нивото си от вчера, 55.18 пункта.
BGTR30 скача с 2.68% до 374.64 пункта.

Оборотът от първите сделки е 126 хил. лв.

09:35 часа

Кремиковци АД влиза в търговията със спад. Първите сделки бутат цената надолу с 5.82%, сочат данните В реално време.

09:33 часа

Силни първи резултати за Неохим АД.

Прехвърлените по позицията на торовия гигант от Димитровград акции водят до ръст в цената със 7.14%.

09:30 часа

След вчерашната търговска сесия пазарната капитализация на БФБ е 13.1 млрд. лв. В началото на днешната сесия са въведени 8 945 текущи оферти.

 * Информацията се обновява непрекъснато до края на търговската сесия.