09:30 часа

Въведени са 9 311 текущи оферти.

09:40 часа

Първите стойности на индексите отразяват движение в различни посоки.

SOFIX се понижава с 0.71% до 468.72 пункта.
BG40 спада с 1.19% до 138.90 пункта.
BGREIT расте с 0.09% до 53.59 пункта.
BGTR30 губи 0.76% до 352.02 пункта.

Оборотът е едва 40 хил. лв.

Холдинг Пътища АД влиза в търговията с понижение от 7.38% до 4 лв. средно за акция. Прехвърлен е обем от 2 100 ценни книги.

Активно търгуван от първата минути е и Монбат АД, като по позицията му са прехвърлени вече 1 010 книжа, при средна цена от 6.25 лв. за лот, което е ръст от 1.53%.

В първите сделки проличава интереса на инвеститорите към Фазерлес АД, Трейс груп холд АД, Кремиковци АД.

10:00 часа

Близо 10 хил. е броят на прехвърлените акции на Холдинг Пътища АД до момента. Резултатът от търговията с тях продължава да е негативен.

В същата посока се развива ситуацията и по позициите на Софарма АД, Биовет АД, Фазерлес АД.

В същото време се сключиха сделки за 2 050 акции на Кремиковци АД, като това покачи цената с 10% до 1.07 лв. средно за лот.

На положителна територия стъпват още Зърнени Храни България АД и Сердиком АД,  а производителят на акумулатори следе Монбат АД слезе под чертата и вече се движи с понижение от 1.95% до 6.16 лв. средно за лот, при 3 460 прехвърлени ценни книги.

10:30 часа

Широкият индекс BG40 успява да надмогне негативизма на продавачите и нивото му се покачва с 0.69% до 141.54 пункта.

Заслуги за това имат повишенията в цените на Кораборемонтен завод Одесос АД, Зърнени Храни България АД, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД, ТК-ХОЛД АД.

Варененският завод поскъпва с 8.60% до 153.83 лв. средно за лот, при скромно количество от едва 8 изтъргувани акции.

Представителят на агробизнеса се покачва с 4.71% до 0.88 лв. средно за лот, при прехвърлени 3 061 ценни книги.

Банката и холдингът се движат с ръстове съответно от 2.37% до 3.84 лв. средно за лот и 1.37% до 4.14 лв. средно за лот.

11:00 часа

Сесията продължава да се точи с нисък темп, при слаб оборот и стеснен кръг от открити за търговия позиции.

Акцията на Химко АД слезе до средна цена 0.12 лв., което е корекция надолу с 8.40% при прехвърлени 2  хил. лота.

ЗД Евро инс АД се движи със спад от 0.99% до 2.96 лв. средно за акция, при разменени между играчите 1 580 книжа.

В по-голям обем се търгува по позицията на ТБ Централна кооперативна банка АД. Количество от 28 667 акции премина на средна цена от 1.28 лв. средно за лот, което е отстъпление от цената на отваряне с 3.35%. 

При 180 прехвърлени книжа М+С хидравлик АД пък бележи 13% ръст до 5.51 лв. средно за лот.

11:11 часа

1 206 654 лв. се вляха в търговията, след като играчи стиснаха ръце в прехвърлянето на 49 800 лота на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ. Изменението по позицията на варненското дружество е от 365.96% до средна цена за акция 24.23 лв.

Търговията с тези книжа не доведе до изменение в нивото на индекса BGREIT, тъй като дружеството не участва в изчисляване на имотния бенчмарк.

11:30 часа

BG40 вече напредва до 1.40% до ниво 142.54 пункта.

Принос за това има и севлиевската ЕМКА АД, чиито книжа поскъпват с 6.18% до 2.39 лв. средно за лот, при изтъргуван обем от 400 книжа.

Кой още помага на индекса, може да видите тук.

През брокерските терминали премина и количество от 6 хил. акции на ЦБА Асет Мениджмънт АД. Това доведе до спад от 20% и средна цена за лот 2.20 лв.

Броят на сключените до момента сделки е 497, с най-ликвидна позиция, тази на Холдинг Пътища АД.

12:00 часа

Новите акции от увеличението на капитала на Балкантурист Елит АД ще бъдат въведени в търговията на 17 ноември, съобщава БФБ.

Размерът на емисията вече става 39 105 647 акции с номинална стойност 1 лв. за лот. Дружеството се търгува на Неофициален пазар на акции, сегмент “А”.

Междувременно два са вече индексите, които светят в зелено. След като широкият BG40 успя на надвие негативизма, с покачване се движи и BGREIT. Ръ стът е с 0.64% до 53.88 пункта.

Оборотът на БФБ надхвърли 2.1 млн. лв.

Със силно понижение от 5.63% се движи ТБ Централна кооперативна банка АД, по позицията на която е прехвърлен обем от 71 545 лота.

Балкан АД губи 19.98%, а акциите на Метизи АД спадат с 14.28%.

12:30 часа

След потъването с повече от 2% SOFIX успява да стопи спада до 464.70 пункта и остава в червения спектър.

Оборотът от сделките вече надхвърля 3.4 млн.лв., а пазарната капитализация на БФБ пада до 13.1 млрд. лв.

Значителен обем от акции на Холдинг Варна АД са прехвърлени в последните минути. Общият обем е 94 533 ценни книги, които преминаха на средна цена от 13 лв., което е спад с 3.70%.

13:00 часа

Книжата на ТБ Корпоративна търговска банка АД слязоха под 70 лв. средна цена за лот. Количеството от 3 215 прехвърлени по позицията ценни книги, премина на цена 68.35 лв., което е спад с 0.41%.

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД се представя с лош резултат. Понижението от 6.29% до 17.72 лв. средно за лот стана факт след сделки за 2 320 книжа.

ПИБ обаче е на положителна територия с покачване от 0.77% до 3.78 лв. средно за лот. Играчите си размениха 3 688 акции на трезора.

13:30 часа

880 е броят на сключените до момента сделки.

Най-търгувана към момента е акцията на ТБ Централна кооперативна банка АД.

При 12 406 лота Зърнени храни България АД бележи 5.30% ръст до 0.87 лв. средно за акция.

Прехвърлиха се 100 книжа на Българска телекомуникационна компания АД, при което цената се понижи с 10% до 5.40 лв. средно за лот. 

13:55 часа

Разнопосочен финал на индексите в петък.

SOFIX спадна с 0-89% до 467.83 пункта.
BG40 добави 1.66% до 142.91 пункта.
BGREIT се понижи с 0.17% до 53.45 пункта.
BGTR30 завърши на изходната си позиция от 354.72 пункта.

Оборотът от сделките в петък възлезе на 3.6 млн.лв.

* Информацията се обновява непрекъснато до края на търговската сесия.