13:45 часа

Край на търговкста сесия. Търговията бе вяла, оборотът едва 1.511 млн. лв., а пазарната капитзалиция на БФБ падна до 12.114 млн. лв.

SOFIX -3.87% до 391.47 пункта

BG-40 -0.31% до 117.41 пункта

BGREIT +0.40% до 52.45 пункта

BGTR30 -3.96% до 301.76 пункта

 

13:30 часа

Вече всички индекси са оцветени в червено.

Повечето ликвидни позиции минаха на отрицателна територия.

Най-търгувани са книжата на Химимпорт, най-много се понижават книжата на Неохим, а на-много поскъпват акциите на Енергоремонт холдинг.

13:00 часа

До ново дъно стигна SOFIX. Индексът на сините чипове пада с 2.34% до 397.71 пункта. На червено са и BGREIT и BGTR30. Засега единствено BG-40 е на зелено, като ръстът е с 0.20% до 118.02 пункта.

С над 20% пада цената на Албена и Неохим.

На червено минаха книжата на Химимпорт, Централна кооперативна банка, Топливо. Книжата на ЗД Евро инс са надолу с над 8%.

На червено са и пътностроителните компании. Холдинг пътища се понижава с 4.90%, акциите на Мостстрой са надолу с 2.17%, а на Трейс груп холд - с 1.55%.

12:30 часа

Индексите минаха на отрицателна територрия.

SOFIX -0.64% до 404.62%

BG-40 +0.68% до 118.58 пункта

BGREIT -0.10% до 52 19 пункта

BGTR30 -1.56% до 309.30 пункта

 

Четири дружества дърпат теснния индекс надолу. Това са Албена, Неохим, Спарки Елтос и Оловно цинков комплекс.

АДСИЦ индексът се понижи след спад в цената на акциите на Парк АДСИЦ, чийто книжа са надолу с 4.81% до 0.95 лв.

По позицията на Химимпорт се прехвърлиха 122 932 лота на средна цена от 2.45 лв.

12:00 часа

Въпреки, че се задържат на положителна територия, индексите загубиха част от ръст си.

SOFIX +0.14% до 407.83 пункта

BG-40 +0.77% до 118.69 пункта

BGTR30 -1.24% до 310.29 пункта

BGREIT без промяна.

Книжата на Албена задълбочават спада си. Те губят 17.57% до 31 лв. Понижение от 15.90% отчитат и дяловете на Албена инвест холдинг до средна цена от 4.33 лв.

Книжата на Неохим също продължават да потъват. Те губят 13.33% до 39 лв.

На червено минаха и книжата на Българо-Американска Кредитна Банка, като понижението е с 1.84% до 16 лв.

Загубата си заличиха и Холдинг пътища, а акциите на Трейс груп холд са надолу с 1.55% до 38 лв.

11:30 часа

На BGTR30 натежа спад от над 15% на книжата Албена инвест холдинг и Албена.

По позицията на Адванс Терафонд АДСИЦ се прехвърлиха 24 хил. лота. Цената остана без промяна на ниво от 1.08 лв. На ниво от вчера е и индексът на дружествата със специална инвестиционна цел.

С над 3% пада стойността на Петрол и Оловно цинков комплекс. На червено са още книжата на Стара планина Холд.

Със 6.95% поскъпват кнжиата на Полимери до 2 лв. за брой.

Дяловете на Доверие Обединен Холдинг се понижават с 1.24% до средна цена от 7.90 лв. при прехвърлени 18 017 лота.

Като цяло търговията е вяла, а оборотът е 565 026 хил. лв.

11:00 часа

В синхрон с международните пазари се движат и индексите на Българската фондова борса. Повишението в нивата на индексите е минимално. SOFIX и BG-40 са нагоре с над 1%. BGTR30 увеличават стойността си с 0.03%. BGREIT засега е без промяна.

Активно се търгуват книжата на Химимпорт. Прехвърлени са 16 771 лота на средна цена от 2.50 лв. или покачване с 2.04%.

Над 15 хил. лота на Холдинг пътища смениха собственика си. Цената е нагоре с 0.52% до 3.49 лв. Ръст отчитат и Мостстрой и Трейс груп холд.

Сесията започна добре и за книжата на Българо-Американска Кредитна Банка, които се повишават с 3.68% до 16.90 лв.

С 12.41% се повишава и стойността на Ломско пиво до средна цена от 1.63 лв.

10:30 часа

SOFIX и BG-40 остават на положителна територия, а BGREIT е без промяна. Мечките превзеха BGTR30, като спадът при него е с 0.39% до 312.97 пункта.

Книжата на ТК Холд бързо загубиха ръста си и минаха на отрицателна територия. Спадът е с 10.71% до 3 лв. за лот.

Оловно цинков комплекс понижава цената си с 4.28% до 8.50 лв.

С ръст се търгуваат акциите на финансовите институции. Книжата на Централна кооперативна банка са нагоре с 2.54% до 1.09 лв., а тези на Първа Инвестиционна Банка се повишават с 0.92% до 3.18 лв. С ръст от 3.05% се търгуват и дяловете на Корпоративна търговска банка до средна цена от 67 лв.

При покупко-продажба на 4 218 лота на Софарма средната цена е нагоре с 1.87% до 2.13 лв.

10:00 часа

Индексите задържат пожитивния тренд.

Те са дърпани нагоре от книжата на Индустриален Холдинг България, чийто книжа са нагоре с 12.27% до средна цена от 2.38 лв. Ръстът при ТК Холд е с 10% до 3.70 лв.

Новината, че Неохим предвижда пуск на мощностите си за по-късен етап поради свитата търговия на торове на международните пазари и стагнацията на вътрешния пазар, се отрази зле на акциите, които се понижават с 13.35% до средна цена от 38.99 лв.

Подобна е ситуацията и при Албена. На фона на финансовата криза курортното дружество разработва варианти за редуциране на хотелската база в курорта през следващото лято. Това понижи книжата му с 20.74% до 29.80 лв.

На червено са още книжата на Петрол, Спарки Елтос, Централна кооперативна банка и Топливо.

09:30 часа

Сесията започна с ръст за индексите.

SOFIX +1.66% до 414.01 пункта

BG-40 +0.86% до 118.79 пункта

BGTR30 +1.19% до 317.93 пункта

BGREIT без промяна

Първата сключена за днес сделка е с книжата на Химимпорт. Средната цена отчита ръст от 4.90% до 2.57 лв.

На положителна територия започна търговията и за книжата на Холдинг пътища и Трейс груп холд. Акциите на първото дружество поскъпват с 0.86% до 3.50 лв., а на второто с 3.68% до 40.02 лв.

Книжата на Зърнени храни България са нагоре с 6.23% до 0.75 лв.

На положителна територия са и книжата на Монбат /+4.39%/ и Кораборемонтен завод Одесос /+1.25%/.

09:25 часа

Ще продължат ли разпродажбите, а оттам и свободното падане на Българската фондова борса? Как ще премине днешната сесия и кой ще надделее, предстои да разберем след минути.