13:45 часа

Край на сесията. Индексите са на различни територии.

SOFIX -0.66% до 372.20 пункта

BG-40 +0.99% до 111.45 пункта

BGREIT +0.83% до 47.12 пункта

BGTR30 -0.39% до 283.07 пункта

 

13:30 часа

В редиците на губещите се наредиха и книжата на Софарма и М+С Хидравлик. Акциите на фармацевтичната компания падат с 1.33% до средните 2.23 лв. Тези на казанлъшкото дружество падат с 2.22% до 4.40 лв.

За спада на индексът на сините чипове допринася понижение в цената на акциите на Българо-Американска Кредитна Банка, които са надолу с 5.30% до 12.50 лв.

Пазарната оценка на Каолин, Албена, Химимпорт и Енемона.

Благодарение на ръст в цената на Неохим, Евро инс, Ограхим и други широкият измерител задържа позитивния тренд.

13:00 часа

Борсовите индекси се разколебаха. SOFIX и BGTR30 губят съответно 0.18% и 0.50%. С 1.02% е покачването при BG-40, а при BGREIT повишението е с 2.10%.

За силния ръст на АДСИЦ индексът допринася повишение в цената на акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, които са нагоре с 14.73% до 0.85 лв.

Със 6.67% е повишението при Актив Пропъртис АДСИЦ до средите 0.48 лв.

Дяловете на Трейс груп холд влязоха в търговията със спад от 1.50% до 39.40 лв.

Най-търгувани са акциите на Химимпорт. Собственика си смениха 81 697 лота, като спадът е с 3.13% до 2.20 лв.

Със спад се търгуват и дяловете на холдинговите дружества, както и тези на финансовите институции.

12:30 часа

Ръст записват SOFIX, BG-40 и BGREIT. На червено е BGTR30.

По позицията на Химимпорт се прехвърлиха 68 320 лота. Средната цена пада с 1.76% до 2.23 лв.

Активно се търгуват и книжата на Централна кооперативна банка и Първа Инвестиционна Банка, като акциите и на двете финансови институции отчитат спад.

Покупко-продажба на над 22 хил. акции на Зърнени Храни България доведе до спад в цената от 3.39% до 0.74 лв.

Книжата на Девин поскъпват с 8.70% до 2.25 лв. при прехвърлени над 23 хил. дяла.

От дружествата със специална инвестиционна цел добре се представят акциите на Актив Пропъртис АДСИЦ /+6.67%/, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ /+12.16%/ и Агро Финанс АДСИЦ /+1.73%/.

12:00 часа

Индексите са на различни територии.

SOFIX -0.01% до 374.65 пункта

BG-40 +1.20% до 111.68 пункта

BGREIT +1.24% до 47.31 пункта

BGTR30 -0.21% до 283.60 пункта

С 4.05% пада пазарната оценка на Мостстрой до средна цена от 3.79 лв. Дяловете на Каолин и Енемона губят по над 3%.

С над 2% се понижава и стойността на Доверие Обединен Холдинг, Зърнени Храни България, Централна кооперативна банка, Българска роза-Севтополис и Еврохолд България.

Дяловете на Оргахим влязоха в търговията с повишение от 3.67% до 82.92 лв.

Ръст отчитат и книжата на Корпоративна търговска банка. Те се повишават с 1.38% до 66 лв.

11:30 часа

Търговията на Българската фондова борса е вяла, а оборотът едва 748 хил. лева. В червено се оцветиха SOFIX, BG-40 и BGTR30. На положителна територия се задържа BGREIT.

Акциите на Холдинг пътища отново се оцветиха в червено, като спадът е с 1.50% до 3.34 лв. На отрицателна територия са и книжата на Спарки Елтос, които се понижават с 0.45% до 2.20 лв.

На положителна територия минаха дяловете на Монбат, като поскъпването е с 0.58% до 4.85 лв.

Най-търгувани са книжата на Неохим. Собственика си смениха 946 лота на средна цена от 42 лв. или повишение от 7.69%.

11:00 часа

При прехвърлени 8 890 лота на Централна кооперативна банка средната цена пада с 2.10% до 1.17 лв. Акциите на Първа Инвестиционна Банка изплуваха на положителна територия, като ръстът е с 1.26% до 2.89 лв.

С 3.71% пада цената на Каолин до средните 3.50 лв. На отрицателна територия са и дяловете на Българска роза-Севтополис, които са надолу с 4.64% до 0.74 лв.

От Монбат обявиха прогнозата си за следващата година, в която се посочва очакван спад на продажбите и печалбата, както и съкращаване на персонала. Това доведе до понижение в цената на книжата на компанията от 2.53% до 4.70 лв.

Търговията на БФБ и днес е вяла, като оборотът е 654 хил. лв.

10:30 часа

Отново всички индекси са на положителна територия. Оборотът е 552 477 лева.

Акциите на Първа инвестиционна банка влязоха в търговията със спад от 2.07%. Прехвърлиха се 1 700 лота на средна цена от 2.79 лв.

В мечи лапи попаднаха и книжата на Зърнени Храни България. Понижението е с 0.39% до 0.76 лв.

На страната на губещите са и Еврохолд България, Стара планина Холд, Енемона и други.

Добре се представят акциите на ЗД Евро инс. Те поскъпват с 4.27% до 3.15 лв. С над 3% поскъпват и книжата на Билборд. На положителна територия са и лотовете на Българска роза-Севтополис, Оловно цинков комплекс и Албена Инвест Холдинг.

10:00 часа

SOFIX мина на отрицателна територия, като губи 0.02% до 374.60 пункта. На положителна територия остават BG-40, BGREIT и BGTR30.

По позицията на Химимпорт се прехвърлиха 30 880 лота, като средната цена пада с 0.48% до 2.26 лв.

Активно се търгуват и книжата на Девин, при които повишението е с 0.05% до 2.07 лв. при покупко-продажба на 20 хил. лота.

Спад от над 2% отчитат книжата на Монбат и Петрол.

Силен спад има и при Св. Св. Константин и Елена Холдинг и ЦБА Асет Мениджмънт. Дяловете на курорта падат с 10% до 8.55 лв. Тези на второто дружество се понижават с 13.33% до 1.30 лв.

На страната на губещите са и акциите на Мостстрой, които поевтиняват с 0.45% до 3.93 лв.

Холдинг пътища смени посоката и книжата на компанията поскъпват с 1.56% до 3.44 лв.

09:30 часа

Сесията на Българската фондова борса започна с минимален ръст на индексите.

SOFIX +0.23% до 375.53 пункта

BG-40 +0.76% до 111.20 пункта

BGREIT +0.28% до 46.86 пункта

BGTR30 +0.27% до 284.97 пункта

Индексите са дърпани нагоре от книжата на Неохим. Дяловете на димитровградския торов завод поскъпват с 10.26% до средна цена от 43 лв. при прехвърлени 509 лота. Вероятно причината за това е новината от вчера, че дружеството започна поетапно пускане на производствените мощности, като по този начин навлиза в цикъл на нормален производствен процес.

С 3.52% се повишава и пазарната оценка на Зърнени Храни България, а средната цена, на която се търгуват книжата, е 0.79 лв.

Повишение има и при дружествата със специална инвестиционна цел. Акциите на Актив Пропъртис АДСИЦ се повишават със 6.67% до 0.48 лв.

На червено започна сесията за Монбат и Холдинг пътища. Книжата на производителя на акумулатори губят 3.13% до 4.67 лв. Тези на инфраструктурното дружество са надолу с 0.03% до 3.39 лв.

09:25 часа

Ще се задържи ли петдневният ръст на SOFIX и накъде ще тръгне пазарът днес, предстои да разберем.