13:45 часа

Край на сесията. Индексите са на червено

SOFIX -0.76% до 355.54 пункта

BG-40 -0.26% до 107.17 пункта

BGREIT -0.47% до 46.19 пункта

BGTR30 -1.25% до 268.64 пункта

 

13:30 часа

Малко реди края на днешната сесия индексите на Българската фондова борса отново са на различни територии. Спад отчитат SOFIX, BGREIT и BGTR30. От мечите лапи успя да се изскубне BG-40, които е нагоре с 0.61%.

На индексът на сините чипове натежа спад в цената на акциите на Евро инс. Те падат с 5%. В червено са оцветени и дяловете на финансовите институции.

Каолин и Енемона също са в редиците на губещите, като понижението при тях е между 4 и 2%.

Прехвърлянията по позицията на Централна кооперативна банка продължават. Собственика си смениха 132 173 лота на средна цена от 1.10 лв.

На инвеститорска подкрепа се радват книжата на Спарки Елтос, Неохим, Софарма, Монбат, Мостстрой и други.

13:00 часа

Силен спад отчита BGREIT. Индексът пада с 3.15% до 44.95 пункта.

Причината за това е спад от 15.06% на акциите на Актив Пропъртис АДСИЦ до средните 0.36 лв. С 8.33% пада пазарната оценка на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, а тази на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е надолу със 7.97%. На червено са и книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

На положителна територия изплуваха книжата на Мостстрой, като ръстът е с 0.26% до 3.42 лв.

С 20% се повишава и цената на ЦБА Асет Мениджмънт, като книжата се търгуват на средна цена от 1.50 лв.

Пазарната си капитализация увеличават и Софарма и Спарки Елтос респективно с2.04% и 5.43%.

12:30 часа

Всички индекси са на червено.

Продължават прехвърлянията по позицията на Централна кооперативна банка. Общо 21 779 лота смениха притежателя си на средна цена от 1.10 лв. или спад от 3.08%. Акциите на другите трезори са на различни територии. Първа инвестиционна банка отчита ръст от 2.91%, а дяловете на Корпоративна търговска банка се търгуват без промяна на ниво от 65 лв.

С над 3% пада цената на Проучване и добив на нефт и газ и Доверие Обединен Холдинг.

В състана на SOFIX най-много се понижава цената на Холдинг пътища и Каолин. Книжата на пътностроителната компания е надолу с 5.97%, а на Каолин падат с 4.06%.

12:00 часа

Общо 14 387 лота на Централна кооперативна банка смениха собственика си на средна цена от 1.10 лв. Това е спад с 3.08%.

По-активно се търгуват и книжата на Софарма, като търговията е на ниво от 2.21 лв. или без промяна от вчера.

Понижението при Девин е с 4.48% до 2.03 лв. при покупко-продажба на 4 хил. лота.

Според модула В реално време най-търгувани са книжата на Зърнени Храни България. Прехвърлени са 9 102 лота на средна цена от 0.70 лв., което е спад от 1.27%.

Най-губещи са дяловете на Индустриален Капитал Холдинг. Те са надолу със 6.25% до 2.25 лв. Най-много се повишава стойността на Софарма трейдинг - с 12.85% до 3.25 лв. изтъргуваха се 92 хил. лота.

Търговията с компенсаторни инструменти днес е по-слаба, като поименни компенсационни бонове са нагоре с 1.16%, а цената на компенсаторни записи пада с 14.56%.

11:30 часа

BG-40, BGREIT и BGTR30 са на червено. SOFIX успя да изплува и се повишава с 0.24% до 359.11 пункта

За повишението на индексът на сините чипове допринася покачване в цената на акциите на Индустриален Холдинг България, Оловно цинков комплекс и Първа Инвестиционна Банка.

Повиши се и стойността на Химимпорт, чиито книжа са нагоре с 1.89% до 2.10 лв. С над 1% поскъпват акциите на Софарма и Спарки Елтос, а тези на Монбат са нагоре с 0.22%.

На широкия измерител натежа спад в цената на акциите на Петрол, които са надолу със 7.41% до 10 лв. На червено са още дяловете на Индустриален Капитал Холдинг, където понижението е със 6.25% до 2.25 лв.

11:00 часа

Трендът се обърна и индексите са на отрицателна територия.

SOFIX -0.33% до 357.93 пункта

BG-40 -0.04% до 107.41 пункта

BGREIT -1.77% до 45.59 пункта

BGTR30 -0.28% до 271.28 пункта

По позицията на Адванс Терафонд се прехвърлиха 200 хил. лота. Средната цена пада с 5.61% до 1.01 лв. На червено са и книжата на Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ, които губят 11.11%, а тези на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ са надолу със 7.97%.

Инфраструктурните компании също са на отрицателна територия. Холдинг Пътища понижава цената си с 5.37% до 3.17 лв. Мостстрой е надолу с 3.25%, а дяловете на Трейс груп холд се търгуват без промяна.

Пада цената и холдинговите дружества. Пазарната оценка на Доверие Обединен Холдинг се понижава с 0.03%, на Стара планина Холд - с 0.54%, а на Синергон Холдинг - с 0.48%.

Сесията за акциите на Монбат започна на положителна територия, като повишението е с 0.22% до 4.56 лв.

10:30 часа

Предпразничното настроени вече с пълна сила властва на пода на борсата, като това личи и от оборота, който е едва 191 хил. лв.

SOFIX, BG-40 и BGTR30 са на положителна територия, а BGREIT е без промяна.

По позицията на Петър Караминчев се прехвърлиха 49 022 лота на средна цена от 2.99 лв. или повишение с 12.83%.

Интерес има и към книжата на Софарма. Покупко-продажба на 5 975 лота повиши цената с 1.36% до 2.24 лв.

На различни територии са дяловете на финансовите институции. Тези на Централна кооперативна банка падат с 3.08%, а на Първа Инвестиционна Банка са нагоре с 2.91%.

При неголям изтъргуван обем акциите на Ломско пиво повишават цената си с 13.50% до 1.60 лв.

10:00 часа

Индексите запазват ръста си. Най-голямо е повишението при BGREIT - с 0.43% до 46.61 пункта.

За доброто представяне на АДСИЦ индекса допринесе повишение по позицията на Елана Фонд за Земеделска Земя, чиито книжа са нагоре с 2.91% до 0.92 лв.

На положителна територия са още книжата на Софарма и Еврохолд България.

Зле започна сесията за Химимпорт, като понижението е с 0.43% до 2.06 лв. Спад от 2.20% отчитат и акциите на Централна кооперативна банка до средните 1.11 лв.

С над 3% пада и стойността на Мостстрой и ЗД Евро инс. В редиците на губещите е и Зърнени Храни България.

09:30 часа

Сесията започна с ръст за индексите.

SOFIX +0.03% до 358.37 пункта

BG-40 +0.05% до 107.50 пункта

BGREIT без промяна на ниво от 46.41 пункта

BGTR30 +0.06% до 272.20 пункта

С ръст започна сесията за книжата на Оловно цинков комплекс. При прехвърлени 100 лота средната цена се повишава с 3.11% до 6.96 лв.

Дяловете на ЗД Евро инс губят 3.30% до средните 2.90 лв.

Без промяна в стойността си се търгуват акциите на Софарма и Петър Караминчев.

Със спад от 13.67% започна сесията за дяловете на Холдинг Варна, които се търгуват на средна цена от 10.33 лв.

09:25 часа

Кои ще надделее днес - биковете или мечките предстои да разберем.