13:45 часа

Край на сесията. Денят приключи със спад за индексите.

SOFIX -0.92% до 274.32 пункта

BG-40 -0.69% до 89.48 пункта

BGREIT -1.48% до 40.50 пункта

BGTR30 -0.79% до 196.91 пункта

13:30 часа

Малко преди края на сесията трендът се обърна и всички индекси са на отрицателна територия.

SOFIX е дърпан надолу от книжата на Евро инс и Софарма. Дяловете на застрахователното дружество падат с 5.32%, а на фармацевтичната компания с 4.17%.

За спада на широкия измерител допринася понижение в цената на акциите на Билборд, които са надолу със 6.15% до 1.22 лв.

Към губещите се присъедини и Мостстрой, чиито книжа губят 4.52% до 1.90 лв.

13:00 часа

Оборотът от търговия с акции е слаб - едва 741 хил. лв. SOFIX, BG-40 и BGTR30 са на положителна територия. Само BGREIT е оцветен в червено.

На различни територии са книжата на пътностроителните компании. Със спад се търгуват акциите на Трейс груп холд и Холдинг пътища. Дяловете на Мостстрой са нагоре с 2.26% до 2.04 лв.

По позицията на Зърнени Храни България се прехвърлиха 12 994 лота, а средната цена е нагоре с 3.79% до 0.52 лв.

На плюс са и акциите на Неохим.

12:30 часа

Оборотът на БФБ мина 4.395 млн. лв. От него над 3.679 млн. лв. са от сделки извън регулиран пазар. От сайта на борсата става ясно, че по позицията на Велпа-91 се прехвърлиха 218 748 лота на цена между 13.10 лв. и 15.41 лв.

Имаше и сделка с кнжиата на Видахим. Изтъргуваха се 28 588 лота на цена от 13.10 лв.

Индексите са на различни територии. Ръст отчитат SOFIX и BGTR30. На червено са BG-40 и BGREIT.

На страната на губещите са кнжиата на Централна кооперативна банка /-2.84%/ и Корпоративна търговска банка /-0.01%/. На мминус са и книжата на Трейс груп холд, при които спадът е с 1.27% до 27.10 лв.

12:00 часа

Общо 100 758 лота на Българска роза-Севтополис се прехвърлиха на средна цена от 0.55 лв. или повишение от 2.22%. Интерес има и към книжата на Първа Инвестиционна Банка, Химимпорт и Девин, като и трите дружества увеличават пазарната си оценка.

Нагоре са и акциите на Енемона и Еврохолд България.

Раздвижване има и при дружествата със спациаална инвестиционна цел. Дяловете на Елана Фонд за Земеделска Земя поскъпват с 6.45%, а на ФеърПлей Пропъртис са нагоре с 8.33%.

11:30 часа

Търговията на Българската фондова борса е вяла, а оборотът едва 433 хил. лв. Въпреки това SOFIX, BG-40 и BGTR30 задържат позитивния тренд. На червено е само BGREIT.

С над 4% се покачва цената на Доверие Обединен Холдинг, Първа Инвестиционна Банка и Първа Инвестиционна Банка.

Извън индексите интерес има към книжата на Софарма трейдинг. Прехвърлиха се 100 100 лота, като това доведе до ръст в средната цена от 19.05% до 2.50 лв.

Повишение от 67.70% записват и дяловете на Випом, а тези на Елма са нагоре с 41.43%.

С над 19% пада стойността на Хидравлични елементи и системи.

11:00 часа

На страната на губещите минаха книжата на Софарма. При изтъргувани 2 181 лота средната цена ада с 3.81% до 1.87 лв. Надолу са и кнжиата на Холдинг Пътища, при които понижението е с 0.53% до 2.05 лв. Дяловете на Петрол и Спарки Елтос също са в мечи лапи, като понижението е съответно с 3.12% и 2.04%.

Индексите са дърпани нагоре от книжата на Оловно цинков комплекс и Българска роза-Севтополис, при които повишението е с над 6%.

На плюс са и книжата на Доверие Обединен Холдинг и Индустриален Холдинг България.

С над 8% се повишава пазарната капитализация на Девин. Прехвърлиха се 11 066 лота на средна цена от 1.58 лв.

10:30 часа

SOFIX, BG-40 и BGTR30 запазват ръста си. На червено е BGREIT, като спадът е с 0.97% до 40.71 пункта.

АДСИЦ индексът е дърпан надолу от книжата на Фонд за недвижими имоти България. Собственика си смениха 15 400 лота, а средната цена падна с 4.70% до 0.81 лв.

По позицията на Първа Инвестиционна Банка собствеността си смениха 23 862 лота. Това доведе до ръст в цената с 5.74% до 1.29 лв. На другия полюс са дяловете на Централна кооперативна банка, където спадът е с 0.57% до 0.88 лв.

С над 3% пада и пазарната оценка на Петрол и Спарки Елтос.

На положителна територия изплуваха книжата на Монбат, като повишението е с 3.19% до 4.05 лв. С над 3% се повишава и стойността на акциите на Холдинг Пътища, Трейс груп холд и Зърнени Храни България.

10:00 часа

Ръстът при индексите продължава, а оборотът е около 20 хил. лв.

Най-много се повишава цената на акциите на Оловно цинков комплекс. При прехвърлени 745 лота поскъпването е със 6.69% до 5.90 лв.

С над 2% поскъпват и дяловете на Софарма и Първа Инвестиционна Банка.

На червено са книжата на Монбат, като спадът е с 0.87% до 3.89 лв.

На минус са и акциите на ЗД Евро инс, при които понижението е с 5.32% до 1.60 лв. Зле се представят Девин и Зърнени Храни България.

09:30 часа

Сесията започна с ръст за индексите.

SOFIX +0.07% до 277.06 пункта

BG-40 +0.01% до 90.11 пункта

BGREIT без промяна на ниво от 41.11 пункта

BGTR30 +0.02% до 198.52 пункта

Добре започна сесията за инфраструктурните дружества. С 1.84% се повишава стойността на Холдинг Пътища до средните 2.10 лв. Тези на Трейс груп холд поскъпват с 2% до 28 лв.

На страната на печелившите е и Химимпорт, чиито книжа са нагоре с 0.78% до 1.30 лв.

Повишение има и по позицията на Софарма.

09:25 часа

Кой ще надделее днес - биковете или мечките?