13:45 часа

Край на сесията. Мечките взеха превес и потопиха двата водещи измерителя с над 4%.

SOFIX     -4.27% до 265.34 пункта

BG-40     -4.19% до 86.90 пункта

BGREIT   -2.31% до 38.90 пункта

BGTR30  -3.67% до 196.99 пункта

 

13:00 часа

Индексите на БФБ губят вече над 3% при оборот от близо 600 000 лв., като сделките извън регулиран пазар са на стойност 52 хил. лв.

SOFIX -3.09% до 268.61 пункта

BG-40 -3.80% до 87.25 пункта

BGREIT -3.04% до 38.61 пункта

BGTR30 -3.22% до 197.92 пункта

Дружества със специална инвестиционна цел регистрират значителни загуби до момента. Спадове отчитат БенчМарк фонд имоти АДСИЦ /-11.58%/, Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ /-9.77%/, ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /-8.30%/ и Софарма имоти АДСИЦ /-8%/. Нагоре е единствено Прайм Пропърти БГ АДСИЦ с 5.30%.

Първите сделки за днес с дялове на Оргахим АД понижиха цената му с 8.16%, но по позицията на дружеството са прехвърлени едва 83 акции на средна цена от 57.14 лв. за лот. ЗД Евро инс АД губи 8.83%, Индустриален Капитал Холдинг АД е надолу с 7.86%.

В червено са още Индустриален Холдинг България АД /-6.47%/, Стара планина Холд АД /-6.45%/, Корпоративна търговска банка АД /-5.96%/, Спарки Елтос АД /-5.31%/ и Албена АД /-5.89%/.

По позицията на Мен Инвестмънт Груп АД бяха прехбърлени 300 ценни книги, но те повишиха пазарната капитализация на дружеството с цели 38.46%. Средната цена е 1.80% лв. за лот.

Сред малкото компании с ръст са Девин АД /+ 9.04%/, Хидравлични елементи и системи АД /+9.63%/, Момина крепост АД /+3.81%/, Българска роза-Севтополис АД /+5.26%/ и Доверие Обединен Холдинг АД /+5%/.

 

12:00 часа

И четвъртият индекс на Българска фондова борса се оцвети в червено. Измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT падна под първоначалната си стойност за деня, след като ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ отчете спад с 8.30% до 0.54 лв. средно за лот и прехвърлени едва 130 акции.

Оботорът достигна 446 хил. лв., от които 393 хил. са от сделки с акции.

SOFIX -2.35% до 270.66 пункта

BG-40 -2.75% до 88.21 пункта

BGREIT -2.01% до 39.01 пункта

BGTR30 -2.22% до 199.96 пункта


По позицията на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ бяха прехвърлени 43 150 ценни книги, като по този начин дружеството стана най-ликвидното до момента. Средната цена за дял падна с 1.31% до 0.75 лв. Софарма имоти АДСИЦ регистрира загуба от 8% при прехвърлени само 100 акции.

Банковите институции днес са без ясна посока. Българо-Американска Кредитна Банка АД и Първа Инвестиционна Банка АД са нагоре съответно с 3.85% и 0.64%, а Корпоративна търговска банка АД и Централна кооперативна банка АД губят съответно 0.66% и 1.06%.

На загуба се търгуват още дружествата Стара планина Холд АД /-6.53%/, Фазерлес АД /-3.7%/, Индустриален Капитал Холдинг АД /-8.94%/ и Северкооп Гъмза Холдинг АД /-5.32%/.

София Комерс-Заложни къщи АД води биковете днес с ръст от точно 10%, но прехвърлени само 106 акции. Дружеството е следвано от Девин АД /+9.04%/, Полимери АД /+6.30%/, ЕМКА АД /+6.02%/, Доверие Обединен Холдинг АД /+5%/ и Българска роза-Севтополис АД /+4.39%/.

 

11:00 часа

Индексите леко увеличиха пониженията от началото на търговията. Единствено BGREIT свети в зелено с ръст от 0.38% до 40.20 пункта. Оборотът до момента е 272 хил. лв.

Индексът на сините чипове SOFIX е дърпан надолу от книжата на Индустриален Холдинг България АД /–4.32%/, М+С хидравлик АД /–4.94%/ и Монбат АД /–2.72%/.

Корпорация Унимаш АД изтри цели 45.34% от стойността си до 0.21 лв. средно за лот при изтъргувани 1 000 ценни книжа. Стара планина Холд АД губи до момента 6.53% до средна цена за лот 1.13 лв. и прехвърлени 8 279 акции.

Билборд АД е най-ликвидното дружество с 20 035 изтъргувани ценни книги и спад на цената с 2.83% до 1.05 лв. средно за лот.

Надолу са още дяловете на инфраструктурните Трейс груп холд АД /–5.89%/ и Холдинг Пътища АД /-1.38%/, Индустриален Капитал Холдинг АД /-8.94%/, Енемона АД /-1.62%/, Неохим АД /–0.94%/ и Централна кооперативна банка АД /-1.06%/.

С ръст се търгуват книжата на Софарма АД /+3.05%/, Доверие Обединен Холдинг АД /+5%/, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ /+5.13%/ и Мостстрой АД /+2.13%/, като най-голямо повишение регистрира Девин АД /+5.42%/.

 

10:00 часа

Със спадове на индексите стартира първата сесия за седмицата на Българска фондова борса. Оборотът надвишава 100 000 лв.

SOFIX -0.34% до 276.84 пункта

BG-40 -0.57% до 90.18 пункта

BGREIT е без промяна на стойността си от 39.82 пункта

BGTR30 -0.95% до 202.56 пункта

С най-голям спад от 9.38% се търгуват дяловете на Индустриален Капитал Холдинг АД, но по позицията му са прехвърлени едва 100 ценни книги до средна цена 1.67 лв. за лот.

Ломско пиво АД също регистрира понижение повече от 9%. Надолу са още акциите на Северкооп Гъмза Холдинг АД /-5.32%/, Химимпорт АД /-1.47%/, Монбат АД /-2.22%/, Синергон Холдинг АД /-0.94%/ и Билборд АД /-0.94%/, по която позиция на последното дружество са прехвърлени 10 000 лота.


Инфраструктурите компании също са в червено. Трейс груп холд АД губи 5.89%, Мостстрой АД пада с 4.21%, а Холдинг Пътища АД изтри 0.92%.

С най-голям ръст са ценните книжа на Девин АД - 25%, при прехвърлени 7 255 лота. Повишения регистрират още Българо-американска кредитна банка /+4.8%/ и на Първа Инвестиционна Банка АД /+0.72%/.

 

09:25 часа

За днес са насрочени две общи събрания на акционери - на Вапцаров Холдинг АД и Мануела АД.

Последните три седмици бяха успешни за измерителите на Българска фондова борса. Дали индексите ще регистрират повишения и днес, предстои да разберем.