13:45 часа

Край на сесията. Всички индекси са в червено.

SOFIX     -0.66% до 276.10 пункта

BG-40     -2.75% до 85.84 пункта

BGREIT    -2.16% до 37.65 пункта

BGTR-30   -0.66% до 206.61 пункта

 

13:00 часа

Индексите се оцветиха в червено, като най-голям е спадът на BGREIT - спад с 3.27%. Измерителят на сините чипове SOFIX губи до момента 0.62%.

Оборотът на Българска фондова борса надхвърли 327 млн. лв., след като по позицията на Корпоративна търговска банка АД бяха прехвърлени над 3 800 000 лота. Повече от 2 180 000 ценни книги бяха прехвърлени в шест сделки извън регулиран пазар, като пет от тях бяха на цена от 95 лв. за лот, а една сделка за 1 800 000 акции беше сключена на 102.974 лв. за ценна книга. На регулирания пазар цената на дяловете падна с 9.72% до 74.95 средно за лот.

Агро Финанс АДСИЦ е другото дружество с висока ликвидност днес. 200 000 дяла смениха собственика си, а цената падна с 10.29%. Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ също губи 10%, но при едва 500 разменени ценни книги. С над 10% надолу се търгуват акциите на Химко АД и Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД.

В червено са още Индустриален Холдинг България АД, Монбат АД, Индустриален Капитал Холдинг АД и ЗД Евро инс АД.

 

12:00 часа

Оборотът на борсата мина 2 млн. лв. Индексите са на различни територии, като само SOFIX се повишава. Причината за ръста на индекса на сините чипове е повишение в цената на акциите на Корпоративна търговска банка АД. Собственика си смениха 20 765 лота на средна цена от 75 лв., което е ръст от 4.17%. припомняме, че днес е общото събрание на акционерите на банката.

С над 4% се повишава и стойността на акциите на Оловно цинков комплекс.

Активно се търгуват и книжата на Химимпорт. Прехвърлиха се 11 865 лота, като средната цена се повишава с 1.36% до 1.35 лв.

В редиците на печелившите са още Оргахим, Холдинг Пътища, Мостстрой, М+С хидравлик и други.

На минус са книжата на Индустриален Капитал Холдинг и Фазерлес, които падат с по над 8%. В мечи лапи са и книжата на Неохим, Монбат, Каолин, Първа инвестиционна банка и други.

 

11:00 часа

Търговията днес остава вяла с оборот 147 000 лв., от които 3 800 са от сделки извън регулиран пазар. Единствено SOFIX е на положителна територия, а BGREIT продължава да е без промяна на първоначалната си стойност за деня, тъй като все още няма сключени сделки с дружества със специална инвестиционна цел.

Акционерите на Монбат АД са най-активни до момента. Прехвърлени са над 6 200 ценни книги, които натиснаха цената с 4.74%. Химимпорт АД е едно от другите ликвидни компании днес с изтъргувани над 4 800 акции. Спадът на цената е 0.83%.

В червено са още дяловете на Холдинг Пътища АД, Спарки Елтос АД, Неохим АД и Зърнени Храни България АД.

Инфраструктурните дружества Трейс груп холд АД и Холдинг Пътища губят съответно 2.98% и 1.45%.

Банките са на разнопосочна територия. Централна кооперативна банка АД и Корпоративна търговска банка АД отчитат ръстове, а Първа Инвестиционна Банка АД и Българо-Американска Кредитна Банка АД са в червено.

По-значителни ръстове регистрират Софарма АД, Синергон Холдинг АД, Елхим Искра АД, М+С хидравлик АД и Българска телекомуникационна компания АД.

 

10:00 часа

При оборот малко над 72 000 лв. индексите на Българска фондова борса стартираха с ръстове.

SOFIX +0.95% до 280.57 пункта

BG-40 +0.97% до 89.13 пункта

BGREIT без промяна на стойността

BGTR-30 +0.30% до 208.60 пункта


Най-ликвидната позиция до момента е тази на Първа Инвестиционна Банка АД с прехвърлени над 2 200 лота. Цената на дяловете на дружеството се понижи с 2.07%.

144.88% е повишението на цената на акциите на Оргтехника АД, но при изтъргувани едва 15 ценни книги. Ръст от 50% регистрира Петър Караминчев АД също при малък брой прехвърлени акции - 120.

Поскъпвания от около 10% отчитат Българска роза АД, Формопласт АД и Лесопласт АД. В зелено са още Индустриален Холдинг България АД, Софарма АД, Холдинг Пътища АД и Оловно цинков комплекс АД.

Топ понижението до момента е по позицията на Сердиком АД - 9.85%. Следват го ценните книги на Еврохолд България АД, Химимпорт АД и Българо-Американска Кредитна Банка АД.

 

09:25 часа

Дали играчите на Българска фондова борса ще запазят оптимистичните си нагласи и днес, предстои да разберем.