14:00 часа

Силен финал на сесията в четвъртък.

SOFIX се покачи с 2.82% до 283.88 пункта.
BG40 добави 2.02% до 87.57 пункта.
BGREIT се повиши с 3.40% до 38.93 пункта.
BGTR30 порасна с 3.64% до 214.14 пункта.

Оборотът от сделките надхвърли 1.7 млн. лв.

13:00 часа

Оборотът на БФБ се повиши до 1.4 млн. лв., като индексите отстъпиха леко от високите нива, достигнати към обяд.

Броят на сключените сделки е над 1 100, а в топ-повишение се класира акцията на Албена Инвест Холдинг АД. При сделки за 2 659 лота е реализиран ръст от 16% до 3.47 лв. средно за лот.

12:00 часа

Индустриален Холдинг България АД се включи в лигата на поскъпващите при голям изтъргуван оборот. Прехвърлените 7 335 акции на дружеството преминаха на цена по-висока от началната със 7.69% до 1.39 лв. средно за лот.

При 1 102 изтъргувани книжа Слънце Стара Загора-Табак АД бележи ръст от 8.63% до 10.46 лв. средно за лот.

На извънрегулиран пазар се прехвърлиха 178 облигации на Еврохолд България АД, като оборотът от сделките е 180 хил. лв.

11:00 часа

С повече от 3% се покачва водещият индекс на Българска фондова борса в четвъртък. Акциите на банковите институции са привлекателни за инвеститорите, които търсят сравнително по-големи количества от тях и са склонни да платят цени, по-високи от вчерашните с 6-7%.

Настъплението е най-явно по позицията на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД. При повече от 24 хил. прехвърлени ценни книги, ръстът в пазарната им оценка е с 13.98% до 1.58 лв. средно за лот.

Количество от 34 850 акции на Зърнени храни България АД бе изкупено при средна цена 0.50 лв. за лот, което е повишение с 8.11%.

Подкрепа намира Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ, чиито акции се вдигат с 12.56% до 0.67 лв. средно за лот, след покупко-продажба на 4 130 книжа.

Трейс груп холд АД и Химимипорт АД също се движат стабилно нагоре. Оборотът от сделките наближава половин млн. лв., с най-ликвидна позиция, тази на Химимпорт АД.

10:00 часа

Химимпорт АД /+11.8%/, ТБ Първа инвестиционна банка АД /+10.19%/, ТБ Централна кооперативна банка АД /+10.72%/ и ТБ Българо-Американска кредитна банка АД /+6.77%/ подкрепиха SOFIX в началото на сесията и той изхвърча с повече от 2% над изходното си равнище.

Сесията протича при активна търговия и оборот над 200 хил. лв.

SOFIX добавя 2.69% до 283.53 пункта.
BG40 расте с 1% до 86.70 пункта.
BGREIT се покачва с 0.53% до 37.85 пункта.
BGTR30 се повишава с 2.18% до 211.12 пункта.

Песимизмът властва по позициите на ТБ Корпоративна търговска банка АД /-7.69%/ и силистренският Фазерлес АД /-3.65%/.

09:30 часа

Въведени са 8 884 текущи оферти.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!