14:00 часа

Последният търговски ден на Българска фондова борса за тази седмица приключи със значителен оборот и ръст за индексите. До 14 април,  вторник, когато е следващата сесия, индексите остават на нива: 

SOFIX добави 2.04% до 302.31 пункта.
BG40 се покачи с 1.04% до 90.17 пункта.
BGREIT порасна с 0.02% до 40.35 пункта.
BGTR30 се повиши с 1.62% до 223.71 пункта.

Оборотът от сделките на регулиран и извънрегулиран пазар надхвърли 46.4 млн. лв., а капитализацията на БФБ набъбна до 10.2 млрд. лв.

13:00 часа

Имотният BGREIT е на червено заради спадовете при ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ и Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ.

Първото от двете дружества понижава пазарната си капитализация с 15.49% до 0.32 лв. средно за лот, при изтъргувани 357 492 акции, а второто участва с покупко-продажбата на 925 акции, които носят загуба от 1.51% до 0.72 лв. средно за лот.

През последните минути се прехвърлиха 20 акции на Българска телекомуникационна компания АД, като цената бе 4 лв. средно за лот, а дневното изменение е 33.33%.

12:40 часа

На извънборсов пазар бе извършено прехвърляне на 2 224 335 акции от капитала на Албена Инвест Холдинг АД, като средната цена за лот достигна 10.15 лв. Общо цената на сделката е 22 577 000.25 лв., на каквато стойност бе изтъргуван авиационният оператор Интерскай АД - Лесново.

На регулиран пазар цената по позицията на холдинга е 3.19 лв. средно за акция, а инвеститорите са разменили до този момент 2 833 книжа от капитала му.

12:00 часа

В последния ден за борсови сделки през тази седмица инвеститорите демонстрират оптимизъм. Поскъпват книжата на Девин АД /+14.89%/, Химимпорт АД /+5.35%/, Албена холдинг АД /+4.31%/.

Активен е и пазарът в сегмента на дружествата със специална инвестиционна цел, където се прехвърлиха 20 200 лота на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ. Изменението по позицията е ръст от 1.96% до 0.78 лв. средно за акция.

Облигациите добавят 14 499 лв.към оборота, а компенсаторните инструменти - 1 766 лв.

11:00 часа

Най-вероятно сделките за авиационния оператор са резултат на фактическото финализиране на сделката по придобиване на Интерскай АД от Албена АД. На 15 януари Общото събрание на акционерите в курортния комплекс прие решение за закупуване на дружеството от Лесново срещу 22.6 млн. лв. , колкото е и оборотът от сделките по позицията тази сутрин.

Акциите на ТБ Централна кооперативна банка АД се търгуват в по-голям обем, като до момента по позицията са прехвърлени 113 725 лота. Поскъпването е с 4.40% до 0.97 лв. средно за лот.

Пореден ден на интерес към Зърнени Храни България АД е днешният. Сделките за 9 888 книжа на дружеството водят до нова по-висока цена за лот от 0.57 лв. средно, което е изменение с 4.76%.

Обявеният в несъстоятелност Кремиковци АД, чиито работници продължават с протестите и днес, губи 14.15% от стойността на книжата си до 0.35 лв. средно за лот, при изтъргувани 2 500 ценни книги.

На отрицателна територия се движи Софарма АД. Разменените между инвеститори 6 хил. акции притискат цената с 0.05% до 1.98 лв. средно за лот.

10:30 часа

Оборотът на БФБ е 22.8 млн. лв. В основата му стои прехвърляне на 8 369 999 акции от капитала на най-новото дружество емитент на борсата Интерскай АД-Лесново. Средната цена на сделките е 2.70 лв. за лот, а общия оборот по позицията е 22 598 997.3 лв.

Дружеството, което ще консолидира авиационната дейност на туристическия гигант Албена АД, се листна на БФБ на 25 март с капитал от 8 370 000 акции с номинал 1 лв.

Статистиката В реално време на DarikFinance.bg показва, че тези 99.9% от капитала му са прехвърлени в 2 сделки съответно за 371 687 и 7 998 312 акции, регистрирани в 10:26:41 часа и 10:27:00 часа.

10:00 часа

При оборот от 157 хил. лв., индексит се устремиха категорично в посоката нагоре, като водещият индекс-обединител на сините чипове скочи над ниво 300 пункта. 

SOFIX се покачва с 2.80% до 304.59 пункта.
BG40 добавя 1.26% до 90л36 пункта.
BGREIT расте с 0.20% до 40.42 пункта.
BGTR30 се повишава с 2.21% до 225.02 пункта.

С най-големи ръстове стартират в търговията Химимпорт АД /+7.22%/, ТБ Централна коопетаривна банка АД /+4.61%/ и ТБ Първа инвестиционна банка АД /+1.67%/.

09:30 часа

Въведените текущи оферти са 8 549.

* Информацията се обновява непрекъснато до финала на търговската сесия!

 ** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!