13:45 часа

След негативния старт индексите успяха да изтрият загубите и в крайна сметка приключиха днешната сесия с ръстове, като изключение прави единствено BGREIT.

SOFIX       +2.21% до 343.78 пункта

BG-40       +1.40% до 98.52 пункта

BGREIT     -0.50% до 39.47 пункта

BGTR-30   +1.99% до 254.06 пункта

 

13:00 часа

По-малко от час преди края на първата сесия за седмицата индексите продължават да са на положителна територия, като изключение прави измерителя на дружествата със специална инвестиционна цел, който губи до момента едва 0.28%. Оборотът е близо 2 500 000 лв., от които 440 000 лв. са от сделки извън регулиран пазар.

Алкомет е най-ликвидната позиция днес с прехвърлени над 185 хил.ценни книги и ръст на цената на дяловете от 6.74%. Средната цена за лот достигна 1.50 лв.

По позицията на АДСИЦ-а Форуком Фонд Имоти се прехвърлиха малко над 180 000 ценни книги. Цената на дяловете се изстреля с 150 %. Сред най-ликвидните попадат още и  Централна кооперативна банка, Химимпорт и Петрол.

Над 6% спад отчитат Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ, Корпорация за технологии и иновации Съединение, Химко и Дружба стъкларски заводи.

 

12:00 часа

При оборот над 1 100 000 лв. протича търговията на Българска фондова борса. Индексите изтриха загубите и се оцветиха в зелено, като най-голям ръст отчита BG-40 - 1.62%.

С над 110 000  прехвърлени ценни книжа Централна кооперативна банка е най-ликвидното дружество до момента, а цената на дяловете му се повиши с 0.18%. Сред малкото компании с ръстове днес са Албена Инвест Холдинг, Първа Инвестиционна Банка и Оргахим.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел е дърпан нагоре от дяловете на ФеърПлей Пропъртис и Фонд за недвижими имоти България.

От инфраструктурните компании единствено холдинг пътища е в червено, а мостстрой и трейс груп холд са без промяна. Минимални понижения отчитат Химимпорт, Корпоративна търговска банка, Неохим и Еврохолд България.

 

11:00 часа

Индексите ограничиха пониженията си до под процент, а оборотът мина 450 000 лв. Най-голям спад отчита BGTR-30 - 0.91%. До момента няма сделки извън регулиран пазар.

Индексът на сините чипове е дърпан надолу от дяловете на М+С хидравлик, Холдинг Пътища и Енемона, като тези компании губят между 3 и 5%.

Три дружества са най-ликвидни днес - Централна кооперативна банка /95 000 акции/, Химимпорт /47 500 акции/ и Първа Инвестиционна Банка /29 000 акции/, като дяловете им се търгуват също с понижения. В червено са още Св. Св. Константин и Елена Холдинг, ЗАД Булстрад, Еврохолд България и Девин.

От дружествата със специална инвестиционна цел ФеърПлей Пропъртис добавя 2%, а Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ и Елана Фонд за Земеделска Земя губят съответно 10.01% и 1.43%.

Слаби ръстове регистрират ЗД Евро инс, Зърнени Храни България и Българо-Американска Кредитна Банка.

 

10:00 часа

Първата сесия за седмицата на българска фондова борса стартира с загуби на индексите от над 3 % и оборот над 135 000 лв.

Най-ликвидните дружества до момента са Централна кооперативна банка /-7.19%/, Еврохолд България /-4.35%/, Първа инвестиционна банка /-3.26%/ и Химимпорт /-5.04%/. Прехвърлените акции по всяка от тези позиции са над 6 000, като най-ликвидна е ЦКБ с над 14 000 прехвърлени ценни книги.

Инфраструктурната компания Мостстрой е с най-голям спад до момента от 10%.

Софарма логистика увеличи пазарната си капитализация с 77.78%, но при едва 60 прехвърлени ценни книжа. Средната цена за лот достигна 0.80 лв. С ръст се търгуват още дяловете на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, Зърнени Храни България и Албена Инвест Холдинг.

 

09:30 часа

Дали индексите ще продължат бичия тренд от миналата седмица, предстои да разберем.