13:45 часа

Сесията приключи с превес на биковете.

SOFIX +2.81% до 345.98 пункта

BG-40 +1.32% до 97.17 пункта

BGREIT -1.23% до 39.31 пункта

BGTR30 +2.48% до 255.59 пункта

13:00 часа

Индексите правят опит за ръст. SOFIX, BG-40 и BGTR30 записват повишение. Само BGREIT е на червено.

Ръст от 9.56% отчитат книжата на Централна кооперативна банка. Собственика си смениха 35 413 лота на средна цена от 1.18 лв. Повишението при Първа Инвестиционна Банка е със 7.40%, а при Българо-Американска Кредитна Банка - с 3.45%.

Пазарната оценка на Химимпорт се повишава с 5.55%, а средната цена, на която се прехвърлиха 20 589 лота е 2.19 лв.

Ръст между 2 и 4% отчитат и дяловете на Софарма и Спарки Елтос.

Средната цена на Еврохолд България се увеличава с 7.08% до 1.21 лв. при изтъргувани 12 254 лота.

На минус остават да се търгуват дяловете на Монбат, Оргахим, Неохим и Мостстрой.

12:00 часа

SOFIX се повишава с повече от 1%. Подкрепа му оказват книжата на Енемона, които са нагоре с 5.09% до 8.05 лв. Дяловете на Централна кооперативна банка и Евро инс поскъпват с над 4%, а тези на Първа инвестиционна банка и Химимпорт увеличават цената си с над 3 на сто.

Само две дружества в състава на тесния индекс отчитат спад. Това са Монбат /-2.08%/ и Неохим /-1.92%/. Днес стана ясно, че загубата на димитровградския торов завод възлиза на 2.6 млн. лв. за тримесечието.

Широкия индекс е дърпан надолу от книжата на Индустриален Капитал Холдинг, които поевтиняват с 6.52% до 2.15 лв.

За януари-март тази година Девин реализира загуба от 363 хил. лв. при 720 хил. лв. за същия период на 2008 г., показва отчета на дружеството. Компанията отбеляза 7.8% ръст на продажбите си за първите три месеца на 2009 г., спрямо същия период на предходната година, като приходите от продажби за тримесечието достигат 14.1 млн. лв. Въпреки това книжата на Девин падат с 0.78% до средните 2.53 лв.

11:00 часа

Индексите на БФБ са на различни територии.

SOFIX +0.62% до 338.61 пункта

BG-40 -0.09% до 95.81 пункта

BGREIT -0.70% до 39.52 пункта

BGTR30 +0.27% до 250.09 пункта

Търговията е вяла, а оборотът едва 194 969 лева.

Акциите на финансовите институции са на положителна територия. Дяловете на Първа Инвестиционна Банка се повишават с 3.14% до 2.30 лв. Тези на Централна кооперативна банка са нагоре с 2.14% до 1.10 лв. при прехвърлени 17 300 лота. С 2.96% се повишава и пазарната оценка на Българо-Американска Кредитна Банка.

С над 1% поскъпват и книжата на Химимпорт, Спарки Елтос и Оловно цинков комплекс.

В мечи лапи са книжата на Монбат, при които спадът е с 4.14%, както и тези на Индустриален Капитал Холдинг, които падат с 6.52%.

Силен спад отчитат книжата на ТК Холд, които падат с 12.44% до 1.75 лв. В редиците на губещите са и дяловете на Мостстрой, Софарма, Неохим, Трейс груп холд и други.

10:00 часа

Поредна сесия на Българската фондова борса започва със спад на индексите.

SOFIX -0.35% до 335.34 пункта

BG-40 -0.49% до 95.43 пункта

BGREIT -1.01% до 39.40 пункта

BGTR30 -0.28% до 248.72 пункта

Индексът на сините чипове е дърпан надолу от книжата на Неохим, Каолин и Монбат, чиито книжа са надолу с над 3%.

На червено са и книжата на Софарма, където понижението е с 1.78% до 2.21 лв.

Разнопосочно е движението при финансовите институции. Дяловете на Първа инвестиционна банка губят 1.34%, докато тези на Централна кооперативна банка и Българо-Американска Кредитна Банка отчитат ръст съответно от 1.21% и 2.76%.

На различни територии са и дяловете на пътностроителните компании. Повишението при Холдинг пътища е с 0.75%, а акциите на Трейс груп холд падат с 2.67%.

Спадът на индекса на дружествата със специална инвестиционна цел се дължи на понижение от над 5% в цената на акциите на Фонд за недвижими имоти България.

09:25 часа

Ще се задържи ли негативния тренд, обхванал борсата през последните няколко дни или пазарът ще намери сили за ръст, предстои да разберем.

Подадените поръчки са 9 012.