13:59 часа

Край на сесията. Индексите светят в червено, като в последния момента BGREIT ограничи загубите до минималните 0.13% за деня.

SOFIX    -1.44% до 377.88 пункта

BG-40    -2.17% до 102.96 пункта

BGREIT   -0.13% до 39.68 пункта

BGTR-30  -1.41% до 276.02 пункта

 

13:00 часа

Оборотът на БФБ за деня мина 5 млн., от които 850 012 лв. са от сделки извън регулиран пазар. Близо 3 млн. идват от сделки с акции на дружествата със специална инвестиционна цел. И четирите индекса са в червено.

Най-търгуваните АДСИЦ-ове са Фонд за недвижими имоти България и Болкан енд Сий Пропъртис с прехвърлени по всяка от позициите 167 000 ценни книги. Адванс Терафонд и ФеърПлей Пропъртис продължават да са компаниите, които дърпат измерителя BGREIT надолу.

Химимпорт, Централна кооперативна банка  и Първа Инвестиционна Банка  продължават да са сред най-ликвидните днес с над 70 000 прехвърлени лота. Пазарната капитализация на първите две дружества пада с близо 3%, докато ПИБ прибавя минимланите 0.34%.

Понижения отчитат Софарма, Албена Инвест Холдинг, Индустриален Холдинг България и Енемона.

Инфраструктурните компании също са под влиянието на биковете. Мостстрой прибавя над 5%, а Холдинг пътища е нагоре с близо 2%. Единствено Трейс груп холд е надолу с над 7%.

 

12:00 часа

Сесията на Българска фондова борса протича под влиянието на мечките, а оборотът набъбна до над 1 250 000 лв. И четирите измерителя се оцветиха в червено, но загубите са под процент.

Сред най-ликвидните компании днес са две банки - Централна кооперативна и първа инвестиционна. По всяка от двете позиции са прехвърлени над 50 000 ценни книги, а ръстовете на цената са средно процент и половина. Химимпорт също се радва на интереса на инвеститорите с над 60 000 изтъргувани ценни книжа. с ръстове се търгуваха още Синергон Холдинг, Холдинг Пътища и Оловно цинков комплекс.

пониженията на Адванс Терафонд и ФеърПлей Пропъртис от близо 4% свалиха измерителят на АДСИЦ-овете BGREIT с процент. В червено са още Албена Инвест Холдинг, Петрол и Спарки Елтос.

 

11:00 часа

Оборотът днес достигна близо 900 000 лв., а три от индексите продължават да светят в зелено. Единствено BGREIT отчита загуба, но тя е под процент.

Първа Инвестиционна Банка е най-ликвидното дружество до момента с близо 55 хил. разменени ценни книги. капитализацията на банката се покачи с 0.72%. С покачване и с голям бой изтъргувани акции са Централна кооперативна банка, ЗММ-Металик, Зърнени Храни България и Девин. Бутилиращата компания регистрира и сериозно поскъпване на дяловете си от 12.96% до 2.98 лв. средно за лот.

В червено са дружествата със специална инвестиционна цел, Еврохолд България, Топливо, Спарки Елтос и Доверие Обединен Холдинг .

 

10:00 часа

С ръстове на индексите от близо 1.5% и оборот над 200 000 лв. се движи търговията на БФБ само половин час след началото на днешната сесия. Над 44 000 прехвърлени ценни книги повишиха пазарната капитализация на ЗММ-Металик с 9.66%. Софарма логистика поскъпна с 13.33%, но при изтъргувани едва 150 акции.

В зелено са още Синергон Холдинг, Централна кооперативна банка и инфраструктурните дружества.

Сред малкото компании с отрицателни ръстове тази сутрин са Софарма, Петрол, Химимпорт и Доверие Обединен Холдинг.

От АДСИЦ-овете единствено с Адванс Терафонд има сделки до момента, като понижението от малко над 3% свали измерителят BGREIT с 0.73%.

 

09:25 часа

Въпреки кратката минала седмица от само два дни SOFIX добави повече от 7%. Дали днешната първа сесия за седмицата ще бъде водена от биковете, предстои да разберем.