13:45 часа

Край на сесията. Еуфорията се задържа и по време на днешната сесия.

SOFIX +6.43% до 439.79 пункта

BG-40 +3.71% до 120.04 пункта

BGREIT +0.57% до 40.73 пункта

BGTR30 +5.41% до 324.87 пункта

 

13:00 часа

Акциите на Централна кооперативна банка продължават да са най-търгуваните на борсата днес. Прехвърлиха се 345 046 лота, а средната цена скача с 5.30% до 1.45 лв.

Интерес има и към книжата на Зърнени храни България, където се изтъргуваха 113 269 дяла, а повишението в цената е с 5.41% до 0.76 лв.

Ръст от над 7% записват акциите на Монбат, а тези на Българо-американска кредитна банка, Химимпорт и Фазерлес поскъпват с над 6 на сто.

На положителна територия са и дяловете на холдинговите дружества. На-много поскъпват тези на Синергон Холдинг - със 7.66%. С над 2% се повишава цената на акциите на Албена Инвест Холдин и Доверие Обединен Холдинг.

Засили се търговията и с книжата на дружествата със специална инвестиционна цел. По позицията на Фонд за недвижими имоти България се прехвърлиха 946 322 лота на средна цена от 0.30% или ръст от 1.33%. С 1.38% се повишава и пазарната капитализация на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя. Нагоре са и книжата на ФеърПлей Пропъртис, Адванс Терафонд и БенчМарк фонд имоти.

Индексите леко отстъпиха от нивата, които покориха в сутрешната сесия, но въпреки това остават на положителна терисория. Оборотът мина 3.242 млн. лв.

 

12:00 часа

Оборотът мина 2.855 млн. лв. Индексите са на положителна територия, но леко отстъпиха от покорените върхове.

SOFIX +5.14% до 434.46 пункта

BG-40 +3.51% до 119.81 пункта

BGREIT +0.05% до 40.52 пункта

BGTR30 +4.05% до 320.67 пункта

Прехвърлянията по позицията на Централна кооперативна банка продължават. Изтъргуваха се 337 117 лота на средна цена от 1.46 лв. или ръст от 5.67%. Общо 65 904 дяла на Първа Инвестиционна Банка смениха притежателя си, като средната цена е нагоре с 12.26% до 2.93 лв. Интерес има и към книжата на Химимпорт и Спарки Елтос.

На червено минаха книжата на Петрол, Елана фонд за земеделска земя, Фазерлес и Билборд. Дяловете на първите две дружества губят по над 4%.

 

11:00 часа

Оборотът на БФБ е 1 394 474 лв. SOFIX е нагоре с 6.35% до 439.45 пункта. BG-40 увеличава стойността си с 5.61% до 122.24 пункта. Ръстът на BGREIT е с 0.74% до 40.80 пункта. BGTR30 прибавя 5.92% до 326.45 пункта.

Най-търгувани са акциите на Централна кооперативна банка. Собственика си смениха 200 457 лота на средна цена от 1.46 лв. или ръст от 6.03%. Интерес има и към книжата на Първа Инвестиционна Банка. Изтъргуваха се 41 606 лота, като цената се повишава с 11.11% до 2.90 лв.

Пазарната капитализация на Трейс груп холд скача с 15.45%, а средната цена, на която се прехвърлиха 592 лота е 74 лв. Поскъпването при Холдинг пътища е с 12.13%, а при Мостстрой - с 4.21%.

Двуцифрен ръст отчитат още дяловете на Етропал, Енемона, Евро инс и БАКБ.

Изтъргуваха се над 71 хил. дяла на Зърнени храни България, като това покачи цената с 4.02% до 0.75 лв.

При дружествата със специална инвестиционна цел най-много поскъпват книжата на БенчМарк фонд имоти - с 3.12% до 0.43 лв.

 

10:00 часа

Еуфорията, обхванала българският капиталов пазар през миналата седмица, се пренесе с пълна сила и в тази.

SOFIX +5.70% до 436.77 пункта

BG-40 +2.49% до 118.63 пункта

BGREIT +6.17% до 43 пункта

BGTR30 +5.63% до 325.54 пункта

Индексът на сините чипове бе изстрелян от книжата на Холдинг Пътища и Българо-Американска Кредитна Банка. Дяловете на пътностроителната компания увеличиха стойността си с 16.57% до 3.94 лв. Тези на финансовата институция са нагоре с 15.89% до 14.95 лв.

С над 10% поскъпват и акциите на Евро инс и Химимпорт.

Активна е търговията с книжата на Централна кооперативна банка и Първа инвестиционна банка. Над 95 хил. лота на ЦКБ смениха притежателя си, като средната цена е нагоре с 8.21%. По позицията на ПИБ се прехвърлиха 15 216 лота, а средната цена се повишава с 9.58%.

Нагоре са и книжата на Трейс груп холд и Мостстой - съответно с 9.21% и 6.21%. Ръст от над 7% отчитат книжата на Енемона и Каолин. Добре се представят и дяловете на Оргахим, Монбат, Софарма, Неохим и други.

В състава на SOFIX и BG-40 засега няма книжа, които да понижават стойнстта си.

 

09:25 часа

Ще продължи ли стремглавото покачване на индексите на Българската фондова борса и през първата за тази седмица сесия, предстои да разберем.