13:55 часа

Сесията приключи при общ оборот от 7.3 млн. лв. Индексите изпуснаха от еуфорията и коригираха слабо надолу, като само широкият BG40 успя да завърши на положителна територия.

SOFIX изгуби 0.20% до 455.13 пункта.
BG40 напредна с 0.45% до 127.56 пункта.
BGREIT спадна с 0.84% до 43.63 пункта.
BGTR30 отстъпи с 0.16% до 339.32 пункта.

13:00 часа

Индексите продължават на различни територии. Едва 602 са сключените сделки към момента.

Топ понижението държи Булгартабак-холдинг АД със спад от 4.82% до 18.68 лв. средно за лот, при прехвърлени по позицията му 261 ценни книги.

По-обемна е търговията с книжа на Химимпорт АД. Общо 65 015 лота си размениха инвеститорите, като цената се покачва с 0.39% до 2.60 лв. средно за акция. 

12:00 часа

С увеличаването на оборота на регулиран пазар над 433 хил. лв., три от индексите успяват да преминат отвъд негативизма и нивата им се покачват.

Широкият BG40 расте с 0.47% до 127.59 пункта, а имотният BGREIT добавя 0.14% до 44.06 пункта. BGTR30 също стъпи на положителна територия с напредък от 0.02% до 339.91 пункта.

С 14.29% се покачва цената при ЕМКА АД. Прехвърленото количество от 4 291 акции премина на средна цена 2.26 лв. за лот.

11:00 часа

Оборотът е 225 хил. лв. Индексите са на червено. Най-ликвидната позиция към момента е тази на ТБ Първа инвестиционна банка АД, но резултатът е понижение в пазарната оценка на книжата.

Индустриален Холдинг България АД губи 2.86% от стойността на книжата си зо 2.01 лв. средно за лот, след сделки за 3 234 ценни книги.

С понижение от 1.65% до 26.23 лв. средно за акция се движи Юрий Гагарин АД, по позицията на който са прехвърлени 253 ценни книги.

Софарма АД също е на отрицателна територия с понижение от 1.07% до 3.80 лв. средно за лот, при прехвърлени 15 700 ценни книги.

С ръст се търгуват акциите на ТБ Корпоративна търговска банка АД  /+0.46%/ и ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД /+1.03%/.

10:00 часа

Пакет от 6 000 облигации на ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД се прехвърли през извън регулиран пазар, като оборотът от сделката възлиза на 5.9 млн. лв.

На регулиран пазар активността води до по-скромен резултат и едва 145 хил. лв. оборот. Индексите тръгнаха с понижения, като най-силно теглят надолу банките.

ТБ Първа инвестиционна банка АД губи 3.26% до 3.03 лв. средно за лот, при изтъргувани 4 452 книжа.

ТБ Централна кооперативна банка АД започва със загуба на 1.26% от пазарната оценка на акциите си до 3.92 лв. средно за лот, след прехвърлени по позицията 7 490.

Със силен ръст започва деня за ЕМКА АД от град Севлиево. При 1 760 разменени между играчите книжа, покачването е с 8.10% до 2.23 лв. средно за лот.

SOFIX пада с 0.59% до 453.33 пункта.
BG40 се покачва с 0.02% до 127.01 пункта.
BGREIT губи 0.25% до 43.89 пункта.
BGTR30 спада с 0.09% до 339.56 пункта.

09:30 часа

На старта на активната търговия са въведени 7 982 текущи оферти.

За днес е насрочено Общо събрание на облигационерите в Балканкар Заря АД. То се свиква от Алианц Банк България АД в качеството й на довереник на държателите на емисията корпоративни облигации.

Дневният ред може да намерите в Календар.

 * Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!