13:55 часа

Сесията във вторник приключи при оборот от общо 2 млн. лв. Половината от този резултат допринесе прехвърлянето на облигации на извън регулиран пазар.

Сключиха се 1 033 сделки, с най-ликвидна позиция, тази на ТБ Централна кооперативна банка АД.

SOFIX спадна с 1.94% до 445.21 пункта.
BG40 се понижи с 1.97% до 123.19 пункта.
BGREIT изгуби 0.95% до 44.01 пункта.
BGTR30 изтри 2.72% до 329.48 пункта.

13:00 часа

С повече от 2% се понижаваше водещият индекс на БФБ през последния час. Малко преди финала на търговията обаче сините чипове успяват да намалят загубата до SOFIX 446.28 пункта. Оборотът остава нисък, а търговията - неинтензивна със сключени едва 845 сделки.

Най-ликвидната позиция е тази на ТБ Централна коопетаритвна банка АД. Играчите си размениха 86 406 нейни книжа при цена 1.51 лв. средно за лот, което е понижение с 3.18% от цената на отваряне.

Обемна е търговията с акции на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ. Прехвърлени са 49 820 книжа на дружеството при средна цена 0.35 лв. за лот и при нулево изменение в котировките.

12:00 часа

Дългови книжа на Авто Юнион Груп ЕАД за над 1 млн. лв. се прехвърлиха на извън регулиран пазар. На регулиран пазар оборотът е 700 хил. лв., а четирите индекса светят в тъмночервено. Най-силен е спадът при SOFIX, който губи почти 2%.

Благоевград-БТ АД поевтинява с 9.99% до 36 лв. средно за лот, след изтъргувани 2 хил. лота.

Спадът при Мостстрой АД идва след покупко-продажбата на 1 206 ценни книги при средна цена 5.28 лв. за лот или с понижение от 8.26%.

На отрицателна територия са още Еврохолд България АД и Зърнени храни България АД със спадове от съответно 6.18% и 5.06%.

През пазара преминаха 7 500 книжа на Бряст-Д АД при средна цена 3.80 лв. за лот или с ръст от 27.95%.

11:00 часа

Спадът при SOFIX се засили до 1.10%, като с повече от процент се понижава и нивото на BGTR30. Оборотът остава нисък - под 350 хил. лв.

По-рязко отстъпват от ценовите си позиции Спарки Елтос АД, Каолин АД,  ТБ Централна коопетаритвна банка АД.

Производителят на електроинструменти от град Ловеч губи 4.81% до 2.29 лв. средно за лот, при търговия с 520 ценни книги. Добивното предприятие е на отрицателна територия с 2.86% до 12 лв. средно за лот, след сделки за 1 448 книжа от капитала му. Банката е на червено с 2.68% до 1.55 лв. средно за лот.

След като се търгуваше на положителна територия, кърджалийският ОЦК вече се движи със спад от 0.07% до 14.35 лв. средно за лот, при изтъргувани 6 109 книжа.

Оборот от 50 хил. лв. навъртя търговията с Благоевград-БТ АД на извън регулиран пазар. Там се прехвърлиха 2 хил. акции на дружеството.

10:00 часа

С понижение за индексите стартира сесията на БФБ във вторник. Оборотът в първите 30 минути е нисък, под 200 хил. лв.

С по-чувствителен спад потеглят акциите на Зърнени Храни България АД /-2.28%/ и Химимпорт АД /-2%/, а на положителна територия започва деня Оловно цинков комплекс АД. При 6 079 прехвърлени по позицията му ценни книги, ръстът е от 1.05% до 14.35 лв. средно за лот.

SOFIX пада с 0.68% до 450.90 пункта.
BG40 се понижава с 0.19% до 125.42 пункта.
BGREIT се покачва с 0.65% до 44.72 пункта.
BGTR30 отстъпва с 0.80% до 336.00 пункта.

Зад ръста на имотния индекс стои продажбата на 10 акции от капитала на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ, която премина при средна цена от 0.41 лв. за лот или с ръст от 12.71%. Освен тази позиция, в АДСИЦ-сегмента към момента са активни още само 2 дружества.

09:30 часа

Въведени са 6 452 текущи оферти.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!