13:45 часа

Край на сесията. Оптимизмът отново се върна на БФБ.

SOFIX +2.33% до 447.82 пункта

BG-40 +3.69% до 124.53 пункта

BGREIT +0.25% до 44.11 пункта

BGTR30 +3.26% до 332.31 пункта

 

13:00 часа

Двуцифрен ръст записват книжата на Оргахим и Спарки Елтос, като дяловете на двете дружества се повишават съответно с 10.92% и 10%.

По позицията на Централна кооперативна банка се изтъргуваха 91 253 лота, като средната цена се повишава с 3.10% до 1.50 лв. Акциите на Първа Инвестиционна Банка са нагоре с 3.37%, а на Българо-Американска Кредитна Банка - с 6.38 на сто.

На положителна територия са още книжата на Албена, Евро инс, Софарма, Каолин и други.

Губещите позиции са малко. Сред тях се нареждат Корпоративна търговска банка, Билборд и Неохим. Дяловете на банката падат с 1.74%, на димитровградския торов завод са надолу с 0.14%, а на рекламната компания - с 0.22 на сто.

Три от индексите - SOFIX, BG-40 и BGTR30 задържат позитивния тренд .

 

12:00 часа

С над 2% се повишават SOFIX и BGTR30. BG-40 увеличава стойността си с 3.82%. Само BGREIT е на червено, като губи 0.64%. Оборотът е слаб - едва 496 633 лв.

Ръста на широкият измерител се дължи на повишение в цената на акциите на Оргахим. Дяловете на русенския производител на бои поскъпват с 10.92% до средните 96.50 лв.

Значителен ръст отчитат и книжата на Спарки Елтос и Елхим искра, чиито книжа са нагоре съответно с 9.90% и 7%.

С над 6 на сто се повишава и цената на книжата на Индустриален холдинг България, Топливо и Българо-американска кредитна банка.

На положителна територия са и книжата на другите финансови институции, както и на инфраструктурните компании.

Продължават и прехвърлянията по позициите на Еврохолд България и Централна кооперативна банка. По позицията на холдинга се прехвърлиха 23 560 лота, като цената е нагоре с 2.27%. Общо 37 478 лота на банката смениха притежателя си на средна цена от 1.49 лв. или повишение с 2.97%.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел е дърпан надолу от книжата на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя, които губят 3.85% до 0.92 лв.

 

11:00 часа

Ръстът на индексите продължава.

SOFIX +1.90% до 445.94 пункта

BG-40 +3.73% до 124.58 пункта

BGREIT -0.64% до 43.72 пункта

BGTR30 +2.07% до 328.47пункта

Активно се търугват книжата на Еврохолд България и Централна кооперативна банка. По позицията на холдинга се прехвърлиха 18 025 лота, капи средната цена се покачва с 4.17% до 1.38 лв. С 2.76% скача пазарната оценка на банката, а средната цена, на която се прехвърлиха 11 728 лота е 1.49 лв.

На плюс са и книжата на Българо-Американска Кредитна Банка, които се повишават с 3.55%, както и на Първа Инвестиционна Банка, където ръстът е с 2.11 на сто.

Ръст от над 4% записват книжата на Трейс груп холд, а тези на М+С хидравлик са нагоре с 3.38%.

На другия полюс са книжата на Неохим и Корпоративна търговска банка, при които понижението е съответно с 0.14% и 1.74%.

 

10:00 часа

След три поредни сесии на спад днес индексите на Българската фондова борса изплуваха на положителна територия.

SOFIX +0.63% до 440.37 пункта

BG-40 +0.21% до 120.35 пункта

BGREIT без промяна на ниво от 44 пункта

BGTR30 +0.33% до 322.87пункта

Най-много поскъпват книжата на Спарки Елтос. Те са нагоре с 4% до средна цена от 2.08 лв. С над 2% поскъпват книжата на Софарма, а тези на Централна кооперативна банка и Първа Инвестиционна Банка са нагоре съответно с 2.07% и 1.05%.

На положителна територия са и дяловете на пътностроителните компании. Пазарната оценка на Холдинг Пътища се повишава с 1.43%, на Трейс груп холд - с 1.72 на сто.

На червено са книжата на Химимпорт, които губят 0.44% от стойността си, както и тези на Зърнени Храни България, при които спадът е с 0.41%.

 

09:25 часа

Ще се задържат ли песимистичните нагласи на играчите на Българската фондова борса и днес и ще продължат ли разпродажбите, предстои да разберем.