13:45 часа

Търговията на Българска фондова борса приключи с понижения под процент и оборот над 4.3 млн. лв. Близо един милион лв. дойдоха от сделки с облигации, а още почти 2 млн. от сделки по позицията на Балкан проджекти мениджмънт.

SOFIX 
      -0.81% до 477 пункта

BG-40       -0.09% до 129 пункта

BGREIT     +0.67% до 48 пункта

BGTR-30   -0.53% до 359 пункта

 

13:00 часа

Търговията през последния час донесе половин милион лева към днешния оборот и така той достигна 3.21 млн. лв. Индексите стопиха част от загубите и към момента SOFIX губи най-много - 0.71%, а BGREIT запосва повишение от 1.15%.

Фонд за недвижими имоти България записа сделки за 466 хил. акции при ръст на цената от 4.10% до 0.41 лв. за ценна книга. От Дружествата със специална инвестиционна цел нагоре са ФеърПлей Пропъртис, Адванс Терафонд и Софарма билдингс. Загуба от малко над 5% записва БенчМарк фонд имоти.

По над 50 000 разменени акции записват ЕМКА, Химимпорт и Стара планина Холд. Първата компания достигна ръст от 10.36%, след като в началото на деня губеше над 9%.

В зелено са дяловете на Оргахим, Българска роза-Севтополис, Албена Инвест Холдинг и Слънчев бряг.

 

12:00 часа

Пониженията на водещите измерители са над процент, като най-голяма загуба от 1.3% записва широкият BG-40.

Оборотът е над 2.8 млн. лв., а близо 2 млн. лв. от него идва от сделки за над 18 хил. лота на Балкан проджекти мениджмънт при цена от 110 лв. за лот.

Най-ликвидната позиция до момента е ЕМКА АД-Севлиево със над 54 хил. разменени ценни книги.

Сред най-търгуваните попадат още Централна кооперативна банка, Химимпорт, Холдинг пътища и Еврохолд България. На положителна територия са акциите на Трейс груп холд, Каолин, М+С хидравлик и Албена Инвест Холдинг.

 

11:00 часа

Индексите на БФБ запазват червения си цвят и увеличават загубите. Към момента измерителите са надолу с около процент, а оборотът е 372 хил. лв., от които 108 хил. лв. са от сделки извън регулиран пазар.

След като стартира със загуба от близо 10%, ЕМКА АД-Севлиево успя да изтрие пониженията и мина на положителна територия. Това е и най-ликвидната позиция с над 54 хил. разменени ценни книги, а ръстът на капитализацията е 1.31%.

Централна кооперативна банка е следващата най-търгувана акция с 12 хил. разменени лота и спад на цената от 1.63%. Първа Инвестиционна Банка пада с 1.17%, а Българо-Американска Кредитна Банка губи 2.69%.

В червено са дяловете на Зърнени Храни България, Енемона, Хидравлични елементи и системи, Еврохолд България и Холдинг Пътища.

 

10:00 часа

Сесията на Българска фондова борса започна с леки понижения на индексите около половин процент, а оборотът е малко над 100 хил. лв.

Най-активно се търгуват дяловете на Холдинг Пътища /-0.09%/, ЕМКА /-9.46%/ и Централна Кооперативна банка /-0.91%/.

Над 5% добавят Балканкар-Рекорд и Слънчев ден. На положителна територия са още акциите на Еврохолд България /+0.51%/, Химимпорт /+1.16%/, Оргахим /+3.04%/ и Първа инвестиционна банка /+0.34%.

До момента няма сключени сделки с дружества със специална инвестиционна цел.

 

09:30 часа

Първата сесия за седмицата на БФБ донесе печалби за инвеститорите. Дали и днес ще властват биковете предстои да разберем.