13:57 часа

Активна търговия с компенсаторни инструменти се наблюдаваше на Българска фондова борса в петък. Търговията с акции бе предимно негативна за дружествата, като прехвърлените обеми по позициите бяха ниски, а оборотът от сделките на регулиран пазар бе 840 хил. лв.

Индексите финишираха разнопосочни.

SOFIX спадна с 0.21% до 452.67 пункта.
BG40 се понижи с 0.97% до 120.98 пункта.
BGREIT добави 0.10% до 48.89 пункта.
BGTR30 изгуби 0.64% до 342.28 пункта.

13:00 часа

Оловно цинков комплекс АД пропадна с 3.53% до 14.16 лв. средно за акция, при изтъргувани 570 ценни книги на кърджалийския комбинат.

С увеличаване на количеството прехвърлени по позицията му акции фармацевтичният производител Софарма АД успява да подобри още повече пазарните си позиции, като ръстът е с 0.93% до 4.10 лв. за акция и 4.12 лв. цена на последната сделка при общ изтъргуван обем до момента 9 703 лота.

Активна в петък е търговията с компенсаторни инструменти. Оборотът от покупко-продажбата им наближава 71 хил. лв., при оборот на регулиран пазар от 633 хил. лв.

12:00 часа

Оборотът от регулиран пазар е под 400 хил. лв. Индексите са разнопосочни, като зад скромния ръст на имотния BGREIT стоят ниски обеми от прехвърлени книжа на дружестмва със специална инвестиционна цел.

Губят пазарни позиции Еврохолд България АД, Монбат АД, Химимпорт АД.

Зърнени Храни България АД се откроява с обем от 24 460 прехвърлени по позицията акции, като цената коригира надолу с 0.28% до 0.72 лв. средно за лот.

11:00 часа

Количество от 60 хил. акции се прехвърли по позицията на БГ Агро АД, като средната цена по сделките е 1.68 лв. за лот. Това е изменение за деня с -3.94%, а оборотът от тези прехвърляния е 100 800 лв. Оборотът на БФБ до момента е 228 хил. лв.

С ръст се търгуват книжата на Софарма АД. Поскъпването е с 0.91% до 4.10 лв. средно за лот при прехвърлен обем от 7 150 лота.

При сделки за 40 акции Варна-плод АД оглавява класацията на губещите. Спадът от 2.74% понижава цената на акциите й до 140.05 лв. средно за лот.

10:00 часа

При едва 25 хил. лв. оборот в първите 30 минути на търговия, индексите са на червено.

SOFIX пада с 0.18% до 452.80 пункта.
BG40 се понижава с 0.39% до 121.46 пункта.
BGREIT губи 0.23% до 48.73 пункта.
BGTR30 червенее с 0.42% до 343.02 пункта.

От активните едва 19 позиции, 12 се движат с понижения. Негативно стартира търговията с акции на Полимери АД /-8.17%/, Спарки АД /-5.24%/, Доверие Обединен Холдинг АД /-4.93%/.

09:30 часа

Въведени са 7 372 текущи оферти.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на ивестиционно решение!