13:57 часа

При оборот от 1.4 млн. лв. индексите на БФБ завършиха кървавочервени.

SOFIX спадна с 1.11% до 447.65 пункта.
BG40 се понижи с 1.15% до 119.59 пункта.
BGREIT изгуби 0.43% до 48.68 пункта.
BGTR30 потъна с 0.72% до 339.82 пункта.

13:00 часа

След като беше в отбора на губещите, Спарки Елтос АД се изплъзна от мечия захват и акциите му повишават пазарната си оценка. При 4 585 изтъргувани книжа, ръстът по позицията е от 5.35% до 2.03 лв. средно за лот.

Холдинг Пътища АД губи почва и потъва с 5.02% до 2.65 лв. средно за лот, при сделки за 2 628 книжа.

Разпродажби на 4 185 акции свалят цената и на Елхим Искра АД, като понижението е с 3.68% до 1.89 лв. средно за лот.

Междувременно изтъргуваният обем по позицията на Зърнени Храни България АД набъбна до 66 915 лота, а резултатът остава негативен.

Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ обаче държи първенството по най-голям прехвърлен обем. Общо 258 000 лота смениха собственика си при средна цена 0.69 лв. за лот, което е ръст с 0.73%.

12:00 часа

С повече от 1% потъва индекса на сините чипове SOFIX. Натежаат му спадовете при М+С Хидравлик АД /-6.93%/, ЕЛАРГ Фонд за Земделска Земя АДСИЦ /-4.50%/, Спарки Елтос АД /-2.33%/.

11:00 часа

Оборотът на БФБ остава нисък,  едва 237 хил. лв., а броят на сделките е  176, което илюстрира слаба активност от страна на инвеститорите.

С понижение от 1.40% до 0.71 лв. средно за акция протича търговията със Зърнени Храни България АД. Прехвърленият обем е от 15 593 ценни книги.

Спад от 1.34% до 1.41 лв. средно за лот се наблюдава по позицията на ТБ Централна кооперативна банка АД, където са изтъргувани 19 678 ценни книги.

Свита е търговията и в сектора на дружествата със специална инвестиционна цел, където активни са само 3 позиции.

10:00 часа

Новата седмица започна колебливо за индексите на Българска фондова борса.

След негативното начало, широкият BG40 намери подкрепа и започна да се покачва. Инвеститорска активност се забелязва на пазара на права, където се изтъргуваха над 116 хил. лота на Енемона АД, а оборотът от сделките надхвърля 30 хил. лв. или около 25% от общия оборот на БФБ до момента.

Със силен спад започна търговията с Химимпорт АД, като прехвърлените 17 хил. лота минаха на средна цена 2.87 лв. за лот, което е понижение от 5.17%.

SOFIX пада с 0.70% до 449.52 пункта.
BG40 се покачва с 0.17% до 121.18 пункта.
BGREIT е на ниво 48.89 пункта.
BGTR30 се понижава с 0.35% до 341.08 пункта.

09:30 часа

Въведени са 6 967 текущи оферти.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!