13.45 часа

Българската фондова борса затвори с понижение на три от индексите за втори пореден ден.

SOFIX  -0.43% до 425.13 пункта

BG-40  +0.02% до 116.88 пункта

BGREIT -0.98% до 47.65 пункта

BGTR30 -0.40% до 329.02 пункта

 

13.00 часа

Индексите на Българската фондова борса продължават да се движат надолу.

SOFIX  -0.73% до 423.82 пункта

BG-40  -0.12% до 116.72 пункта

BGREIT -1.06% до 47.61 пункта

BGTR30 -0.33% до 329.25 пункта

В състава на SOFIX акциите на Химимпорт поевтиняват с 4.26%, а тези на Монбат – с 3.69%. Широкият измерител е дърпан надолу от Стара планина холд, чиято пазарна оценка се смъква с 4.26%.

За понижението на индекса със специална инвестиционна цел най-много допринасят дяловете на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя /-5.88%/ и БенчМарк Фонд имоти /-3.36%/.

Акциите на Албена инвест холдинг поевтиняват с 2.33%, а на Мостстрой – с 2.30%.

Големи обеми се прехвърлиха по позициите на две от финансовите институции. Изтъргуваха се 14 597 книжа на Централна кооперативна банка на средна цена от 1.31 лв. за брой. Това доведе до понижение в пазарната оценка на компанията с 0.69%.

Собственика си смениха и 6 910 лота на Първа инвестиционна банка при средна цена от 2.33 лв. Компанията повишава пазарната си капитализация с 1.10%.

С до процент поевтиняват книжата на Оловно-цинков комплекс /-0.01%/, Корпоративна търговска банка /-0.81%/ и Софарма /-0.40%/.

С 4.21% поскъпват дяловете на Холдинг пътища при изтъргувани 1 235 лота.

Реализираха се 10 акции на Булстрад Виена иншурънс груп на средна цена от 42.90 лв. за брой. В резултат книжата на дружеството поскъпнаха с 4.64%.

Сред печелившите се нареждат още Елхим Искра /+0.26%/, Енемона /+4.36%/, Зърнени храни българия /+2.11%/.

Без промяна остава позицията на Трейс груп холд. При 650 изтъргувани акции Синергон холдинг също не променя пазарната си оценка.

 

12.00 часа

Мечките надделяват над биковете в търговията на Българската фондова борса.

SOFIX  -0.54% до 424.63 пункта

BG-40  -0.13% до 116.71 пункта

BGREIT -1.43% до 47.43 пункта

BGTR30 -0.35% до 329.17 пункта

При ниска активност оборотът остава слаб – над 91 хил. лв.

Най-много губи от пазарната си оценка Емка. Акциите на компанията поевтиняват с 11.95%.

Най-големият печеливш пък е Корпорация за технологии и иновации – Съединение. Пазарната оценка на дружеството се повишава с 12.12%.

На положителна територия се намират книжата на Първа инвестиционна банка /+3.24%/, Холдинг пътища /4.25%/, Еврохолд /+3.50%/, Зърнени храни България /+3.57%/ и други.

Сред губещите се нареждат Индустриален холдинг България /-1.76%/, Албена инвест холдинг /-2.33%/, Стара планина холд /-4.26%/, Доверие обединен холдинг /-1.16%/, Монбат /-3.69%/, Химимпорт /-4.26%/, Мостстрой /-2.30%/ и други.

Голям обем се прехвърли по позицията на Фонд за недвижими имоти България. Изтъргуваха се 14 020 книжа при средна цена от 0.36 лв. Дружеството понижава пазарната си капитализация с 2.70%.

Продължава и активната търговия с акции на Централна кооперативна банка. Собственика си смениха 9 688 броя при средна цена от 1.31 лв. Пазарната оценка на финансовата институция се повишава с 0.54%.

Без промяна остава пазарната оценка на Трейс груп холд при прехвърлени едва 10 броя.

 

11.00 часа

Три от индексите на Българската фондова борса вече са оцветени в зелено.

SOFIX  +0.11% до 427.42 пункта

BG-40  +0.05% до 116.92 пункта

BGREIT -1.43% до 47.43 пункта

BGTR30 +0.10% до 330.68 пункта

За повече от час търговия оборотът остава нисък – над 46 900 лв.

На основните индекси натежават книжата на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя. Позицията изтрива 5.88% при 16 прехвърлени лота на средна цена от 0.80 лв. Химимпорт губи 4.26% от пазарната си оценка при изтъргувани 500 броя на средна цена от 2.61 лв. Акциите на Стара планина холд изтриват 4.26%.

Сред губещите се нареждат още Албена инвест холдинг /-2.33%/, Монбат /-0.73%/, Евро инс /-0.47%/ и Мостстрой /-1.44%/.

Продължава активното прехвърляне на акции по позицията на Централна кооперативна банка. Собственика си смениха 6 530 броя при средна цена от 1.32 лв. Финансовата институция повишава пазарната си капитализация с 0.69%.

Изтъргувани бяха и 1 000 акции на Българска роза – Севтополис, което доведе до поскъпване от 0.35%.

Най-сериозно повишение регистрират книжата на Корпорация за технологии и иновации – Съединение. При 100 изтъргувани книжа пазарната оценка на дружеството се повишава с 12.12%.

Сред печелившите се нареждат акциите на Индустриален холдинг България /+2.35%/, Първа инвестиционна банка /+3.15%/, Холдинг пътища /+4.47%/, Еврохолд /3.50%/, Ломско пиво /+1.33%/ и Енемона /+4.45%/.

Без промяна остават книжата на Оловно-цинков комплекс при прехвърлени 187 лота на средна цена от 14.49 лв. за брой. Позицията на Трейс груп холд също не претърпява изменение при изтъргувани едва 10 акции на средна стойност 63.27 лв.

 

10.00 часа

Във втория работен ден от новата година индексите на Българската фондова борса тръгнаха разнопосочно.

SOFIX  -0.14% до 426.37 пункта

BG-40  +0.03% до 116.89 пункта

BGREIT -0.46% до 47.90 пункта

BGTR30 -0.11% до 329.99 пункта

В състава на SOFIX най-силно поевтиняват книжата на Химимпорт /4.26%/, а тези на Монбат изтриват по-малко от процент.

При прехвърлени над 1 000 лота пазарната оценка на Централна кооперативна банка се повишава с минималните 0.61%, а на Агрия Груп Холдинг се понижава с 9.89%.

Акциите на Албена инвест холдинг губят 2.33% при прехвърлени 10 лота. Пазарната оценка на Стара планина холд намалява с 4.26%.

Най-големият губещ малко след началото на сесията е Химко Враца. Акциите на дружеството поевтиняват с 10.75%.

Сред печелившите в сесията са акциите на Индустриален холдинг България, които поскъпват с 2.77% при едва 5 прехвърлени броя на средна цена от 1.75 лв. Синергон Холдинг добавя 2.50%, а Енемона – 4.45%.

Ръст от 1.53% реализират лотовете на Първа инвестиционна банка. С под процент се повишава пазарната оценка на Евро инс. 

 

09.25 часа

Ще заличат ли индексите загубите от вчера във втората за годината сесия - предстои да разберем.