13:45 часа

Сесията на Българската фондова борса приключи разнопосочно. Оборотът мина 2.4 млн. лв.

SOFIX +0.71% до 436.42 пункта

BG-40 -0.26% до 116.97 пункта

BGREIT -0.15% до 47.51 пункта

BGTR30 +0.43% до 335.06 пункта

 

13:00 часа

Индексите са на различни територии. Оборотът мина 2 млн. лв.

SOFIX +0.43% до 435.20 пункта

BG-40 -0.19% до 117.06 пункта

BGREIT -0.76% до 47.22 пункта

BGTR30 +0.10% до 333.96 пункта

Широкият индекс бе потопен от книжата на Албена, Мостстрой и ФеърПлей Пропъртис, при които спадът е с над 5%. Понижение от над 4 на сто отчитат и акциите на Елхим искра, а тези на Толиво, Неохим и Албена инвест холдинг са надолу с над 1%.

По позицията на Централна кооперативна банка се прехвърлиха 39 592 лота на средна цена от 1.35 лв., което е ръст с 1.50% спрямо предходната сесия. Нагоре са и книжата на Първа Инвестиционна Банка и Българо-Американска Кредитна Банка.

 

12:00 часа

Активността на инвеститорите на БФБ остава ниска, но въпреки това три от индексите задържат позитивния тренд. Въпреки че оборотът мина 1.335 млн. лв. едва 534 хил. лв. са от търговия на регулиран пазар. Останалите над 800 хил. лв. са от сделки извън регулиран пазар.

SOFIX +0.66% до 436.21 пункта

BG-40 +0.25% до 117.57 пункта

BGREIT -0.46% до 47.36 пункта

BGTR30 +0.41% до 335.01 пункта

Сред по-активно търгуваните са книжата на Българска роза-Севтополис, Централна кооперативна банка, Индустриален Холдинг България и Химимпорт. Спад записват само акциите на ИХ България, които губят 0.42% от стойността си.

В червено са оцветени лотовете на Мостстрой, които са надолу с 5.71% до 3.44 лв. В редиците на губещите са и книжата на Булгартабак холдинг, които поевтиняват с 1.24%, както и тези на Неохим, Топливо и Енемона

 

11:00 часа

На борсата преобладават позитивните настроения. Оборотът е 323 хил. лв.

SOFIX +0.87% до 437.11 пункта

BG-40 +0.38% до 117.72 пункта

BGREIT -0.46% до 47.36 пункта

BGTR30 +0.48% до 335.22 пункта

По-значително повишение записват книжата на Евро инс и Еврохолд България. Дяловете на застрахователната компания са нагоре с 6.27%, а тези на холдинга поскъпват с 4.27%.

В редиците на печелившите се нареждат лотовете на инфраструктурните компании. Тези на Мостстрой са нагоре с 1.43%, на Трейс груп холд - с 1.27%, а на Холдинг пътища - с 0.53%.

По позицията на Централна кооперативна банка се прехвърлиха 20 405 лота на средна цена от 1.35 лв. или повишение с 1.88%. Ръст от 1.61% отчитат и акциите на Първа Инвестиционна Банка.

Сред по-активно търгуваните са и дяловете на Химимпорт, чиято стойност се покачва с 2.15%. С над 1% се повишава пазарната капитализация на Оргахим, ЕМКА, Каолин и Зърнени Храни България.

В червено са оцветени лотовете на Неохим, Топливо и Енемона.

 

10:00 часа

Сесията на Българската фондова борса започна с превес на оптимистичните настроения.

SOFIX +0.26% до 434.48 пункта

BG-40 +0.41% до 117.76 пункта

BGREIT -0.19% до 47.49 пункта

BGTR30 +0.14% до 334.11 пункта

Индексите са дърпани нагоре от книжата на Централна кооперативна банка и Трейс груп холд, които поскъпват съответно с 2.26% и 2.15%.С над 1% се увеличава стойността на акциите на Оргахим, ЕМКА, Каолин и Зърнени Храни България.

В редиците на печелившите са Индустриален Холдинг България, Първа Инвестиционна Банка и Еврохолд България.

В мечи лапи попаднаха дяловете на Топливо, Неохим и Енемона, като спадът е съответно с 1.82%, 0.18% и 0.01%.

Индексът на дружествата със спациална инвестиционна цел бе потопен от акциите  на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя, които се понижават с 1.23%.

 

09:25 часа

Какви ще са настроенията на инвеститорите днес и ще се задържи ли възходящият тренд на Българската фондова борса, предстои да разберем.