13:55 часа

Червен е финалът на търговията в понеделник за четирите индекса на БФБ. Оборотът от сделките не можа да достигне 1 млн. лв.

SOFIX спадна с 0.89% до 429.10 пункта.
BG40 се понижи с 0.83% до 115.62 пункта.
BGREIT изгуби 0.58% до 46.46 пункта.
BGTR30 потъна с 0.47% до 331.31 пункта.

13:00 часа

Индексите остават на отрицателна територия при оборот от 670 хил. лв. SOFIX е най-губещ със спад от 1.08% до 428.26 пункта.

Трейс груп холд АД също се нареди в отбора на печелившите. При 124 изтъргувани акции, строителната компания поскъпва с 0.78% до 62.07 лв. средно за лот.

С 0.16% до 0.63 лв. средно за лот се покачва акцията на Зърнени Храни България АД, като по позицията му са прехвърлени 111 748 ценни книги.

Понижение от 3.61% до 0.80 лв. средно за лот регистрира ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ, като инвеститорите си размениха 70 000 нейни ценни книги.

12:00 часа

Количество от 40 100 книжа на Доверие Обединен Холдинг АД се прехвърлиха при ръст в цената от 2.05% до 3.48 лв. средно за лот.

С ръст от 5.66% до 0.11 лв. средно за лот се търгуват книжата на Химко АД, като по позицията са изтъргувани 11 000 ценни книги.

В същото време Каолин АД и ТБ Първа инвестиционна банка АД губят съответно 1.09% и 1.69% от стойността на книжата си при изтъргувани обеми от около 2 хил. книжа.

11:00 часа

Интензивна е търговията с права от емисията на Енемона АД. Оборотът от прехвърлянията, които стартираха днес, надхвърля 4 хил. лв.

Общо 54 029 инструмента преминаха през позицията до момента, като средната цена е 0.08 лв. за лот.

При сделки за 4 300 акции Еврохолд България АД добавя 0.77% върху пазарната оценка на книжата си до 1.28 лв. средно за лот.

С 2.20% поевтиняват книжата на Софарма АД, като по позицията са прехвърлени 5 175 лота при средна цена 4.01 лв. за лот.

10:00 часа

Седмицата стартира на червено за индексите. Най-надълбоко се потапя широкият BG40. Оборотът от първите 30 мин. търговия е 86 хил. лв.
 
SOFIX пада с 0.58% до 430.44 пункта.
BG40 губи 1.01% до 115.41 пункта.
BGREIT се понижава с 0.47% до 46.51 пункта.
BGTR30 спада с 0.73% до 330.43 пункта.

Поевтиняват акциите на КРЗ Одесос АД /-4.38%/, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ /-2.59%/, Химимпорт АД /-1.81%/.

09:30 часа

Въведени са 7 298 текущи оферти.

Днес стартира търговията с права на Енемона АД, които дават право за записване от емисията привилегировани акции. Тя се издава във връзка с увеличение на капитала. Крайната дата за прехвърляне на правата е 10.02.2010 година.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!