13.50 часа

Търговията на Българската фондова борса приключи разнопосочно. Широкият измерител и индексът на дружествата със специална инвестиционна цел отчетоха спад. Оборотът достигна 1.271 милиона лева.

SOFIX +0.84% до 440.44 пункта

BG-40 -0.02% до 118.12 пункта

BGREIT -0.41% до 46.12 пункта

BGTR30 +0.36% до 336.44 пункта

 

13.00 часа

Търговията на Българската фондова борса отново се води с превес на оптимизма. Три от индексите са оцветени в зелено. Оборотът надминава 1 милион лева.

SOFIX +0.47% до 438.86 пункта

BG-40 -0.72% до 117.29 пункта

BGREIT +0.35% до 46.47 пункта

BGTR30 +0.14% до 335.68 пункта

В групата на най-търгуваните се включиха акциите на Индустриален холдинг България, Софарма и Зърнени храни България. 

По позицията на холдинга се прехвърлиха 28 302 лота, 28 000 от които – в една сделка. Пазарната оценка на компанията отчита ръст от 1.8%.  21 065 ценни книги на фармацевтичната компания смениха собственика си. Цената им се покачва с минималните 0.30% до средните 4.07 лева за брой. Изтъргуваха се и 12 985 дяла на Зърнени храни България, като пазарната капитализация на дружеството не се изменя.

С повече от процент поскъпват книжата на Стара планина холд, Химимпорт, Еврохолд и Етропал.

Силен ръст отчетоха акциите на Балканкар Заря и Стройинвест холдинг. Заводът в Павликени добавя 13.96% към пазарната си оценка при реализиран един лот. С 22.75% пък поскъпват книжата на холдинга след прехвърлянето на 5 лота.

На различна територия се намират дяловете на банките. Акциите на Централна кооперативна банка поскъпват с 0.61%, тези на Първа инвестиционна банка поевтиняват с 0.60%, а тези на Българо-Американска кредитна банка не променят цената си.

При инфраструктурните компании търговията също няма ясна посока. Книжата на Холдинг пътища и Мостстрой поскъпват, а на Трейс груп холд – поевтияват.

Сред печелившите се нареждат акциите на Неохим, Спарки Елтос, Холдинг Варна, Алкомет и други. Загуби регистрират дяловете на Българска роза – Севтополис, Оловно-цинков комплекс, Евро инс, М+С Хидравлик и други.

 

12.00 часа

Търговията на Българската фондова борса се води с превес на песимистичните настроения. Три от индексите са оцветени в червено. Оборотът надвишава 628 хиляди лева.

SOFIX +0.27% до 437.99 пункта

BG-40 -1% до 116.06 пункта

BGREIT -0.63% до 46.02 пункта

BGTR30 -0.26% до 334.36 пункта

Към този час най-търгувани са акциите на Централна кооперативна банка, Доверие обединен холдинг, Първа инвестиционна банка, Химимпорт и Фонд за недвижими имоти България.

Най-крупно прехвърляне имаше по позицията на Химимпорт. Собственика си смениха 76 345 лота на компанията, 40 421 от които – в една сделка. Дружеството повишава пазарната си оценка с 1.21%.

Дяловете на Индустриален холдинг България и Монбат имат най-голям принос за ръста на основния индекс, с повишения от съответно 2.40% и 1.25%.

На широкия измерител натежават акциите на Кораборемонтен завод Одесос, Стара планина холд и ФеърПлей Пропъртис, които поевтиняват с повече от 3%.

Сред губещите се нареждат книжата на Българска роза – Севтополис, Холдинг пътища, Албена, Трейс груп холд и други.

От инфраструктурните компании единствено дяловете на Мостстрой поскъпват – с 3.03%. Нагоре са още акциите на Неохим, Пампорово, Евро инс и други.

 

11.00 часа

Три от индексите на Българската фондова борса обърнаха посоката. Единствено основният измерител остава оцветен в зелено.

SOFIX +0.30% до 438.08 пункта

BG-40 -0.93% до 117.04 пункта

BGREIT -0.63% до 46.02 пункта

BGTR30 -0.13% до 334.79 пункта

SOFIX е дърпан нагоре от книжата на Индустриален холдинг България, които отчитат ръст от 2.40%. Акциите на Монбат добавят 1.25% до средните 6.48 лева за лот, а тези на Централна кооперативна банка – 1.15%.

Широкият индикатор е натискан от дяловете на Кораборемонтен завод Одесос, които поевтиняват с 3.95% при реализирани едва 10 лота. На отрицателна територия се намират и книжата на Албена, Първа инвестиционна банка, Българо-Американска кредитна банка и Зърнени храни България.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел пък е повлечен надолу от акциите на ФеърПлей Пропъртис и Фонд за недвижими имоти България. ФеърПлей изтрива 3.27% от пазарната си оценка, а ФНИ – 1.80%.

Сред най-търгуваните дружества попадна и Доверие обединен холдинг. Прехвърлиха се 20 080 лота на дружеството, 20 000 от които – в една сделка. Компанията изменя пазарната си оценка с 0.52%.

Минимални повишения в цената отбелязват акциите на Еврохолд, Евро инс Медика и други.

Понижения отчитат дяловете на Холдинг пътища. От другите инфраструктурни компании лотовете на Мостстрой поскъпват с 3.03%.

 

10.00 часа

С превес на оптимизма тръгна търговията на Българската фондова борса. В ранната сесия единствено широкият измерител върви надолу.

SOFIX +0.44% до 438.72 пункта

BG-40 -0.16% до 117.95 пункта

BGREIT +0.15% до 46.38 пункта

BGTR30 +0.08% до 335.49 пункта

Най-активна е търговията по позицията на Централна кооперативна банка. Прехвърлиха се 22 433 акции на средна цена от 1.31 лева, като пазарната оценка на финансовата институция се повишава с 0.15%.

Дяловете на Първа инвестиционна банка също поскъпват с по-малко от процент, докато тези на Българо-Американска кредитна банка изтриват 0.58%.

Широкият измерител е натиснат от книжата на Албена. Курортният комплекс намалява пазарната си капитализация с 2.22%.

Сред печелившите се нареждат лотовете на Химимпорт /+4.44%/, Еврохолд /+0.66%/,  Индустриален капитал холдинг /+5.60%/, Пампорово /+5%/ и други.

 

9.25 ч.

Бикове или мечки ще надделеят в сесията на Българската фондова борса – предстои да разберем. Вкарани са 6 584 текущи оферти.