13.50 часа

Търговията на Българската фондова борса приключи с превес на песимизма и оборот от 1.624 милиона лева. Единствено широкият измерител приключи, оцветен в зелено. Ръстът му бе подкрепен и от поскъпването на акциите на Трейс груп голд. Компанията даде най-ниската оферта за строителството на Лот 2 на магистрала Тракия. Това, от своя страна, потопи дяловете на другите две инфраструктурни дружества, търгувани на борсата.

SOFIX -1.10% до 436.53 пункта

BG-40 +0.24% до 120.02 пункта

BGREIT -1.10% до 45.67 пункта

BGTR30 -0.80% до 335.63 пункта

 

13.00 часа

Широкият индекс изплува на зелено, воден от ръст в цените на акциите на някои от инфраструктурните компании. Поскъпването на техните дялове, обаче, слабо се отразява на основния измерител.

В момента се отварят ценовите оферти за строителството на Лот 2 на магистрала Тракия, което изстреля нагоре дяловете на инфраструктурните дружества.

Оборотът е 1.360 милиона лева.

SOFIX -0.84% до 437.65 пункта

BG-40 +0.90% до 120.81 пункта

BGREIT -0.61% до 45.90 пункта

BGTR30 -0.42% до 336.89 пункта

Изтъргуваха се 11 016 акции на Холдинг пътища, като пазарната оценка на компанията се понижава с 6.25%, след като стана ясно, че най-ниската оферта за отсечката от Тракия е подадена от Обединение магистрала Трейс. В резултат на новината дяловете на Трейс груп холд напреднаха със 7.70% при реализирани 817 лота. Пазарната оценка на Мостстрой пък се увеличава с 1.56% при прехвърлени 360 ценни книги.

Активна търговия се води и по позицията на Спарки Елтос. В една сделка се изтъргуваха 20 000 ценни книги, а общо 30 214 лота смениха собственика си. Пазарната капитализация на дружеството се понижава с 1.10%.

Продължават да поскъпват акциите на Елма. Собственика си смениха 445 акции на дружеството, като пазарната му оценка се повишава с 24.90%. Нагоре се движат още акциите на Стара планина холд /+1.93%/, Юрий гагарин /+5.70%/, Полимери /+8.83%/, Елхим Искра /+3.28%/ и други.

Поскъпването по позициите на инфраструктурните дружества не компенсира поевтиняването на акциите на Индустриален холдинг България, Монбат и ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя, които натискат основния индекс. Холдингът изтрива над 3% от пазарната си капитализация, а другите две компании – повече от 2%.

На негативна територия се води търговията по позицията на Софарма, Българска роза – Севтополис, Централна кооперативна банка, Първа инвестиционна банка, Петрол, Химимпорт, Златен лев холдинг, Златни пясъци, Слънчев бряг и други.

 

12.00 часа

Индексите на Българската фондова борса задълбочават спада си. Оборотът е нисък – над 806 хиляди лева, като една четвърт от него се формира от пазара на дружествата със специална инвестиционна цел.

SOFIX -1.10% до 436.50 пункта

BG-40 -0.31% до 119.56 пункта

BGREIT -0.69% до 45.86 пункта

BGTR30 -0.57% до 336.40 пункта

Продължава прехвърлянето на големи обеми по позицията на Адванс Терафонд. Изтъргуваха се общо 151 089 дяла на дружеството. В следствие на сделките пазарната оценка на компанията намалява с 0.15%. Акциите на ФеърПлей Пропъртис поевтиняват с 3.12%, натискайки индекса на дружествата със специална инвестиционна цел.

Най-големият губещ до момента е ЕМКА. Собственика си смениха 3 871 лота на компанията, като цената им пада с 10.18% до средните 3.003 лева за брой.

8.31% от пазарната си оценка изтрива Златни пясъци при изтъргувани 108 ценни книги на средна цена от 3.30 лева. Пазарната капитализация на Слънчев бряг пък пада с 4.07% при прехвърлени 2 150 лота.

Водещият измерител продължава да бъде натискан от поевтиняващите дялове на Индустриален холдинг България, Монбат, ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя и Еврохолд. Акциите на холдинга се смъкват с 3.76%, а тези на завода за акумулатори – с 3.77%. Над 2% от пазарната си капитализация изтриват ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя и Еврохолд.

Акциите на Първа инвестиционна банка изплуваха на положителна територия, макар и с минимално покачване от 0.45% до средната цена от 2.44 лева за лот. Дяловете на Централна кооперативна банка, обаче, поевтиняват с 1.22%, а тези на Българо-Американска кредитна банка не изменят цената си.

Минимални загуби под 1% отчитат книжата на Спарки Елтос, Холдинг пътища, Енемона и Петрол.

Сред печелившите се нареждат акциите на Стара планина холд /+1.31%/, Оловно-цинков комплекс /+0.70%/, Балкан /2.88%/, Индустриален капитал холдинг /+2%/ и други.

Без изменение в пазарната капитализация засега са Химко, Захарни заводи, Неохим, Фазерлес и Оргахим.

 

11.00 часа

Всички индекси на Българската фондова борса се оцветиха в червено. Повечето от ликвидните позиции са на отрицателна територия.

SOFIX -1.06% до 436.70 пункта

BG-40 -0.24% до 119.44 пункта

BGREIT -0.45% до 45.97 пункта

BGTR30 -0.61% до 336.27 пункта

Продължава активната търговия по позициите на Софарма, Българска роза – Севтополис, Централна кооперативна банка и Адванс Терафонд. Към тях се присъединиха още Спарки Елтос и Фонд за недвижими имоти България.

По позицията на Спарки собственика си смениха 10 000 акции в една сделка, а общо 10 130, като цената им пада с 0.09% до средните 2.25 лева за брой. Бяха изтъргувани и 8 345 дяла на дружеството със специална инвестиционна цел, като пазарната оценка на компанията изтрива 0.79%.

От сделките с най-търгуваните книжа се формира и около половината от оборота на борсата до момента.

Лотовете на Индустриален холдинг България, Монбат и Еврохолд натежават на основния измерител. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел пък бе потопен от акциите на ФеърПлей Пропъртис, Фонд за недвижими имоти България и ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя.

Търговията с дяловете на инфраструктурните компании се води на отрицателна територия, въпреки че днес се отварят ценовите оферти за строителството на Лот 2 на магистрала Тракия. Пазарната оценка на Холдинг пътища пада с 0.73% при реализирани 2 295 дяла, а Трейс груп холд изтрива 1.03% от капитализацията при изтъргувани 67 лота.

Поевтиняват и акциите на финансовите институции. Книжата на Централна кооперативна банка поевтиняват с 0.99%, а на Първа инвестиционна банка – с 1.09%. Българо-Американска кредитна банка не променя пазарната си оценка спрямо вчерашната сесия.

Сред малкото печеливши се нареждат дяловете на Пампорово /+9.95%/, Зърнени храни България /+0.32%/, Елма /+20%/ и други.

 

10.00 часа

С три падащи индекса тръгна търговията на Българската фондова борса.

SOFIX -0.85% до 437.65 пункта

BG-40 -0.25% до 119.43 пункта

BGREIT +0.09% до 46.22 пункта

BGTR30 -0.49% до 336.66 пункта

Прехвърляния на големи обеми има по позициите на Софарма, Българска роза – Севтополис, Централна кооперативна банка, Адванс Терафонд.

Изтъргуваха се 8 249 лота на фармацевтичната компания, което доведе до спад в цената за акция от 0.25% до средните 4.008 лв. По позицията на казанлъшкото дружество пък се прехвърлиха 7 360 ценни книги. Дяловете на компанията също поевтиняват – с 0.68%.

10 009 акции на банката смениха собственика си в няколко сделки. Пазарната й капитализация пада с 1.22%.

В една сделка се прехвърлиха 10 000 лота на дружеството със специална инвестиционна цел, като изменението в пазарната оценка на компанията е под процент.

С 3.64% поскъпват акциите на И Ар Джи Капитал, което подкрепи ръста на BGREIT.

SOFIX се потапя от книжата на Индустриален холдинг България, които поевтиняват с 4.70% при прехвърлени 2 571 броя. На широкия измерител пък натежават дяловете на Фазерлес и Еврохолд, които падат със съответно 2.50% и 2.04%.

На отрицателна територия са още акциите на Първа инвестиционна банка, Монбат, Химимпорт, ЕМКА, Девин, Каолин, Синергон холдинг и други.

Сред малкото печеливши се нареждат лотовете на Елма. Дружеството добавя 20% къмпазарната си капитализация при изтъргувани 20 акции.

Поскъпват книжата на Балкан, Котлостроене, Зърнени храни България и Арома.

 

9.25 ч.

Ще преодолее ли пазарът песимистичните настроения в последната за седмицата сесия – предстои да разберем.