13:45 часа

Търговията на Българската фондова борса и днес премина вяло, като превес отново взеха негативните настроения.

SOFIX -0.22% до 436.68 пункта

BG-40 +1.03% до 119.24 пункта

BGREIT -0.71% до 45.07 пункта

BGTR30 -0.15% до 334.68 пункта

 

13:00 часа

Индексите се задържат на различни територии. Малко преди края на сесията оборотът е 438 хил. лв.

SOFIX +0.10% до 438.08 пункта

BG-40 +0.15% до 118.21 пункта

BGREIT -0.79% до 45.03 пункта

BGTR30 -0.16% до 334.64 пункта

С над 2% се повишава стойността на акциите на Фазерлес и Синергон холдинг, а тези на Каолин, Зърнени храни България и Софарма поскъпват с над 1%. Нагоре са още книжата на Химимпорт, Алкомет, Българска роза Севтополис, Централна кооперативна банка и Корпоративна търговска банка.

С над 3 на сто се понижава цената на дяловете на Евро инс и Холдинг пътища. В червено са и книжата на Мостстрой и Трейс груп холд, като спадът е съответно с 0.90% и 1.49%.

По позицията на Хидравлични елементи и системи се прехвърлиха 20 435 лота на средна цена от 5.40 лв. или повишение с 11.79%.

 

12:00 часа

Индексите търсят посока. Оборотът остава слаб - едва 376 хил. лв.

SOFIX +0.11% до 438.12 пункта

BG-40 +0.26% до 118.34 пункта

BGREIT -0.79% до 45.03 пункта

BGTR30 -0.24% до 334.39 пункта

Най-добре до момента се представят книжата на Булгартабак холдинг, които са нагоре с 5.77%. Ръст записват и дяловете на Фазерлес, Химимпорт, Софарма, Зърнени храни България и Корпоративна търговска банка.

На другия полюс са книжата на Холдинг пътища, които падат с 3.55%. С над 1% се понижава стойността на дяловете на Монбат. Понижение от 3.79% записват акциите на Евро инс. На червено са още акциите на Еврохолд България, Енемона, Трейс груп холд, Мостстрой, КТИ Съединение и други.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел потопен от дяловете на  Адванс Терафонд, които падат с 3.87%.

 

11:00 часа

Търговията на БФБ остава вяла. Трендът се обърна и индексите светнаха в червено.

SOFIX -0.09% до 437.25 пункта

BG-40 -0.08% до 117.94 пункта

BGREIT без промяна на ниво от 45.39 пункта

BGTR30 -0.20% до 334.52 пункта

Индексите бяха потопени от книжата на Холдинг пътища, които губят 3.55% от стойността си до средните 2.50 лв. В мечи лапи са и лотовете на Трейс груп холд и Мостстрой, които падат съответно с 0.43% и 0.90%.

Спад записват и книжата на Първа Инвестиционна Банка, като понижението е с 1.20%. Надолу са още дяловете на Монбат, Оловно цинков комплекс, Еврохолд България и Енемона.

На плюс са акциите на Софарма, които поскъпват с 1.37%. В редиците на печелившите са още книжата на Централна кооперативна банка, Химимпорт, Корпоративна търговска банка и Зърнени Храни България, като те са нагоре с по-малко от 1%.

 

10:00 часа

Сесията на Българската фондова борса започна с минимални ръстове. Търговията е вяла, а оборотът едва 11 733 лв.

SOFIX +0.28% до 438.86 пункта

BG-40 +0.27% до 118.35 пункта

BGREIT без промяна на ниво от 45.39 пункта

BGTR30 +0.24% до 335.99 пункта

Най-много поскъпват книжата на Зърнени храни България, които са нагоре с 3.34% до средните 0.64 лв. Повишение от 2.12% отчитат дяловете на Трейс груп холд.

На положителна територия са още акциите на Химимпорт, Корпоративна търговска банка и Еврохолд България.

В червено се оцветиха лотовете на Оловно цинков комплекс, които са надолу с 0.01%. Надолу са и книжата на Енемона, при които понижението е с 0.55%.

Извън индексите силен ръст отчитат акциите на Биовет, чиято пазарна капитализация се увеличава с 12.59%. Нагоре, със 7.38%, са и книжата на ЕМКА.

 

09:25 часа

Какви ще са настроеният на инвеститорите днес и кой ще вземе превес – биковете или мечките, предстои да разберем.